/

Temmuz 26, 2011

Tez Yazdırma Sürecinde Yapılması Gerekenler ve Yapılmaması Gerekenler

Tez yazdırma süreci, öğrencilerin akademik kariyerlerinde önemli bir adımdır. Ancak, bu süreçte dikkat edilmesi gereken birçok nokta bulunmaktadır. Bu makalede, tez yazdırma sürecinde yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenler hakkında bilgilendirici bir rehber sunulmaktadır.

İlk olarak, doğru bir konu seçimi yapmak tez yazma sürecinin temel adımlarından biridir. Konunun ilgi çekici, araştırılabilir ve kapsamlı olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca, konunun öğrencinin ilgi alanına uygun olması da önemlidir. Doğru bir konu seçimi, tezin başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlayacaktır.

Bir sonraki adım, kapsamlı bir kaynak araştırması yapmaktır. Tez yazmadan önce güvenilir ve akademik kaynaklardan yararlanmak önemlidir. Bu kaynaklar, tezin temelini oluşturacak verileri sağlamak için kullanılacaktır. Doğru kaynaklara ulaşmak ve bunları etkili bir şekilde kullanmak, tezin kalitesini artıracaktır.

Veri toplama ve analiz süreci, tezin en önemli aşamalarından biridir. Verilerin doğru bir şekilde toplanması ve analiz edilmesi, tezin sonuçlarının güvenilir ve geçerli olmasını sağlayacaktır. Bu aşamada, doğru veri toplama yöntemlerinin seçilmesi ve analiz tekniklerinin doğru bir şekilde uygulanması önemlidir.

Tez çalışmasında etik kurallara uygun davranmak da büyük önem taşır. İnsanlar veya hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda özel izinler alınmalı ve etik kurallara uygun davranılmalıdır. Bu, araştırmanın güvenilirliğini artıracak ve etik standartlara uygun bir çalışma sunulmasını sağlayacaktır.

Tez yazarken doğru bir yazım ve imla kurallarına uygunluk da önemlidir. Dil ve anlatımın akıcı olması, tezin okunabilirliğini ve anlaşılırlığını artıracaktır. Bu nedenle, yazım ve imla hatalarından kaçınılmalı ve dilin doğru kullanımına özen gösterilmelidir.

Tez çalışmasının sonuçlarının doğru bir şekilde tartışılması ve yorumlanması da önemlidir. Sonuçlar, tezin amacına uygun olarak analiz edilmeli ve tartışılmalıdır. Bu aşamada, tezde elde edilen bulguların önemi ve sonuçların ne anlama geldiği vurgulanmalıdır.

Tez yazma sürecinde bazı hatalardan kaçınılmalıdır. Plagiarizm, kaynak belirtmeme gibi hatalar, tezin güvenilirliğini zedeler ve akademik itibarı tehlikeye atar. Bu nedenle, plagiyarizm kontrolü yapılmalı ve kullanılan kaynaklar doğru bir şekilde belirtilmelidir.

Tez yazarken kaynakların doğru bir şekilde kullanılması da önemlidir. Alıntı yaparken kaynak belirtmek ve atıfları doğru yapmak, tezin akademik bütünlüğünü korumak için gereklidir. Kaynakların doğru kullanımı, tezin güvenilirliğini artıracaktır.

Doğru Konu Seçimi

Tez yazarken doğru bir konu seçimi yapmak önemlidir. Konunun ilgi çekici, araştırılabilir ve kapsamlı olmasına dikkat edilmelidir.

Bir tez yazarken, doğru bir konu seçimi yapmak büyük önem taşır. Çünkü doğru bir konu seçimi, tezinizin başarısını etkileyebilir. İlgi çekici bir konu seçmek, hem sizin hem de okuyucularınızın motivasyonunu artırır. Aynı zamanda, araştırılabilir ve kapsamlı bir konu seçmek, tezinizin kalitesini yükseltir.

İlgi çekici bir konu seçmek için, alanınızda yeni ve tartışmalı konulara odaklanabilirsiniz. Örneğin, güncel bir soruna veya bilimsel bir buluşa odaklanmak, tezinizin ilgi çekici olmasını sağlar. Ayrıca, konunun araştırılabilir olmasına dikkat etmek önemlidir. Yeterli kaynak ve veriye sahip olmak, tezinizin güvenilirliğini artırır. Konunun kapsamlı olması da önemlidir. Yani, konunun geniş bir perspektife sahip olması ve farklı açılardan incelenebilmesi, tezinizin derinliğini ve zenginliğini artırır.

