/

Ağustos 1, 2011

Tez Yazdırma Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Tez yazdırma süreci, öğrenciler için oldukça önemli ve zorlu bir süreçtir. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken birçok konu ve ipuçları vardır.

İlk olarak, doğru tez konusu seçimi ve doğru bir tez danışmanı seçimi yapmak oldukça önemlidir. Tez konusu seçimi yaparken öğrencilerin kendi ilgi alanlarına, alanlarında yapılacak olan araştırmalara ve güncel konulara yönelmeleri gerekmektedir. Ayrıca, doğru bir tez danışmanı seçmek, öğrencilerin tez yazım sürecinde karşılaşacakları birçok sorunun üstesinden gelmelerine yardımcı olacaktır.

Bunun yanı sıra, kaynakça düzenlemesi yapılırken doğru kaynak kullanımına dikkat edilmelidir. Tez yazımında kullanılacak kaynakların güncel ve doğru olması gerekmektedir. Ayrıca, doğru bir şekilde atıf yapmak ve kaynakça stili ve formatlarını uygun bir şekilde uygulamak da oldukça önemlidir.

Tez yazımı sırasında, giriş bölümünün doğru bir şekilde hazırlanması ve problemin doğru bir şekilde tanımlanması gerekmektedir. Araştırma yönteminin doğru bir şekilde seçilmesi ve bulguların doğru bir şekilde sunulması da oldukça önemlidir. Tartışma bölümünde, yapılan araştırmanın sonuçlarının doğru bir şekilde yorumlanması ve sonuç bölümünde ise, yapılan araştırmanın sonuçlarının doğru bir şekilde sunulması gerekmektedir.

Son olarak, tez yazım sırasında öğrencilerin sık yaptığı hatalar vardır. Bunların önlenmesi için öğrencilerin tez yazım sürecinde dikkatli olmaları ve tez danışmanlarından yardım almaları gerekmektedir.

Konu Seçimi ve Tez Danışmanı Seçimi

Tez yazdırma sürecinde en önemli adımlardan biri konu seçimidir. Konu seçimi yaparken öğrencilerin dikkat etmesi gereken bazı hususlar vardır. Birinci öncelikle öğrenci kendi ilgi alanları doğrultusunda bir konu seçimi yapmalıdır. Ayrıca seçilen konunun yeni, farklı ve özgün olması da önemlidir. Bunun yanı sıra konu seçimi yaparken o alanda yer alan araştırmaların, çalışmaların ve verilerin de dikkate alınması gerekmektedir.

Doğru tez danışmanı seçimi de konunun seçimi kadar önemlidir. Tez danışmanı, öğrencinin her aşamada ihtiyaç duyacağı bir rehberdir. Bu nedenle tez danışmanı seçerken öğrenciler, danışmanın alanında uzman, deneyimli ve ilgili olmasına dikkat etmelidir. Ayrıca tez danışmanıyla uyumlu olarak çalışabilme ve anlaşabilme de önemli bir kriterdir.

Tez konusu seçimi ve tez danışmanı seçimi sürecinde öğrenciler, dikkatli, özenli ve şeffaf bir tutum sergilemelidir. Bunlarla birlikte, her aşamada danışmanlarıyla açık ve net bir iletişim kurarak herhangi bir problemin ortaya çıkmasını engelleyebilirler.

Kaynakça Düzenleme

Tez yazımında kaynakça düzenlemesi oldukça önemli bir adımdır. Kaynakça bölümü, tezin okuyucularına çalışmanızı destekleyen diğer çalışmaların listesini sunar. Bu nedenle, kaynakça düzenlemesi yaparken titiz ve dikkatli olmalısınız.

Bir kaynağı doğru bir şekilde belirtmek için, kullanılan kaynakların türüne göre farklı kaynakça stili ve formatları vardır. Özellikle Amercian Psychological Association (APA) ve Modern Language Association (MLA) sık kullanılan kaynakça formatlarındandır.

Kaynakça bölümü oluştururken kaynakların sırasını, alfabetik olarak veya kullanılan kaynakça stiline göre belirlemelisiniz. Kaynaklar arasında boşluk bırakmak ve gerekli yerlerde italik yazı kullanmak da kaynakça düzenlemesinin önemli kurallarından birkaçıdır.

Bunun yanında, kullanılan kaynakların doğru bir şekilde atıf yapılması da oldukça önemlidir. Atıf yapılırken kaynakça bölümünde belirtilen bilgiler kullanılmalı ve kullanılan kaynaklardan doğru bilgiler elde edilmelidir.

