/

Ağustos 1, 2011

Tez Hazırlama Sürecinde Yapılan Hatalar

Tez hazırlama süreci, birçok öğrenci için zorlu bir deneyim olabilir. Genellikle yanlış planlama, yetersiz kaynak kullanımı ve yazım hataları nedeniyle birçok kişi zorluk yaşar. Bu makalede, tez hazırlama sürecinde en sık yapılan hataları ve bu hataların nasıl önlenebileceğine dair önerileri ele alacağız.

Tez hazırlama sürecinde en yaygın yapılan hatalardan biri, planlama hatalarıdır. Öğrenciler genellikle tez konusunu yeterince iyi belirlememekte ve planlama takvimlerini doğru şekilde oluşturmamaktadır. Bu nedenle, bir tez yazmaya başlamadan önce, konu seçimi ve planlama takvimi gibi temel adımların doğru bir şekilde ele alınması önemlidir.

Bu süreçte bir diğer yaygın yapılan hata, kaynak kullanımı hatalarıdır. Tezin yeterli kaynaklarla desteklenmemesi ya da tez konusu ile ilgisi olmayan kaynakların kullanımı, yapılan kaynak kullanım hatalarından bazılarıdır. Bu sebeple, ilgili kaynakların doğru bir şekilde tespit edilmesi ve tez konusuyla alakalı konulara odaklanılması önemlidir.

Tez hazırlama sürecindeki bir diğer önemli husus, yazım ve dil hatalarıdır. Yazım ve dil hatası olan bir tez, okuyuculara yanlış bir izlenim verir ve hatta tez konusunun anlaşılmasını bile engelleyebilir. Bu sebeple, tez yazımında yazım ve dil kurallarına dikkat edilmeli ve yabancı dil hatalarından kaçınılmalıdır.

Genel olarak, tez hazırlama sürecinde yapılan en sık hatalar planlama, kaynak kullanımı ve yazım hatalarıdır. Bu makalenin devamında, her bir hata türünü ayrıntılı bir şekilde ele alacağız ve bu hatalardan nasıl kaçınılabileceğine dair öneriler sunacağız.

Planlama Hataları

Tez hazırlama sürecinin en önemli aşaması planlama aşamasıdır. Ancak, bu aşamada yapılan hatalar tez çalışmasının tamamını etkileyebilir. Planlama hataları genellikle önlenebilir ve çözülebilir hatalardır. Bu nedenle, tez hazırlama sürecinde planlama aşamasının doğru yapılması, zaman ve iş kaybının önlenmesi için oldukça önemlidir.

Tez hazırlama sürecindeki en önemli adımlardan biri, konunun doğru seçimidir. Ancak, bu aşamada yapılan yanlışlar tez çalışmasının başarısını etkileyebilir. Konu seçimi yaparken, hem öğrencinin ilgi alanlarına, hem de çalışmanın köklü bir alana sahip olması gerekmektedir. Konunun yeterince araştırılabilir ve kapsamlı olması da önemlidir.

Bir diğer sık yapılan hata konu darlığıdır. Konunun çok dar olması, konunun araştırma alanlarının sınırlı olması ve tez çalışmasının başarısını etkileyebilir. Bu nedenle, konunun belirlenmesi aşamasında sadece öğrencinin ilgi alanlarına değil, aynı zamanda konunun genişliğine de dikkat edilmelidir.

Konunun genişliği de sık yapılan bir hatadır. Konu ne kadar geniş olursa, öğrencinin çalışması o kadar zor hale gelir. Konunun sınırlarının belirlenmesi ve konunun kapsamının daraltılması önemlidir. Bunun için, konunun araştırılabilecek sınırlarının belirlenmesi ve detaylandırılması gerekmektedir.