Kaynak Araştırması

Kaynak araştırması, tez yazma sürecinin en önemli adımlarından biridir. Tez yazmadan önce yapılması gereken kapsamlı bir kaynak araştırması, tezin kalitesini artırmak için büyük önem taşır. Kaynakların güvenilir ve akademik olması, tezin bilimsel geçerliliğini sağlamak açısından önemlidir.

Kaynak araştırması yaparken, farklı kaynaklardan yararlanmak ve çeşitlilik sağlamak önemlidir. Akademik dergiler, kitaplar, makaleler ve güvenilir internet siteleri gibi kaynaklardan faydalanılabilir. Bu kaynakların güncel ve doğru bilgiler içermesi önemlidir.

Ayrıca, kaynakları doğru bir şekilde kullanmak da önemlidir. Alıntı yaparken kaynak belirtmek ve atıfları doğru bir şekilde yapmak gerekmektedir. Bu sayede, tezinizin orijinal olmasını sağlayabilir ve başka çalışmalardan alıntı yapıldığında kaynakların doğru şekilde belirtilmesiyle akademik dürüstlüğü koruyabilirsiniz.

Veri Toplama ve Analiz

Tezin temelini oluşturan verilerin doğru bir şekilde toplanması ve analiz edilmesi gerekmektedir. Yöntemlerin doğru seçilmesi önemlidir.

Tez yazma sürecinde en önemli adımlardan biri veri toplama ve analiz etme aşamasıdır. Tezin temelini oluşturan verilerin doğru bir şekilde toplanması, kaydedilmesi ve analiz edilmesi gerekmektedir. Bu adım, tezin kalitesini belirleyen ve sonuçların güvenilirliğini sağlayan bir süreçtir.

Veri toplama sürecinde, doğru yöntemlerin kullanılması büyük önem taşır. Araştırma sorularına yanıt verebilecek verilerin toplanması için uygun yöntemlerin seçilmesi gerekmektedir. Bu yöntemler, anketler, görüşmeler, gözlem, deneysel çalışmalar veya literatür taraması gibi farklı teknikleri içerebilir. Yöntemlerin doğru seçilmesi, verilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini etkileyen bir faktördür.

Veri analizi aşamasında ise toplanan verilerin doğru bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Veriler istatistiksel yöntemlerle analiz edilerek, sonuçlara ulaşılır ve araştırma sorularının yanıtları elde edilir. Analiz sürecinde doğru istatistiksel yöntemlerin kullanılması, sonuçların doğru ve güvenilir olmasını sağlar.

Etik Kurallara Uygunluk

Tez çalışmasında etik kurallara uygun davranmak önemlidir. İnsanlar veya hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda özel izinler alınmalıdır.

Tez yazma sürecinde etik kurallara uygun davranmak, araştırmanın güvenilirliğini ve saygınlığını sağlamak için önemlidir. Özellikle insanlar veya hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, özel izinler alınmalı ve etik kurallara uygun davranılmalıdır.

İnsanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, katılımcılardan gönüllü olarak yazılı onay alınmalı ve gizlilik haklarına saygı gösterilmelidir. Ayrıca, çalışmanın amacı ve süreci katılımcılara açık bir şekilde açıklanmalıdır.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda ise, etik kurullardan özel izinler alınmalı ve hayvanların refahını korumak için gerekli önlemler alınmalıdır. Hayvanların kullanımı sırasında acı veya stres verilmemeli ve uygun bakım sağlanmalıdır.

Etik kurallara uygun davranmak, araştırmacının sorumluluğudur ve bilimsel topluluğun güvenini kazanmak için önemlidir. Bu nedenle, tez yazma sürecinde etik kurallara dikkat etmek ve gerekli izinleri almak büyük önem taşır.

Doğru Yazım ve İmla

Doğru yazım ve imla, bir tez yazarken dikkat edilmesi gereken önemli bir unsurdur. Yazım ve imla kurallarına uygunluk, tezin kalitesini artırır ve okunabilirliğini sağlar. Doğru yazım ve imla, tezin anlaşılmasını kolaylaştırır ve okuyucunun dikkatini çeker.

Yazım ve imla kurallarına uygun bir şekilde yazılan bir tez, akıcı bir dil ve anlatım ile okuyucuya ulaşır. Bu da tezin etkileyici olmasını sağlar. Ayrıca, doğru yazım ve imla, tez yazarken yapılan hataları azaltır ve profesyonel bir görünüm sağlar.

Doğru yazım ve imla için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Öncelikle, cümlelerin düzgün bir şekilde kurulması ve noktalama işaretlerinin doğru kullanılması önemlidir. Ayrıca, yazım hatalarını önlemek için kelime dağarcığının genişletilmesi ve yazım kurallarının bilinmesi gerekmektedir.