Tez yazımında kaynakça düzenlemesi aşamasında yapılan hatalardan biri de eksik kaynak kullanımıdır. Bu nedenle, kaynakça bölümünde gösterilen kaynakların tezde kullanıldığından emin olmak gerekir.

Tez yazımında kaynakları düzenlemek ve atıf yapmak oldukça önemli bir adımdır. Doğru bir şekilde kaynak belirleme ve kaynakça düzenleme yaparak tezinizi daha profesyonel hale getirebilirsiniz.

Doğru Kaynak Kullanımı

Doğru kaynak kullanımı, tez yazımı sürecinde oldukça önemlidir. Öğrencilerin, konuda uzman birçok kaynaktan yararlanması gereklidir. Ancak, kaynak seçimlerinde dikkatli davranmak ve doğru atıf yapmak gerekmektedir. Doğru kaynak kullanımı için öncelikle güvenilir kaynaklar tercih edilmelidir. Bu kaynaklar; bilimsel dergiler, araştırma merkezleri ve üniversite kütüphanelerinde yer alan yayınlar olabilir. Kaynak seçerken, sadece açıklamak istediğimiz konuya değil, konuyla ilgili en güncel ve doğru bilgileri içeren kaynakları tercih etmek de önemlidir.Doğru atıf yapmak için de kaynak seçiminden sonra, kaynağın yazarı, yayın tarihi, basım yeri gibi bilgilere dikkat etmek gerekir. Atıf yapılırken, kullanılacak atıf stiline uygun şekilde atıf yapmak da oldukça önemlidir. Bu nedenle, tercih edilen kaynakça stili hakkında önceden bilgi sahibi olmak faydalı olacaktır.Atıf yöntemlerinden biri olan APA formatı, tezlerde sıkça kullanılan bir yöntemdir. APA formatı kaynakça listesinde yazar adı, yayın yılı, yayın adı, yayın yeri gibi bilgileri içerir. MLA formatı ise daha çok dil ve edebiyat alanındaki tezlerde kullanılmaktadır.Bunun yanı sıra, kaynakların kullanımı sırasında intihal durumlarına karşı da dikkatli davranmak gerekmektedir. Kaynakların doğru kullanımı, tez yazımında akademik etiğin göstergelerindendir.

Kaynakça Stilleri ve Formatları

Kaynakça stili tez yazımında oldukça önemlidir. Çünkü kaynakça bölümünde yapılan hatalar tezin değerini düşürebilir ve araştırmanın güvenilirliğini etkileyebilir. Kaynakça stili seçimi ise atıf yapılacak alana ve disiplinlere göre değişebilir. Amercian Psychological Association (APA) ve Modern Language Association (MLA) gibi farklı kaynakça stili ve formatları sıkça kullanılan kaynakça tiplerindendir.

APA formatı genellikle sosyal bilimler gibi sayısal verilerin yoğun olduğu alanlarda tercih edilir. Kaynakça bölümünde yazarın soyadı ve ilk harfi, yayın yılı, makale veya kitap ismi gibi bilgiler verilir. MLA formatı ise daha çok insan bilimleri, edebiyat, sanat gibi alanlarda kullanılmaktadır. Bu formatta ise kaynakça bölümünde yazarın ismi, kitap veya makale adı, yayınevi, yayın yılı gibi bilgiler verilir.

Bu kaynakça formatlarını doğru bir şekilde kullanmak, tezinizin kalitesini arttırır ve okuyucuların tezinizi daha ciddiye almasını sağlar. Araştırmanızın doğru bir şekilde kaynak gösterilerek yazılması, özellikle diğer araştırmacıların araştırmanızı kullanma imkanı olduğunda, alıntılarınızın kolay bir şekilde takip edilebilmesini sağlayacaktır.

Tez Yazım Süreci ve İçeriği

Tez yazım süreci özveri, titizlik ve ayrıntılı bir planlama gerektirir. Bu nedenle, öğrencilerin bu süreç boyunca dikkat etmeleri gereken adımlar bulunmaktadır. İlk olarak, tezin başlığının belirlenmesi gerekir. Başlık kesinlikle net ve açıklayıcı olmalıdır. Tez yazımının başlangıcında, araştırmacının amacının ve araştırma probleminin belirlenmesi önemlidir.

Tez yazımında bulunan en önemli bölümlerden biri giriş bölümüdür. Giriş bölümü, tezin amacı, hedefleri ve araştırma problemi hakkında genel bilgi vermelidir. Ayrıca, literatür incelemesi de dahil olmak üzere, çalışmanın arka planına yönelik veriler sunulmalıdır.