Tez hazırlama sürecinde planlama takvimi de sık yapılan hataların arasındadır. Öğrenciler, tez hazırlama sürecindeki faaliyetlerine göre bir zaman çizelgesi oluşturmalıdır. Bu, çalışmanın ilerlemesi için oldukça önemlidir. Ancak, bazı öğrenciler, zamanlama konusunda sorun yaşayabilir. Bu nedenle, belirli bir planlama çerçevesi oluşturarak, süreci daha verimli bir şekilde yönetmek mümkündür.

Konu Seçimi

Tez hazırlama sürecinde konu seçimi oldukça önemlidir ve doğru bir konu seçimi, tezin başarısını belirleyen en önemli faktördür. Konu seçiminde yapılan yanlışlar, tezin ilerleyen süreçlerinde sorunlara sebep olabilir. İyi bir konu seçimi yapmak için öncelikle konunun sizin ilgi alanınıza uygun olması gerekmektedir. Konu seçiminde yapılması gereken en önemli şey, konunun özgün olmasıdır. Başka birinin çalışmasını tekrar etmek, size bir şey katmayacaktır.

Bu noktada, konu seçiminde yapılması gereken bir diğer şey, konunun sınırlarının belirlenmesidir. Konuyu ne kadar geniş tutacağınızı veya daraltacağınızı belirlemeniz gerekmektedir. Konu seçimi yaparken, doğru kaynakları kullanmak da oldukça önemlidir. Konunun daha önce neler söylendiğini araştırıp, konuda ne kadar farklılaşabileceğinizi düşünmeniz gerekmektedir.

Ayrıca, tez hazırlama sürecinde yapılan bir diğer hata, konunun size uygun olmaması veya konunun sıkıcı ve ilgi çekici olmamasıdır. Konunun konuya yönelik bir çözüm önerisi sunması ve önemli bir problemi çözmeye yönelik olması gerekmektedir.

Doğru bir konu seçiminde, konu hakkındaki görüşlerinizin açık olması da oldukça önemlidir. Konunun sırf çok konuşulduğu için seçilmesi, tezinizin başarısını olumsuz yönde etkileyebilir. Bunun yerine, ilgi alanınızla ilgili bir konu seçerek, bu konuyu araştırabilir ve tezinizi daha ilgi çekici bir hale getirebilirsiniz.

Son olarak, konu seçimi yaparken zamanı iyi yönetmek de oldukça önemlidir. Konunun sınırlandırılması ve kaynaklarının belirlenmesi süreci, zamanınızın büyük bir kısmını alabilir. Bu sürece zaman ayırmak ve gerekli araştırmaları yapmak, tezinizi daha iyi bir konuma getirecektir.

Konu Darlığı

Konu seçimi tez hazırlama sürecinin en önemli adımlarından biridir ve konu darlığı hataları yapılan en yaygın hatalardan biridir. Konu darlığı, tezin gerektirdiği araştırmalara ve analizlere yeterince yer vermeme sorunudur. Bu hata, öğrencilerin tez konusunu yalnızca belirli bir açıdan ele almalarına neden olabilir. Bu nedenle, tezin yeterince kapsayıcı olmamasına ve gerekli bilgilere sahip olmamalarına neden olabilir.

Konu darlığı hatası, özellikle araştırma konusunun sınırlı olmasından ve kapsamlı araştırma yapmanın zor olduğu durumlarda sıklıkla yapılmaktadır. Bu hatanın önüne geçmek için konunun kapsamı konusunda açık bir fikre sahip olmak önemlidir. Konunun önemli noktalarının anlaşılması için araştırma yapılması ve konu hakkında daha fazla bilgi edinilmesi de gerekmektedir.

Bu hatayı önlemenin bir diğer yolu ise bir konu danışmanı veya tez danışmanı ile çalışmaktır. Danışmanlar, tez konusuna yardımcı olmak için araştırma desteği sağlayabilir veya konunun daha geniş bir açıdan ele alınarak iyileştirilmesine yardımcı olabilir. Tez konusunu belirledikten sonra, bir liste yapmak ve konunun kapsamını belirlemek de faydalı olabilir.

