/

Haziran 6, 2017

Gemi İnşaatı Mühendisliği Tez Yazdırma Sürecinde Uyulması Gereken Adımlar

Gemi inşaatı mühendisliği öğrencileri için tez yazdırma süreci oldukça önemlidir. Bu süreçte doğru adımları takip etmek, tezin kalitesini artırır ve akademik kariyeriniz için önemli bir kilometre taşıdır. Tez yazdırma sürecindeki ilk adım, konunuzu ve başlığınızı belirlemektir. Konunuza odaklanarak doğru bir başlık seçmek, hayatınız boyunca karşılaşacağınız tezlerin en zorlu aşamasıdır.

Bir sonraki adım, kapsamlı bir literatür araştırması yapmaktır. Mevcut literatürde nelerin yazıldığını ve bu literatürdeki boşlukları belirleyerek, konunuz hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Tezin amacını, kapsamını, hedeflerini, konusunu ve metodunu doğru bir şekilde belirledikten sonra, doğru metodun seçimine odaklanmanız gerekir. Tezinize uygun araştırma yöntemlerini kullanarak, doğru sonuçlara ulaşabilirsiniz.

Sonraki adım, kişisel gelişim yol haritanızı belirlemektir. Bu, hem akademik kariyerinizde hem de hayatınızda başarılı olmanız için önemlidir. Tezin hazırlanması ve yazımı sürecinde, tezin bölümleri ve yazım teknikleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmanız gerekir. Mantıksal tasarım sürecinin takip edilmesi de oldukça önemlidir.

Tez yazarken, dilbilgisi, imla ve yazım kurallarının doğru bir şekilde kullanılması gerektiğini unutmamalısınız. Tezinizde intihal oluşumunu önlemek için gerekli tedbirleri alın. Tezinizi revize etmek için danışmanınızın geri bildirimlerini takip edin ve olası sorunlar karşısında neler yapabileceğiniz konusunda fikir sahibi olun. Son olarak, tezin savunması ve sunumu konusunda bilgili olmanız gerekmektedir.

Tez yazdırma sürecinde aşılması gereken birçok engel olabilir, ancak doğru adımları takip ederek bu sürecin üstesinden gelebilirsiniz. Kendinize bir ilmik ilmik dokunan zaman çizelgesi oluşturun ve mümkün olan her fırsatta sebat edin. Bu süreç, sizin akademik kariyerinizde önemli bir yer tutacaktır.

Tezin Konusu ve Başlığını Belirleme

Tez yazdırma sürecinde en önemli adımlardan biri, doğru bir konu seçimi ve başlık belirlemektir. Tezin konusu, yazılmak istenen konunun sınırlarını çizmeye yardımcı olur ve doğru bir başlık seçmek, tezin amacını açıklamada ve okuyucunun ilgisini çekmede büyük bir rol oynar.

Tez konusu belirlerken, öğrencinin ilgi alanları, okudukları, gözlemleri, tecrübeleri gibi faktörleri dikkate alması önemlidir. Konunun özgün, ilgi çekici ve geleceğe yönelik olması da diğer bir önemli faktördür. Bununla birlikte, tez konusunun belirli bir ayrıntı seviyesinde tutulması gerekmektedir.

Tezin başlığı, konunu özetleyen ve okuyucuya konunun ne hakkında olduğunu hemen gösteren bir açıklama olmalıdır. Başlık, özgün ve ilgi çekici olmalı, ancak aynı zamanda konunun sınırlarını da belirlemelidir. Başlık, tez yazımının ilk adımı olarak dikkate alınmalı ve zaman içinde gerektiğinde revize edilmelidir.

Tezin konusu ve başlığı belirleme aşaması, tez yazdırma sürecinin en kritik adımlarından biridir. Bu aşamada zaman harcanması ve doğru bir şekilde takip edilmesi, tez yazım sürecini kolaylaştıracaktır.