Tez yazımının bir sonraki aşaması, araştırma yöntemi ve analiz bölümlerinin belirlenmesidir. Bu aşamada, araştırmanın yöntemi ve verilerin analizi belirlenir. Araştırmanın doğru bir şekilde yönetilmesi, verilerin doğru bir şekilde analiz edilmesi ve istatistiksel aletlerin doğru bir şekilde kullanılması, verilerin doğru bir şekilde yorumlanabilmesi açısından önemlidir.

Tez yazımının bir diğer önemli adımı, sonuçlar ve tartışma bölümüdür. İstatistiksel verilerin doğru bir şekilde yorumlanması sonucunda, sonuçlar bölümünde çıkarılan sonuçlar dikkatlice anlatılmalıdır. İstatistik verilerin yanı sıra, araştırmalardan gelen kaynakların da doğru bir şekilde kullanılması önemlidir.

Son olarak, öğrencilerin tezin son halinin hazırlanması için doğru bir şekilde formatlandığından emin olmaları gerekmektedir. Bu aşamada, tezin içeriği doğru bir şekilde sıralanmalı ve düzenlenmelidir. Bu aşamada, başlık, giriş, literatür incelemesi, araştırma yöntemi, sonuçlar ve tartışmalar, kaynak çalışması gibi bölümler yer alır.

Tez yazımı sürecinde, doğru bir şekilde planlamanın yanı sıra disiplinli bir çalışma planı da oluşturulmalıdır. Bu doğrultuda, planlı çalışma ve özveri, tezin başarıyla tamamlanmasında ve yüksek bir başarı derecesi elde etmede önemli bir rol oynayacaktır.

Giriş ve Problemin Tanımı

Tezin giriş bölümü okuyucuların dikkatini çekmek için oldukça önemlidir. Giriş kısmı tez yazımının en önemli bölümlerinden biridir çünkü burada okuyucuya tezinizi neden incelemeli olduklarını, genel bakışı ve amaçlarını sunarsınız. Bu bölümde, okuyucunun tezin birden fazla yönünü anlamasına yardımcı olmak için konunuzun bir özeti vermelisiniz.

Tezin başında, okuyuculara hangi problemi çözmek istediğinize veya hangi araştırmaları yapmak istediğinize yönelik yönergeler vermelisiniz. Okuyucuya neden konunuzun önemli olduğu konusunda fikir verebilmelisiniz. Bu aşamada, kapsamlı bir literatür araştırması yapmak özellikle problemi belirlemek için önemlidir. Bu sayede önceki araştırmaların dezavantajlarını ve boşluklarını anlayabilirsiniz.

Problemin doğru bir şekilde tanımlanması da oldukça önemlidir. Problemi tanımlarken olabildiğince net ve açık bir şekilde ifade etmelisiniz. Bu sayede okuyucular, çalışmanın önemli bir sorunu çözmek için yapıldığını ve sonuçlarının genel ilgi alanlarına nasıl katkıda bulunacağını anlayacaklardır.

Ayrıca, tezin amaçlarını açık bir şekilde belirtmeniz de gerekmektedir. Bunlar, tezin konusu hakkında hangi araştırmaların yapılacağını ve hangi sonuçlara ulaşılmaya çalışılacağını belirtmelidir. Tezinizin amacı, yöntemlerini ve veri toplama sürecini anlamanıza yardımcı olacaktır.

Bununla birlikte, tezinizi okuyacak olan kişilere ne tür bir metin okuyacaklarını söyleyebilirseniz, onları daha fazla etkileyebilirsiniz. Tezinizi açık ve anlaşılır bir şekilde ifade etmek, okuyucuların ilgisini çekmek ve tezin genel bakışını sunmak için oldukça önemlidir.

Genel olarak, giriş bölümünü kısa ve öz olarak tutun. Ayrıca, okuyucuya tezinizi niçin okumaları gerektiğine dair nedenler sunarak, onların ilgisini çekmeye çalışın.

Araştırma Yöntemi ve Bulguların Sunumu

Araştırma yöntemi seçimi, tezin en önemli aşamalarından biridir. Doğru yöntem seçimi, tezin kalitesini artırabilir ve sonuçların daha tutarlı ve güvenilir olmasını sağlayabilir. Araştırmacılar, araştırma yapmak için farklı yöntemleri kullanabilirler. İki ana araştırma yöntemi, nicel araştırma yöntemi ve nitel araştırma yöntemidir. Nicel araştırma yöntemi, verileri sayısal veriler şeklinde toplamak için kullanılır. Bu yöntem, örneklem boyutunu hesaplamak ve analiz etmek için matematiksel formüller kullanır. Nitel araştırma yöntemi, derinlemesine anlayış sağlamak için insan davranışlarını, düşüncelerini ve duygularını anlamak için kullanılır.