Sonuç olarak, konu darlığı hataları, tez hazırlama sürecinde yapılacak en yaygın hatalardan biridir. Bunu önlemenin en önemli yolu konunun kapsamını anlamak ve gerektiği gibi araştırmak ve analiz etmektir. Ayrıca, tez danışmanı ve konu danışmanından yardım alarak da konudan daha geniş bir açıdan ele alınabilir. Konu darlığı ile ilgili yapılan hataların önlenebilmesi için öğrencilerin bu konuda dikkatli olmaları ve konu seçiminde titiz davranmaları gereklidir.

Konu Genişliği

Tez hazırlama sürecinde yapılan hatalar arasında konu genişliği de yer almaktadır. Tez konusunun gerektiğinden fazla geniş tutulması, tez yazım sürecinde problemlere neden olur. Konu genişliği probleminin en önemli sebeplerinden biri, tez yazım aşamasında yeterli araştırma yapılmamasıdır. Araştırmanın yeterli yapılmaması, tez konusunun yeterince değerlendirilmemesine ve konunun her yönüyle ele alınmamasına neden olabilir.

Başka bir sebep, konunun kişisel ilgi alanının çok ötesine geçmesidir. Bu durumda, yazılı tez, gerçekten konusunun dışına çıkarak işleyeceği konuları kapsar. Bu, tez konusu hakkında bir kafa karışıklığı yaratır ve tez yazımı sürecinde kendini gösterir. Konu genişliği ayrıca yetersiz planlama veya ayrıntılara dikkatsizlikle de ilgilidir.

Konu genişliği önlenebilecek bir sorundur. Tez konusunun gerektirdiği kadar olması için araştırma yapılmalı ve notlar alınmalıdır. Konu önceden belirlenmeli ve ayrıntıları özenle planlanmalıdır. Ayrıca, tez yazım sürecinde konu genişliği sorunlarını önlemek için, konuya geniş bir açıdan değil, kısıtlı bir açıdan bakılabilir.

Özetle, tez yazma sürecinde konu genişliği problemleri, yetersiz araştırma, planlama ve ayrıntıları dikkatsizlikten kaynaklanır. Ancak, bu problemler önlenebilir. Tez konusunun gerektirdiği kadar olması için araştırma yapılmalı, ayrıntıları dikkatle planlanmalı ve önceden belirlenmiş bir konuya kısıtlı bir açıdan bakılmalıdır. Bu şekilde, tez yazım sürecindeki sorunları en aza indirmek mümkündür.

Planlama Takvimi

Tez hazırlama sürecinde doğru bir planlama takvimi oluşturulmaması sıkça yapılan bir hata olarak görülmektedir. Yeterli zaman ayrılmadan başlanan tez çalışmaları ise genellikle hüsranla sonuçlanmaktadır. Tez çalışmalarına başlamadan önce, öncelikle konu belirlenmeli, konu hakkında bilgi edinilmeli ve konunun araştırılması için gerekli olan kaynaklar temin edilmelidir.

Eksik bir planlama takvimi, zamanında teslim edilemeyen ve kalitesiz tez çalışmalarına neden olabilmektedir. Zaman ayırarak, adım adım planlama takvimi hazırlamak, tez hazırlama sürecinde başarı oranını arttırmaktadır. Planlama takviminde, hangi aşamada ne yapılacağı ve ne kadar zamanda tamamlanacağı belirtilmelidir.

Tez hazırlama takvimi içerisinde esneklik de sağlanmalıdır. Planlama sürecinde gerektiğinde zaman ayarlamaları yapılarak planlamadaki gecikmelerin önüne geçilebilir. Ayrıca, her aşama için yeterli zaman ayrılması, tez çalışması kalitesinin artmasına yardımcı olacaktır.

Bir tez hazırlama takvimi, blok plan olarak hazırlanmalıdır. Bu şekilde, planlama sürecinde her aşama rahatlıkla takip edilebilir. Gerekli zaman ve kaynaklar uygun bir şekilde belirlendikten sonra, tez hazırlama sürecinin takvimi oluşturulmalıdır.

