/

Ağustos 1, 2011

Tez Yazdırırken Yapılan Hatalar ve Nasıl Önlenebilir?

Tez yazımı, öğrencilerin akademik yaşamlarındaki en önemli görevlerden biridir. Ancak, bu süreçte öğrenciler bazı yaygın hatalar yapabilirler. Bu hatalar, zaman yönetimi, araştırma eksikliği ve yanlış kaynak kullanımını içerebilir. Bu makalede, tez yazarken yapılan en yaygın hataların nedenleri ve önlenebilecek yolları ele alınacaktır.

Öğrencilerin sıklıkla yaptığı hataların birisi yanlış kaynak kullanımıdır. Bu, plagiarism ve yanlış referans verme gibi hatalar içerebilir. Bu yazıda, doğru kaynak seçme ve referans verme teknikleri hakkında bilgi verilecektir.

Bir diğer sık yapılan hata, araştırma eksikliğidir. Tezinizin temeli, doğru araştırmalarla oluşturulur. Bu yazıda, araştırma yaparken dikkat edilmesi gereken belli başlı noktaları gözden geçirerek, uygun bir araştırma nasıl yapılacağına dair öneriler sunulacaktır.

Bunun yanı sıra, zaman yönetimi de tez yazımı sürecinde en önemli faktörlerden biridir. Zamanı iyi kullanmak, iş akışını daha düzenli bir şekilde ilerletir. Bu makalede, öğrencilere tez yazımlarında zamanı daha verimli bir şekilde kullanmalarına yardımcı olacak öneriler sunulacaktır.

Gerek akademik gerekse mesleki kariyerlerinde başarılı olmak isteyen öğrenciler için, tez yazarken yapılacak hataların önüne geçmek oldukça önemlidir. Bu makalenin amacı, öğrencilerin tez yazım sürecinde en sık yapılan hataları nasıl önleyebileceğine dair öneriler sunmaktır.

Hataların Kaynağı

Tez yazım süreci oldukça zahmetli ve detaylı bir süreçtir. Bu nedenle, yapılabilecek hataların kaynaklarını doğru bir şekilde belirleyerek olası sorunları önlemek oldukça önemlidir. Zaman yönetimi, araştırma eksikliği ve yanlış kaynak kullanımı en yaygın hatalardır.

Zaman yönetimi; tez yazımında oldukça önemli bir noktadır. Proje planını doğru bir şekilde çıkarmak, zamanın nasıl kullanılacağını planlamak oldukça önemlidir. Ayrıca araştırma için geçirilecek süre de iyi belirlenmelidir.

Araştırma eksikliği ise, en yaygın hatalardan biridir. Bu çoğunlukla yeterli zaman ayrılamamasından kaynaklanır. Bu durumda öğrenci, araştırma sürecinin tüm aşamalarında ve verilerin toplanmasında zorluk yaşayabilir.

Yanlış kaynak kullanımı diğer bir yaygın hata kaynağıdır. Plagiarism, eser hırsızlığı ve doğru referans verme teknikleri öğrenilmeden yapılan kaynak kullanımı, öğrencilerin önemli notlar kaybetmelerine neden olabilir. Doğru kaynak kullanımı teknikleri öğrenilmeli ve öğrenciler, referans verme tekniklerinde ustalaşmalıdır.

Tüm bu hataların kaynağına dikkat ederek, öğrenciler başarılı ve eksiksiz bir tez yazabilirler. Bu nedenle, ilerleyen aşamalarda öğrencilerin bu hususları göz önünde bulundurmaları büyük önem taşır.

Yanlış Kaynak Kullanımı

Tez yazım sürecinde en önemli konulardan biri doğru kaynak kullanımıdır. Yanlış kaynak kullanımı, tezinizin değerini düşürebilir ve hatta itibarınızı zedeleyebilir. Birçok öğrenci, tez yazma sürecinde kaynak kullanımı konusunda yanlış yapmaktadır. Bu nedenle, doğru kaynak kullanımı teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak çok önemlidir.

Genellikle yapılan hatalardan biri, yanlış türde kaynaklardan yararlanmak veya çok az araştırma yapmaktır. Kaynakları araştırmadan seçmek, doğru kaynaklar yerine yanlış bilgiye sahip olmanıza neden olabilir. Doğru kaynakların seçimi ve kullanımı, araştırmanızın doğruluğunu etkileyecektir.