Tez yazarken, paragrafların düzenli ve mantıklı bir şekilde oluşturulması da önemlidir. Paragraflar arasında geçişlerin akıcı olması ve birbirini tamamlayan fikirlerin sunulması, tezin tutarlılığını artırır.

Doğru yazım ve imla, tezin başarılı bir şekilde tamamlanması için önemli bir adımdır. Bu nedenle, yazım ve imla kurallarına dikkat ederek, tezin kalitesini ve etkisini artırabilirsiniz.

Sonuçların Tartışılması

Sonuçların tartışılması ve yorumlanması, tez çalışmasının önemli bir aşamasıdır. Bu aşamada, elde edilen sonuçlar detaylı bir şekilde incelenmeli ve tezin amacına uygun olarak analiz edilmelidir. Sonuçlar, tezin önceden belirlenen hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını gösterir ve bu nedenle doğru bir şekilde değerlendirilmelidir.

Tartışma bölümünde, elde edilen sonuçlar diğer çalışmalarla karşılaştırılmalı ve literatürdeki diğer bulgularla uyumlu olup olmadığı değerlendirilmelidir. Bu sayede, tezin orijinal bir katkı sağlayıp sağlamadığı belirlenebilir. Ayrıca, sonuçlar üzerindeki istatistiksel analizler ve grafikler kullanılarak daha açıklayıcı bir şekilde sunulabilir.

Yorumlama bölümünde, elde edilen sonuçların anlamı ve önemi üzerine düşünülmelidir. Bu bölümde, sonuçların nedenleri ve etkileri tartışılabilir. Ayrıca, araştırmanın sınırlamaları ve gelecekte yapılacak çalışmalar için öneriler de sunulabilir.

Hatalardan Kaçınma

Hatalardan kaçınmak, tez yazma sürecinde büyük önem taşır. Bu süreçte yapılan hatalar, tezin kalitesini düşürebilir ve güvenilirliğini zedeler. Bu nedenle, aşağıda belirtilen hatalardan kaçınmak önemlidir:

 • Plagiarizm: Başkasının çalışmalarını kopyalamak veya alıntı yapmak, plagiyarizm olarak kabul edilir ve ciddi sonuçları olabilir. Bu nedenle, tez yazarken orijinal ve kendine ait bir çalışma sunmak önemlidir.
 • Kaynak belirtmeme: Tez yazarken kullanılan kaynakların doğru bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Alıntı yapılan yerlerin ve kaynakların doğru bir şekilde atıflarla belirtilmesi, akademik dürüstlüğü ve kaynakların güvenilirliğini sağlar.
 • Araştırma eksikliği: Tez yazma sürecinde kapsamlı bir araştırma yapmak önemlidir. Eksik veya yetersiz bir araştırma, tezin eksik kalmasına ve güvenilirliğinin sorgulanmasına neden olabilir. Bu nedenle, tez yazarken güvenilir ve akademik kaynaklardan yararlanmak önemlidir.
 • Yazım ve imla hataları: Tez yazarken doğru bir yazım ve imla kurallarına uygunluk önemlidir. Dil ve anlatımın akıcı olması, tezin kalitesini artırır ve okunabilirliğini sağlar. Bu nedenle, yazım ve imla hatalarından kaçınmak gerekmektedir.

Tez yazma sürecinde bu hatalardan kaçınarak, güvenilir ve kaliteli bir tez ortaya çıkarmak mümkündür. Doğru araştırma, kaynak kullanımı ve yazım kurallarına uygunluk, tezin başarısını etkileyen önemli faktörlerdir.

Plagiarizm Kontrolü

Tez çalışmasında başkasının çalışmalarını kopyalamak veya alıntı yapmak plagiyarizm olarak kabul edilir. Bu nedenle plagiyarizm kontrolü yapılmalıdır.

Tez yazma sürecinde en önemli konulardan biri plagiyarizm kontrolüdür. Plagiyarizm, başkasının çalışmalarını kopyalamak veya alıntı yapmak anlamına gelir ve akademik dünyada ciddi bir suç olarak kabul edilir. Kendi tezinizi yazarken başka kaynaklardan bilgi almanız normaldir, ancak bu bilgileri kaynak belirtmeden kullanmak plagiyarizm olarak kabul edilir.