Kapsamlı Bir Literatür Araştırması Yapma

Tez yazım sürecinde kapsamlı bir literatür araştırması yapmak oldukça önemlidir. Bu araştırma sayesinde, mevcut literatürde konuyla ilgili ne tür çalışmalar yapıldığı, hangi açıkların olduğu ve bu açıkların nasıl kapatılabileceği belirlenebilir. Literatür araştırması yaparken, güvenilir ve akademik kaynakları kullanmak önemlidir. Dergi makaleleri, tezler, kitap bölümleri, konferans bildirileri, raporlar ve diğer akademik kaynaklar literatür araştırmaları için kullanılabilir.

Araştırma süreci boyunca bulunan kaynakların analizi yapılmalı, kaynaklardaki verilerin ne kadar güvenilir olduğu belirlenmeli ve yanıtlanması gereken sorular tespit edilmelidir. Böylece, konunun literatürdeki boşlukları ve açıkları belirlenerek, hangi konuların daha detaylı araştırılmaya ihtiyacı olduğu hakkında fikir sahibi olunabilir.

Ayrıca, literatür araştırması yapılırken kaynakların ne zaman ve ne şekilde kullanılacağı da önemlidir. Bu nedenle, literatür araştırması sırasında yapılan notlar, kaynakların kullanımı sırasında faydalı olacaktır. Literatür araştırması sürecinde gösterilen çaba, tezin bilimsel değerini ve etkisini arttıracaktır.

Literatür araştırması sürecinde yeni ve ilginç bilgiler de keşfedilebilir. Bu nedenle, araştırma sürecinin dikkatli bir şekilde yürütülmesi ve her kaynağın mümkün olan en iyi şekilde kullanılması önemlidir.

Tez Yazarlığına Başlarken

Tez yazdırma sürecinde ilk adım, tezin amacını belirlemektir. Tezin amaç kısmı, tezin bütünlüğünü sağlar ve okuyuculara ne hakkında olduğunu açıklamaktadır. Ayrıca tezin amacı, araştırmanın hangi sorulara cevap aradığını açıklar.

Kapsam belirleme, tezin çerçevesini belirlemek için yapılır. Bu bölüm, tezin neleri kapsayacağını ve neleri kapsamayacağını belirler. Kapsamın belirli ve ölçülebilir olması gerekmektedir.

Tezin hedefleri, araştırmanın sonucunda elde edilmesi gereken anahtar sonuçlardır. Bu hedefler, araştırmanın yapıldığı yönteme uygun şekilde belirlenmelidir.

Konu, tezin ana fikrini oluşturur. Tezin belki de en önemli kısmı olan konu belirlenirken, öncelikle konunun önemi ve güncelliği göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, konu seçimi araştırmanın başarısını da belirleyebilir.

Metodoloji kısmı, tezde kullanılacak araştırma yöntemini tanımlar. Metodoloji, araştırmanın nasıl yapılacağını detaylı bir şekilde açıklar. Bu bölüm, araştırmanın tutarlılığını ve doğruluğunu sağlamak için son derece önemlidir.

Doğru Metod Seçimi

Tez yazma sürecinde doğru metod seçimi, doğru sonuçlar elde etmek için oldukça önemlidir. Araştırma yöntemlerini belirlerken, tezin amacını, kapsamını ve hedeflerini göz önünde bulundurmak gerekir.

Tez yazım sürecinde kullanılabilecek birçok araştırma yöntemi vardır. Bunlar, anket, mülakat, odak grupları, deneysel çalışmalar, gözlem ve araştırma makalesi incelemesi gibi farklı yaklaşımları içerir. Hangi yöntemin kullanılacağı, araştırmanın konusuna, tezin amacına ve hedeflerine göre belirlenir.

Araştırma yöntemlerinin ayrıntılı bir şekilde açıklanması gereklidir. Hangi yöntemin hangi durumda kullanılacağı, yöntemin avantajları ve dezavantajları, araştırmada nelerin dikkate alınması gerektiği konusunda detaylı bir bilgi verilmelidir.

Tez yazma sürecinde, kullanılan araştırma yöntemleri ve bu yöntemlerin doğru kullanımı, tezin önemi ve kalitesini belirleyen en önemli faktörler arasındadır. Doğru araştırma yöntemi seçilerek, tez yazma sürecinin başarlı bir şekilde tamamlanması mümkündür.