Tez hazırlama sürecinin son aşamasında, takvimde belirtilen tarihler ve zamanlar, mutlaka kontrol edilmelidir. Her aşama tamamlandıkça, takvimdeki bilgiler güncellenmelidir. Takvimdeki hedeflere ulaşmak, tez hazırlama sürecinde başarıya ulaşmak demektir.

Kaynak Kullanım Hataları

Tez hazırlama sürecinde yapılan en yaygın hatalardan birisi kaynak kullanımı konusunda yaşanan sorunlardır. Bu hatalar, tezlerin niteliğini ve değerlendirme puanlarını düşürmektedir. Kaynak kullanım hatalarını önlemek için bazı önemli ipuçları vardır.

Tezin yeterli kaynaklarla desteklenmemesi en yaygın kaynak kullanım hatasıdır. Tez konunuzun literatür taramasını yaparken yalnızca birkaç kaynaktan yararlanmak, tezinizin yeterli donanıma sahip olmasını engeller. Kaynak toplama aşamasında, konuyla ilgili olabilecek her kaynak incelenmeli, yeterli kaynaklar bulunmalı ve kullanılmalıdır.

Tez konusuyla ilgisi olmayan kaynakların kullanımı da kaynak kullanım hatalarının bir başka türüdür. Bu durum, tezinizi inandırıcılığını azaltır ve dikkati dağıtabilir. Tezinize sadece konuyla ilgili ve özgün olan kaynakları kullanın.

Kaynak kullanımı hatalarını önlemek için bilgi, zaman ve kaynaklara ihtiyacınız vardır. Konunuzla ilgili kaynakları incelemek ve doğru kaynakları belirlemek için dikkatli bir literatür taraması yapın. Yeterli kaynaklarınızı topladıktan sonra, kaynakları tezinizde doğru bir şekilde kullanın. Plagiarizmdan kaçınmak için herhangi bir kaynağı aldığınızda, mutlaka kaynağı belirttiğinizden emin olun. Bu sayede teziniz güvenilirliğini ve değerini artıracaktır.

Yetersiz Kaynak Kullanımı

Tezin yeterli kaynaklarla desteklenmemesi, tez hazırlama sürecinde yapılabilecek en büyük hatalardan biridir. Bununla birlikte, bu hata oldukça önemlidir ve tezin sonuçlarını ve önemini ciddi şekilde etkilemektedir.

Birçok öğrenci, tez konusunu araştırırken sadece az sayıda kaynak kullanırlar ve bu kaynaklar da çoğunlukla internet sitelerinden veya basit bloglardan alınır. Fakat tez konusu üzerinde yoğunlaşan birçok araştırmacı ve yazar, daha geniş bir yelpazede kaynak kullanır.

Bu nedenle, tez hazırlarken yeterli miktarda kaynak kullanımı oldukça önemlidir. Yeterli kaynak kullanımı ile tezin doğru, güncel ve tutarlı bir şekilde hazırlanması mümkün olabilir. Ayrıca, doğru kaynaklar bulunarak, daha önce yapılmış araştırmaları tez içinde alıntılama şansı elde edilebilir.

Ayrıca, belirli bir konuda yetersiz kaynak kullanımı, konu hakkındaki bilgilerin sınırlı sayıda kaynak tarafından sağlandığı anlamına gelir. Bu durumda, tezin sonuçları yetersiz veya geçerli olmayabilir. Bu tür durumlar için, araştırmacı ve yazarın daha fazla kaynak kullanarak tezin kapsamını artırması gerekir.

Yeterli kaynak kullanımını sağlamak için, öncelikle verilen konuyu iyice araştırmak gerekir. Ayrıca, uzmanlardan ve sektör liderlerinden alıntılar yapmak da teze değer katmaktadır. Tezin geçerliliği için, kaynakların doğruluğu kontrol edilmeli ve güvenilir kaynaklar kullanılmalıdır.