Kaynaklarınızı seçerken, doğru türde olanlara ve güvenilir olanlara odaklanmalısınız. Akademik makaleler, kitaplar ve özgün araştırmalar uygun kaynaklardır. İnternette bulduğunuz bilgileri kullanmadan önce, kaynağı ve güvenilirliği hakkında bilgi edinmelisiniz.

Ayrıca, doğru referans vermek de önemlidir. Telif hakkı ihlallerini önlemek için kaynaklardan başka alıntılar yaparken, doğru referans vermelisiniz. Referans vermek, akademik dürüstlük için önemlidir ve başkalarının çalışmalarından yararlanıyorsanız, bunu açık bir şekilde belirtmelisiniz.

Doğru kaynak kullanımı, araştırmanızın kalitesini artıracak ve tezinizi daha tutarlı hale getirecektir. Doğru kaynakları seçmek için zaman ayırın ve çalışmanızda doğru referans verdiğinizden emin olun.

Plagiarism ve Referans Verme

Tez yazımında yapılan en önemli hatalardan biri, plagierism veya eser hırsızlığıdır. Plagiarism, başka bir kişinin düşüncelerini, fikirlerini, araştırmalarını ya da eserlerini kopyalamak ve kendininkmiş gibi sunmak anlamına gelir. Bu tavır, akademik dünyada büyük bir etik problem sayılır ve ciddi disiplin cezalarına yol açabilir.

Bu nedenle, tez yazarken başka kaynaklardan alınan bilgiler her zaman uygun şekilde referans verilerek kullanılmalıdır. Referans vermenin amacı, kaynaklardan elde edilen bilgilerin aslında başka bir kişi ya da kurum tarafından sunulduğunu belirtmektir. Böylece, plagierism riski önlenir ve kaynaklara yazara saygı ve güvenilirlik kazandırılır.

Doğru referans vermek için öncelikle uygun bir kaynak seçimi yapılmalıdır. Makale ve kitapların yanı sıra, akademik dergiler, tezler, konferans bildirileri ve resmi raporlar da önemli referans kaynaklarıdır. Kaynakların doğru bir şekilde atıfta bulunmak için öncelikle genel bir stil seçilmelidir. APA, MLA ve Chicago Style, en yaygın akademik atıf stillerinden bazılarıdır.

Atıf yaparken, kaynakların yazım kurallarına uygun olarak belirtilmesi gerekir. Atıf yapmanın en yaygın yollarından biri, metin içinde parantez kullanarak yapılmaktadır. Örneğin, “Smith (2010) ‘da belirtildiği gibi…”. Atıf yaparken, kaynakların yazarları, tarihi, yayınlanma yeri ve sayfaları belirtilmelidir.

İyi bir atıf listesi, tezin okuyucularına kaynakların tam olarak nerede bulunabileceği hakkında bilgi sağlamalıdır. Atıf listesi el yazısı veya bilgisayar tarafından oluşturulabilir. Atıf listesi oluşturulurken, atıfta bulunulan her kaynak için belirtilen atıf stiline uyulmalıdır.

Genel olarak, plagierism’ten kaçınmak için, tezin tüm kaynaklarının doğru ve doğru şekilde belirtildiğinden emin olunmalıdır. Bu, hem kaynaklara saygı göstermeyi, hem de okuyuculara güvenilir bir çalışma sunmayı sağlar.

Doğru Makale Seçimi

Bir tez hazırlarken, doğru makale seçimi oldukça önemlidir. Bu, araştırmanızın kalitesini belirleyebilir ve size farklı bir bakış açısı kazandırabilir. Doğru makale seçmek için öncelikle konunuzu belirlemelisiniz. Konunuzun anahtar kelimeleriyle bir arama yaparak başlamalısınız. Ardından, bulduğunuz makaleleri okuyun ve araştırmanızla ilgili olanları seçin.

Doğru makale seçimi yaparken dikkat etmeniz gereken bir diğer şey de kaynağın güvenirliğidir. Makalelerin hangi dergide yayınlandığı, yazarların referansları ve çalışmanın zamanlaması gibi faktörler, makalelerin güvenilirliğini artıracaktır. Ayrıca, çalışmanızın amacı ve hedefiyle ilgili olan makaleleri tercih etmelisiniz.

Doğru makale seçimi yaparken, makalelerinize nasıl bağlantı vereceğinizi de düşünmelisiniz. Bu, seçtiğiniz makalelerin ne kadar uygun olduğuna bağlıdır. Herhangi bir hayatta kalmak için, makalelerin birbirine referans vermesi ve bir bütün oluşturması gerekir.