Kişisel Gelişimde Kendine Yol Haritası Belirleme

Akademik kariyerinde ilerlemek isteyen tez yazan öğrencilerin, kişisel gelişimleri için hedefler belirlemeleri oldukça önemlidir. Kendine yol haritası çizmek hem hedeflere ulaşma konusunda yardımcı olur hem de özgüveni arttırır. Kişisel gelişim için belirlenecek hedefler, tez konusu ve hedefleriyle uyumlu olmalıdır. Doğru hedefler belirlemek ve doğru bir şekilde planlamak, daha verimli bir çalışma sürecini beraberinde getirecektir.

Örneğin, bir öğrenci yüksek lisans seviyesinde denizcilik mühendisliği bölümünde okuyorsa, kariyer hedefleri doğrultusunda tez konusunu belirlemeli ve hedefleri doğru bir şekilde tanımlamalıdır. Bu öğrenci, kişisel gelişimini sağlamak için gemi inşaatı konusunda uzmanlaşmak veya deniz filosu yöneticisi konumunda kariyer yapmayı hedefleyebilir.

Belirlenen hedeflere ulaşmak için, öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir. Bunun için öğrenciler, sektörle ilgili araştırmalar yapabilir, seminer ve konferanslara katılabilir, dil eğitimi alabilir ve staj olanaklarından yararlanabilirler.

Bu amaçla eylem planları ve programlar hazırlayarak, hedeflere doğru adım adım ilerlenir. Programların doğru bir şekilde uygulanması ve düzenli olarak gözden geçirilmesi, öğrencilere hedeflerine ulaşma yolunda büyük yardım sağlar.

Kişisel gelişim konusunda, hedeflere ulaşmak verimlilik ve kaliteli çalışma ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle, öğrencilerin çalışma disiplini, planlama becerileri ve öğrenme alışkanlıkları doğru bir şekilde geliştirilmelidir.

Sonuç olarak, tez yazım sürecinde, akademik kariyer hedefleriyle uyumlu olarak kişisel gelişim hedeflerinin belirlenmesi oldukça önemlidir. Kendine yol haritası çizilmesi ve doğru bir şekilde planlama yapılması, öğrencilere daha verimli bir çalışma süreci sağlayacaktır.

Tezin Hazırlanması ve Yazımı

Tez hazırlama sürecinde tezin bölümleri, yazım teknikleri ve tez yazımı sırasında kullanılacak araçların kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak oldukça önemlidir.

Tezin ana bölümleri; giriş, literatür taraması, metot, sonuç ve öneriler bölümleridir. Giriş bölümü tezin amaçlarını, sınırlandırılmasını ve çalışmanın önemini vurgulamalıdır. Literatür taraması bölümünde daha önce yapılan araştırmaların incelenmesi yer alır. Metot bölümü, tez konusunda hangi çalışma yöntemlerinin kullanılacağına ve hangi araştırma tekniklerinin benimsendiğine dair ayrıntılı bilgi verir. Sonuç bölümünde elde edilen bulgular, tezin amacına ve hipotezine göre açıklanır. Öneriler bölümünde ise bu çalışmanın gelecekteki araştırmalar için sunduğu öneriler yer alır.

Tez yazımında kullanılan yazım teknikleri arasında tablolar, grafikler, resimler, dipnotlar ve kaynakça bulunur. Tablolar ve grafikler, sonuçları daha açık bir şekilde göstermek için kullanılır. Resimler, bazı kavramları görselleştirmek için kullanılabilir. Dipnotlar, tezde verilen açıklamaların dipnotlarla daha detaylı hale getirilmesini sağlar.

Tez yazımı için kullanılan araçlar arasında MS Word, Excel, SPSS, EndNote, Mendeley gibi programlar yer alır. Bu programlar tez yazım sürecini daha kolay hale getirmek için kullanılabilir.