Anlamsız Kaynak Kullanımı

Tez hazırlama sürecinde yapılan bir diğer hata da, tez konusuyla ilgisiz kaynakların kullanılmasıdır. Bu hata, genellikle öğrencilerin çok fazla bilgi toplama telaşıyla alakalıdır. Fakat yanlış kaynak kullanımı, tezin kalitesini olumsuz etkiler.

Konu dışı kaynakların kullanımının sebepleri arasında, öğrencilerin konuya yeterince hakim olamamaları, uygun kaynaklara erişememe gibi nedenler yer alabilir. Bu nedenle öğrenciler, araştırma yaparken konularını daraltmalı ve sadece ilgili kaynaklara odaklanmalıdır.

Anlamsız kaynak kullanımın önüne geçmek için ise öğrencilerin, konuyla ilgili olan önemli kaynakları tespit etmeleri gerekmektedir. Bu kaynaklar, özellikle akademik makaleler ve kitaplar olabilir. Bunun için öğrenciler, öncelikle kaynaklarda anahtar kelimeleri kullanarak ilgili kaynakları tespit etmelidir.

Ayrıca öğrenciler, konularını daha farklı bir açıdan ele almak için farklı disiplinlere ait kaynakları da kullanabilirler. Bu sayede, tezin farklı bir bakış açısı kazanması ve orijinalliği artırması mümkündür. Ancak burada önemli olan nokta, seçilen kaynakların konuyla ilgili olmasıdır. Aksi halde, tezin kalitesi düşecektir.

Genel olarak anlamsız kaynak kullanımı, tez hazırlama sürecinde sık yapılan hatalar arasındadır ve kaliteli bir tez için önemli bir engeldir. Bu nedenle öğrenciler, yalnızca konuyla ilgili ve önemli kaynaklara odaklanmalıdır.

Yazım ve Dil Hataları

Tez hazırlama sürecinde en sık yapılan hatalardan biri, yazım kurallarına uymamaktır. Yazım hatalarının en yaygın nedeni, hızlı yazmaktan dolayı yapılan basit yanlışlıklardır. Bu nedenle, tez yazarken özellikle noktalama işaretleri (virgül, nokta, ünlem işareti) kullanımına dikkat edilmelidir. Ayrıca, mevcut yazım kuralları ve yazım kılavuzlarına göre tez yazmak büyük önem taşır.

Tez yazımında sık yapılan bir diğer hata, yabancı dilin doğru kullanımına dikkat etmemektir. Yabancı kelime ve ifadelerin yanlış kullanımı, anlam kaybına neden olabilir. Bu nedenle, yabancı dilde yazılan tüm kelime ve ifadelerin doğru kullanımı özellikle önemlidir. Ayrıca, yabancı dilde yazılmış tezi okuyan kişilerin tezdeki anlatımdan tam olarak anlam çıkarabilmesi için, yabancı dildeki tüm sözcüklerin doğru telaffuz edilmesi gerekir.

Tez yazımında dil hatalarından kaçınmak için bazı önemli ipuçları vardır. Bunlar şunlardır:

 • Önce konuşarak yazın: Yazarken okunaklı olması için metninizin konuşulan dilin kullanımına yakın olması gerekiyor.
 • Uygun bir yazım kılavuzu kullanın: Yazım kılavuzları, kuralları hatırlamak ve uygulamak için mükemmel araçlardır.
 • Yazarken farklı kaynaklardan yararlanın: Tezinizi yazarken farklı kaynaklar kullanarak, dil hatalarını azaltabilirsiniz.
 • Düzeltmeleri kontrol edin: Yazdığınız metni tekrar okumak ve düzeltmelere dikkat etmek, dil hatalarınızı düzeltmenize yardımcı olur.
 • Tavsiye isteyin: Tezinizi başkalarına göstererek, dil hatalarını fark edip düzeltmeniz için yardım alabilirsiniz.