Plagiyarizm kontrolü yapmak için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Öncelikle, tezinizi yazarken kullandığınız kaynakları doğru bir şekilde belirtmelisiniz. Alıntı yaptığınız yerleri tırnak işaretleri içine alarak ve kaynak bilgisini vererek alıntıları doğru bir şekilde yapmalısınız. Ayrıca, tezinizin tamamını bir plagiyarizm kontrol programıyla tarayarak başka kaynaklardan alıntı yapmadığınızdan emin olmalısınız.

Plagiyarizm kontrolü yapmak için çeşitli ücretsiz ve ücretli programlar bulunmaktadır. Bu programlar, tezinizi tarayarak başka kaynaklardan alıntı yapılıp yapılmadığını kontrol eder. Eğer tezinizde başka kaynaklardan alıntı yapmışsanız, bu programlar size hangi bölümlerin alıntı olduğunu gösterecektir. Bu sayede, alıntı yaptığınız yerleri doğru bir şekilde kaynak belirtebilirsiniz.

Kaynakların Doğru Kullanımı

Tez yazarken kullanılan kaynakların doğru bir şekilde kullanılması önemlidir. Alıntı yaparken kaynak belirtmek ve atıfları doğru yapmak gerekmektedir.

Tez yazma sürecinde kullanılan kaynakların doğru bir şekilde kullanılması büyük bir önem taşır. Kaynaklardan alıntı yaparken, alıntı yapılan kaynağın doğru bir şekilde belirtilmesi ve atıfların doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bu, tezinizin güvenilirliğini artıracak ve akademik standartlara uygun olmasını sağlayacaktır.

Alıntı yaparken, kaynağın yazarının adı, eserin adı, yayın tarihi ve sayfa numarası gibi bilgilerin doğru bir şekilde belirtilmesi önemlidir. Bu bilgiler, okuyucuların kaynağa kolayca ulaşmasını ve tezinizin güvenilirliğini doğrulamasını sağlar.

Ayrıca, kullanılan kaynakların sayısı da önemlidir. Tezinizde kullanılan kaynakların çeşitliliği, konunun farklı yönlerini ele almanıza yardımcı olur ve tezinizin kapsamlı bir şekilde araştırıldığını gösterir. Farklı kaynaklardan elde edilen bilgileri bir araya getirerek tezinizin daha güçlü ve etkileyici olmasını sağlayabilirsiniz.

Tez yazarken kaynakların doğru kullanımı, akademik dürüstlüğü ve etik kurallara uyumu temsil eder. Bu nedenle, kaynaklardan alıntı yaparken ve atıfları doğru bir şekilde yaparken özen göstermek önemlidir. Bu sayede, teziniz güvenilir ve akademik bir çalışma olarak kabul edilecektir.

Sıkça Sorulan Sorular

 • Tez yazarken nelere dikkat etmeliyim?

  Tez yazarken doğru bir konu seçimi yapmalı, kapsamlı bir kaynak araştırması yapmalı ve verileri doğru bir şekilde toplamalısınız. Ayrıca etik kurallara uygun davranmalı, doğru yazım ve imla kurallarına dikkat etmeli ve sonuçları doğru bir şekilde tartışmalısınız.

 • Tez yazarken doğru bir konu nasıl seçilir?

  Doğru bir konu seçimi yapmak için ilgi çekici, araştırılabilir ve kapsamlı bir konu seçmelisiniz. Konunun size ilham vermesi ve sizi motive etmesi de önemlidir. Ayrıca danışmanınızın da konu hakkında destek verebileceğini unutmayın.

 • Tez yazarken kaynak araştırması nasıl yapılır?

  Kapsamlı bir kaynak araştırması yapmak için güvenilir ve akademik kaynaklardan yararlanmalısınız. Kütüphaneleri, çevrimiçi veritabanlarını ve önceki araştırmaları kullanarak ilgili literatürü bulabilirsiniz. Araştırmalarınızı yaparken notlar almayı ve kaynakları doğru bir şekilde kaydetmeyi unutmayın.

 • Tez yazarken plagiyarizm nasıl önlenir?

  Plagiyarizmi önlemek için başkasının çalışmalarını kopyalamaktan kaçınmalısınız. Alıntı yaparken kaynakları doğru bir şekilde belirtmeli ve atıfları düzgün yapmalısınız. Ayrıca plagiyarizm kontrolü yaparak tezinizin orijinalliğini sağlamalısınız.

 • Tez yazarken kaynakların nasıl doğru kullanılır?

  Tez yazarken kaynakları doğru bir şekilde kullanmak için alıntı yaparken kaynakları belirtmeli ve atıfları düzgün yapmalısınız. Kaynakları kullanırken doğru bir şekilde referans vermek, tezinizin güvenilirliğini artırır ve akademik dürüstlüğü sağlar.