Tez yazım sürecinde, dilbilgisi kurallarına uyulması, yazım kurallarına dikkat edilmesi ve intihal yapılması engellenmelidir. Ayrıca, tez yazımında kaynakça kullanımı oldukça önemlidir. Kaynakça, tezin doğru bir şekilde hazırlanmasını sağlayan unsurlardan biridir.

Tez yazım süreci oldukça uzun ve zorlu bir süreçtir. Ancak, doğru bir planlama ile bu sürecin atlatılması mümkündür. Tezin hazırlanması ve yazımı hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olarak bu süreci daha kolay ve başarılı bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

Mantıksal Tasarım Süreci

Tezin mantıksal tasarımı süreci, tezin ana yapısını oluşturan bölümlerin belirlenmesi ile başlar. Bu adım, tezin amacına ve konusuna bağlıdır. Tez konusu belirlenirken, çalışmanın neyi kanıtlamayı amaçladığına dair bir fikir oluşmuş olmalıdır.

İkinci adım, anahtar kavramların ve terimlerin seçimini içerir. Bu adım, tezin ana fikrine ilişkin en önemli noktaları belirler ve bu noktaların olabildiğince açık ve anlaşılır bir şekilde ifade edilmesini sağlar.

Üçüncü adım, tezin temel ilkesinin belirlenmesidir. Bu adımda, tezin ana fikrine dayalı olarak temel bir ilke belirlenmelidir. Bu ilke, tezin bütün bölümlerinde açıklanacak ve vurgulanacaktır.

Dördüncü adım, tezde kullanılacak veri toplama yöntemlerinin belirlenmesidir. Bu adımda, tezin amacını doğrulamak üzere, veri toplama yöntemleri detaylı bir şekilde incelenmelidir. Bu yöntemler, tezin ana fikri ile uyumlu olmalıdır.

Beşinci adım, veri toplama ve analizinin nasıl yapılacağının belirlenmesidir. Bu adım, verilerin nasıl toplanacağı, nasıl analiz edileceği ve tezin ana fikrine nasıl uygun hale getirileceğinin belirlenmesini içerir.

Altıncı ve son adım, elde edilen sonuçların analizi ve yorumlamasıdır. Bu adımda, elde edilen sonuçlar doğru bir şekilde yorumlanmalı ve tezin ana fikri doğrulanmalıdır.

Tez Yazım Kuralları

Tez yazım sürecinde dil bilgisi, imla, yazım kuralları gibi ayrıntılara dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu ayrıntılar, tezin okunabilirliği ve anlaşılabilirliği açısından oldukça önemli bir yer tutar. Bazı öğrenciler, bu kurallara dikkat etmeden tezlerini hazırlayarak intihal sürecine girerler. Bu da, diğer tez yazarlarına oranla tez içeriğinin anlaşılmasını zorlaştıran bir durumdur.

Dilbilgisi kurallarına uygun bir tez yazımı, okuyucu için daha kolay ve okunaklı hale getirir. Ayrıca, doğru imla kullanımı da tezin okunabilirliğini artırır. Tez yazımında kullanılan özel terimlerin doğru yazıldığından emin olunmalıdır. Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış bir tez, okuyucular arasında güvenilir bir izlenim bırakacak ve tezin niteliğinin yükselmesini sağlayacaktır.

Ayrıca, tezin yazımında kullanılan tablo ve grafiklerin de imla ve yazım kurallarına uygun biçimde hazırlanması gerekmektedir. Tablo ve grafiklerin okunabilirliği ve anlaşılabilirliği, tezin içeriğiyle aynı önemde olup, bu yüzden özenle hazırlanmalıdır. Sayfa düzeninin doğru kullanımı da yazım kurallarının önemli bir parçasıdır. Sayfa kenarları, satır aralıkları ve paragraf boşlukları, tezin okunaklılığı için düzgün ayarlanmalıdır.

Sonuç olarak, tez yazımında dilbilgisi, imla, yazım kuralları gibi ayrıntıların doğru bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Bu ayrıntılara dikkat ederek yazılmış bir tez, akademik camiada saygın bir yer edinmenizi sağlayacak ve tezinizi daha etkili kılacaktır.