Bulguların sunumu da önemli bir aşamadır. Araştırmacılar, topladıkları verileri anlaşılır bir şekilde sunmalıdır. Veriler genellikle tablolar veya grafikler şeklinde sunulur. Tablolar veya grafikler, verileri daha anlaşılır bir şekilde sunmak için kullanılır. Buna ek olarak, araştırmacılar sonuçları yorumlamalı ve analiz etmelidirler. Bulgularınızı sunarken, raporlama formatına uygun bir şekilde sunmanız önemlidir.

Araştırma yöntemi seçimi ve bulguların sunumu, tezin kalitesi açısından önemli birer adımdır. Araştırmacıların doğru yöntemi seçmesi ve doğru bir şekilde sunması, tezin kabul edilmesi için gerekli olan önemli aşamalardır. Bu nedenle, bu adımların her ikisi de özenle yapılmalı ve sonuçların doğruluğu garanti altına alınmalıdır.

Tartışma ve Sonuç

Tartışma bölümü, araştırmada elde edilen bulguların ve verilerin değerlendirildiği kısımdır. Bu kısımda, araştırmada ele alınan konu hakkında farklı açılardan yorumlar yapılır ve sonuçlar tartışılır. Ancak, tartışmanın doğru bir şekilde ilerlemesi için bazı noktalara dikkat edilmesi gerekir.

Öncelikle, tartışma bölümünde sadece araştırmanın sonuçları değil, aynı zamanda araştırmada elde edilen verileri destekleyen kaynaklara da yer verilmelidir. Bu şekilde, okuyucuların araştırmanın geçerliliği ve güvenirliği konusundaki şüpheleri giderilebilir. Ayrıca, tartışmadaki her görüşün ve yorumnun kaynakça ile desteklenmesi gerekmektedir.

Tartışmada kullanılacak dilin net ve anlaşılır olması da son derece önemlidir. Karmaşık cümlelerden kaçınmak, anlaşılır bir dil kullanmak ve örneklerle desteklenen ifadeler kullanmak, okuyucuların konuyu daha iyi anlamalarını sağlar.

Son olarak, sonuç bölümünde ise araştırmanın ana fikri ve sonuçları özetlenir. Bu bölümde, araştırmanın amacına ulaşıp ulaşılmadığı, hipotezlerin doğrulanması veya reddedilmesi gibi konular ele alınır. Sonuç bölümünde, yalnızca araştırmanın sonuçları belirtilirken, tartışma bölümünde kullanılan kaynaklar ve veriler tekrar edilmemelidir.

Tartışma ve sonuç bölümleri, araştırmanın en önemli kısımlarındandır. Bu bölümlerde, araştırmanın sonuçlarına ve bulgularına doğru bir şekilde yaklaşılması, net bir dil kullanılması ve kaynakların doğru bir şekilde kullanılması gerekmektedir.

Tez Yazımında Sık Yapılan Hatalar

Tez yazım sürecinde öğrenciler birçok hata yapabiliyor. Bunların başında ise tez konusunun doğru seçilmemesi yer alıyor. Doğru tez konusu seçilmediği takdirde araştırma sürecinde birçok sorunla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca tez danışmanı seçiminde de dikkatli olmak gerekiyor.

Kaynakça düzenlemesi yapılırken de öğrencilerin yapabileceği hatalar bulunuyor. Doğru kaynak kullanımı ve atıf yapma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Bunun yanı sıra farklı kaynakça stili ve formatlarını bilmek de gerekiyor.

Tez yazım sürecinde en sık yapılan hatalardan biri de içerikte yer alması gereken bölümlerin yanlış yazılması veya atlanmasıdır. Giriş bölümünde problemin doğru tanımlanması ve araştırmanın amacının açıkça belirtilmesi gerekiyor. Ayrıca araştırma yöntemi seçimi ve bulguların doğru bir şekilde sunumu da oldukça önemlidir.

Başarılı bir tez yazımı için sık yapılan hataların önlenmesi gerekiyor. Bunun için öğrencilerin zaman ayırmaları, araştırmalarını doğru kaynaklar üzerinden yapmaları ve tez danışmanları ile sık sık iletişim halinde olmaları gerekiyor. Ayrıca düzenli bir şekilde çalışmak ve tez yazım sürecinde hedefleri belirlemek de oldukça önemlidir.