Yazım ve dil hatalarının önlenmesi, tezin kalitesini önemli ölçüde arttıracaktır. Bu nedenle, tez hazırlama sürecinde dil hatalarına karşı özellikle dikkat etmek gerekmektedir.

Yazım Kurallarına Uymama

Tez yazımında en sık yapılan yazım hatalarından biri, yazım kurallarına uymamadır. Bu hata, hem yazıyı okuyan kişiler için anlaşılırlığı zorlaştırır hem de akademik bir yazıda profesyonellik eksikliği olarak algılanır. Bu nedenle, yazım kurallarına uymak son derece önemlidir.

Öncelikle, imla hatalarından kaçınmak için dikkatli bir şekilde okuma yapmak gerekir. Kelimelerin doğru yazıldığından emin olmak için imla kurallarına hakim olmak gereklidir. Ayrıca, yazılı metnin dil bilgisi kurallarına uygun olması da önemlidir. Bu nedenle, imla ve dilbilgisi kurallarına uygun bir şekilde yazmak gereklidir.

Bununla birlikte, özellikle Türkçe dilinde en sık yapılan yazım hatalarından biri de anlam bütünlüğünü bozan noktalama işaretlerinin yanlış kullanımıdır. Örneğin, virgülün yanlış kullanımı cümlede anlam farklılıklarına sebep olabilir. Bu nedenle, noktalama işaretlerinin doğru kullanılması anlam bütünlüğünü sağlayacak ve okuyucunun yazıyı anlamasını kolaylaştıracaktır.

Sonuç olarak, tez yazımında yazım kurallarına uymanın önemi büyüktür. İmla, dil bilgisi kuralları ve noktalama işaretlerinin doğru kullanımı, yazıyı anlaşılır ve profesyonel hale getirecektir. Yazıyı okuyan kişilerin güvenini kazanmak ve başarılı bir tez sunmak için yazım kurallarına uyum son derece önemlidir.

Yabancı Dil Hataları

Tez hazırlama sürecinde yabancı dil kullanımı önemlidir. Ancak, yabancı dilde yapılan hatalar tezin kalitesini düşürebilir. Yabancı dil hatalarından kaçınmak için yapılması gereken bazı noktalar şunlardır:

 • Kaynakların doğru çevirisi yapılmalıdır. Yanlış veya eksik çeviri gerçek anlamını kaybettirebilir.
 • Yabancı dilde kelime ve cümle yapıları doğru kullanılmalıdır. Gramer hataları tezin kalitesini düşürür.
 • Kısaltmalar doğru kullanılmalıdır. Aksi takdirde yanlış anlaşılmalar yaşanabilir.
 • Özellikle İngilizce dilinde yapılan yazım hataları, tezin ciddiye alınmamasına sebep olabilir. Bu hatalardan kaçınmak için yazım kurallarına dikkat edilmelidir.
 • Yabancı dilde direkt çeviri yapmak yanıltıcı olabilir. Kelimelerden ziyade, cümlelerin genel anlamı önemlidir.

Tez yazımında yaygın olarak yapılan yabancı dil hatalarından bazıları şunlardır:

 • Kelime tekrarı: Aynı kelime veya kelime öbeği tekrar etmek, yazının okunmasını zorlaştırır.
 • Doğru kelime seçiminin yapılmaması: Yapılan yanlış kelime seçimleri yazının anlamını bozabilir.
 • Yabancı dilde çok fazla argo kullanmak, yazının ciddiyetini azaltır ve tezin kalitesini düşürür.
 • Yabancı kelime ve ifadelerin doğru telaffuz edilmemesi, yazının anlaşılırlığını azaltır.

Yabancı dil hatalarından kaçınmak için doğru kullanımın öğrenilmesi önemlidir. İyi bir çeviri programı kullanılabilir veya yabancı dilde yazılmış tez örnekleri incelenebilir. Ayrıca, yabancı dilde yazılan tezlerde yapılan hataların farkında olunarak benzer hatalardan kaçınılabilir.