Tezin Savunması ve Sunumu

Tezin savunması çok önemli bir aşamadır ve bu noktada öğrencilerin hazırlıklı olmaları gerekmektedir. Savunmanın hazırlığı aşamasında, öğrenciler tezlerinde yer alan verileri, sonuçları ve yaptıkları araştırmaları açık bir şekilde ifade etmelidir. Ayrıca, doğru bir sunum teknikleri kullanarak, savunmalarını etkili bir şekilde yapmaları zorunludur.

Savunma hazırlığı yaparken, öğrencilerin aşağıdaki genel kurallara dikkat etmeleri gerekmektedir:

 • Belirli bir süreye uygun olarak hazırlanmak
 • Çoklu sunum materyalleri kullanmak
 • Slaytları anlaşılır ve net bir şekilde hazırlamak
 • Kendinden emin bir şekilde konuşmak
 • Kendini takdim etmek

Tez hazırlama sürecinin bir diğer kritik aşaması, sunum teknikleridir. Genellikle savunmalar, bir jüri paneli önünde yapılır. Panel, öğrencinin hazırladığı savunmayı dinleyerek, tezin değerlendirilmesine katkıda bulunur. Sunumun başarılı bir şekilde yapılabilmesi için aşağıdaki tekniklerin kullanılması önerilir:

 • Sunumun amacını anlamak
 • Doğru bir konuşma yapmak
 • Doğru bir güç nokta kullanmak
 • Doğru bir tonlama kullanmak
 • Savunmanın amacını açık bir şekilde ifade etmek

Öğrencilerin, tezin savunmasını hazırlamak için yeterli zaman ayırmaları gerekmektedir. Ayrıca, savunma yaparken rahat olmaları ve kendinden emin bir şekilde konuşmaları önemlidir. Bu sayede öğrenciler, tezlerinin böyle önemli bir aşamasını başarıyla tamamlamış olarak, akademik kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapacaklardır.

Tez Yazdırma Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tez yazdırma süreci oldukça zorlu bir süreçtir ve çeşitli engellerle karşılaşılabilir. Ancak, bu engellerin üstesinden gelmek mümkündür. Yeterli zamanın ayrılması, verimli çalışma yöntemleri ve doğru planlama ve akademik danışmanın desteği ile tez yazdırma süreci daha kolay hale gelebilir.

Tez yazdırırken karşılaşılabilecek engellerden biri, konu seçiminin hatalı olmasıdır. Konunun ilgi çekici olması ve kapsamının doğru belirlenmesi, doğru bir başarıya ulaşmak için önemlidir. Ayrıca, araştırma yaparken verimli bir şekilde çalışmak ve literatürdeki boşlukları belirlemek de önemlidir.

Bunun yanı sıra, tez yazım sürecinde zaman yönetimi oldukça önemlidir. İlmik ilmik dokunarak hazırlanan bir zaman çizelgesi ile zamanı verimli bir şekilde kullanmak, süreci tamamlama açısından yardımcı olabilir. Olası sorunlarla karşılaşıldığında, akademik danışmanın desteği ve gerektiğinde değiştirilmiş bir zaman çizelgesi, engellerin üstesinden gelmede etkili olabilir.

Tez yazım sürecindeki diğer bir engel, tez yazım yöntemlerinin doğru bir şekilde seçilmesidir. Doğru araştırma yöntemlerinin seçilmesi, sonuçların doğru ve güvenilir olmasını sağlayacak ve tezin kalitesini artıracaktır.

Tez yazdırma süreci boyunca, olası sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ancak, bu sorunların üstesinden gelmek için akıllıca planlama yaparak, akademik danışmanınızdan yardım alarak ve zamanı verimli bir şekilde kullanarak, başarılı bir tez yazım süreci tamamlayabilirsiniz.

Tezin Revize Edilmesi

Bir tezin başarısı onun doğru bir şekilde revize edilmesiyle yakından ilişkilidir. Danışmanlar öğrencileri için geri bildirim vererek tezi nasıl iyileştirebilecekleri konusunda fikir verebilirler. Bu nedenle, danışmanın verdiği geri bildirimleri takip etmek son derece önemlidir.