Yapacağınız araştırmanın konusu, amacı ve hedefiyle ilgili olan makaleleri bulmak için farklı kaynakları denemeyi unutmayın. Bu kaynaklar araştırma veritabanları, web siteleri, kütüphaneler ve diğer araştırmacıların makaleleri olabilir.

Sonuç olarak, doğru makale seçimi, araştırmanızın kalitesini belirleyen önemli bir adımdır. Konunuza uygun ve güvenilir kaynakları bulmak için farklı kaynakları aramalı ve araştırmanızın amacı ve hedefiyle ilgili olanları seçmelisiniz. Bu, araştırmanızın gücünü artıracak ve size diğer araştırmacılar tarafından takip edilecek bir isim kazandıracaktır.

Araştırma Eksikliği

Tez yazım sürecinde yapılan hatalar arasında en yaygın olanlardan biri araştırma eksikliği olmaktadır. Araştırma eksikliği, tezin temel dayanağı olan kaynakların yeterince incelenmemesi ve araştırmanın amacına uygun olmayan kaynakların kullanılmasıyla gerçekleşir.

Araştırma eksikliğini önlemek için ilk olarak kaynak seçimine özen göstermek gerekmektedir. Doğru kaynak seçimi, araştırmanın amacına uygun verilerin elde edilmesini sağlar. Bu noktada, bilimsel yayınların sınıflandırılmasını bilmeniz önemlidir. Örneğin, bir konuda güncel bilimsel araştırmaların yer aldığı dergilerin incelenmesi, doğru bir kaynak seçimi olabilir.

Başka bir yöntem ise benzer araştırmaların yapılmış olduğu tezlerin incelemesidir. Bu sayede, benzer bir konuda yapılan çalışmaların ne kadar ileride olduğu ve hangi noktalara dikkat edilmesi gerektiği hakkında fikir sahibi olunabilir.

Ayrıca, literatür taraması yaparken kullanılabilecek araçlar da bulunmaktadır. Veri tabanları, bibliyografik indeksler ve kataloglar, araştırma yaparken birçok kaynağa tek bir yerden ulaşmanızı sağlar.

Araştırma eksikliğinin önlenmesi işlemi sadece kaynak seçimi ile sınırlı kalmamalıdır. Bulunulan kaynakların da yeterli düzeyde incelenmesi, doğru anlaşılması ve yorumlanması gerekmektedir. Kaynakları özetleyerek, notlar alarak, elde edilen bilgilerin doğruluğunu teyit ederek araştırma eksikliğinin önlenmesi sağlanabilir.

Unutulmamalıdır ki, bir tez bilimsel bir çalışma olduğu için araştırmanın amacına uygun, doğru ve güncel kaynaklar kullanılması son derece önemlidir. Bu nedenle, araştırma eksikliğini önlemek için kaynak seçimine, kaynakları iyi incelemeye ve veri tabanlarından yararlanmaya özen göstermelisiniz.

Zaman Yönetimi

Tez yazma sürecinde zaman yönetimi oldukça önemlidir. Birçok öğrenci tez çalışmasına gereken zamanı ayıramadığı için yoğun stres yaşar. Bu nedenle, tez çalışmasından önce bir plan yapmak ve ona sadık kalmak önemlidir. İş akışını belirlemek ve hangi görevlerin öncelikli olduğunu belirlemek, zaman yönetimi sürecindeki en önemli unsurlardandır.

Tabii ki, her öğrencinin tez yazma süreci farklıdır ve ihtiyaçları farklı olabilir. Bazıları için anahtar, zaman yönetimi araçları kullanmaktır. Tez yazılırken zaman yönetimi için kullanılabilecek araçlardan bazıları şunlardır: pomodoro teknikleri, not almak için belirli bir süre ayırmak, işlerin öncelik sırasına göre düzenlemek, belirli bir zaman aralığına konsantre olmak ve ara vermek, öğrenci koçluğu almak, vb.

Tez yazarken zaman yönetimini sağlamak için ayrıca, çalışma ortamını düzenlemek de önemlidir. Düzenli bir çalışma alanı, öğrencinin motive olmasına yardımcı olabilir. Her şeyin düzenli bir şekilde yerleştirilmesi, araç-gereçlerin ve belgelerin kolayca erişilebilir olması hem zaman hem de motivasyon açısından önemlidir.

Tez yazmak kolay bir iş değildir, ancak doğru zaman yönetimi teknikleri ve araçları ile gerçekleştirilebilir. Bu nedenle, öğrencilerin iş akışlarını anlamaları, uygun araçları seçmeleri ve düzenli bir çalışma programı oluşturmaları gerekir.