Tezin revize edilmesi, tezin eksikliklerini gidermek, araştırmanın doğruluğunu artırmak ve anlatımı netleştirmek için yapılmalıdır. Revizyon sırasında, tezin başlangıcındaki hedeflerin açık bir şekilde tanımlandığından emin olunmalıdır.

Revizyonu yapmak, kullanılan analiz yöntemlerine göre farklılık gösterecektir. Öğrenciler, danışmanların verdiği geri bildirimler doğrultusunda tezin bölümlerini düzenlemeli ve mümkün olduğunca daha az tutarsızlığı bulunacak bir şekilde düzenlemelidirler.

Revizyon aşamasında yapılacaklar listesi aşağıdaki unsurları içerebilir:

 • Geri bildirimleri incelenebilir ve danışmanın önerileri ile karşılaştırılabilir
 • Kaynaklarda yapılan hatalar veya eksiklikler belirlenerek düzeltilebilir
 • Analiz yöntemleri ve bulguları gözden geçirilebilir
 • Tezin bölümlerinin daha uygun bir düzenleme sağlanabilir

Geri bildirimler doğrultusunda yapılan yeniden yazma, tezin daha eksiksiz görünmesini sağlayacak şekilde düzenlenebilir. Ayrıca, tez yazımının son aşamasında, gereksiz detayların azaltılması ve yazımın daha anlaşılır hale getirilmesi sağlanabilir.

Özetle, bir tezin revize edilmesi, analiz yöntemlerinin ve literatür incelemesi gibi bütün adımların doğru bir şekilde gerçekleştirilmesiyle ilgilidir. Danışmanın verdiği geri bildirimler yardımıyla, tezin eksiklikleri giderilebilir ve daha coşkulu bir tez yazım süreci için hazır hale getirilebilir.

İntihal Konusuna Dikkat Edilmesi

X üniversitesi Gemi İnşaatı Mühendisliği bölümünde tez yazarken en önemli konuların başında ‘intihal’ gelmektedir. İntihal, başka bir kişinin fikir, düşünce veya eserlerini izinsiz kullanarak kopyalamak demektir. Tez yazarken intihal yapmamak için, kaynakları doğru bir şekilde belirtmek, alıntı yapılan yerleri tırnak işareti içine almaktır. İntihal, bir öğrencinin yeşil ışık aldığı, yani tezi kabul edilemeyen bir durum yaratır.

Birkaç paragrafı başkasının yazdığı bir kaynaktan kopyalamak da intihal sayılır. Bunun önüne geçmek için, alıntı yaptığınız yerlerin yüzdesinin çok küçük olduğuna dikkat edin ve bunları özenle seçin. İntihal yapmamak için ideal yolu kullanmak, başkalarının fikirlerini referans almak ve alıntı yapılan yerleri belirtmektir.

Bu yüzden, bir tez yazma sürecinde bir yazarın intihale karşı hassas davranması gerekir. Tezin olası intihal oranı, doğru kaynakların seçilmesiyle, mevcut kaynakların doğru bir şekilde referans alınmasıyla ve alıntıların düzenli kullanılmasıyla minimuma indirgenir.

Tezin intihalle ilgili sorunları çözmek için yazarlar, çeşitli çözümler kullanabilir. Örneğin, benzer çalışmalar seçerek kendi çalışmalarını başlatmak, mevcut kaynaklardan daha fazla yararlanmak veya doğru şekilde referans almak için yazılı kaynaklar kullanmak.

En iyi içerikler, yazarın yetenekleri, anlayışı ve tavırları doğrultusunda ortaya çıkar. Dolayısıyla, intihale karşı daha iyi bir savunma için, yazarlar her zaman doğru çalışma yöntemlerini kullanmalıdır.

tez yazdırma, tez yazdırma hizmeti, tez yazdırma fiyatları, akademik tez yazdırma, profesyonel tez yazdırma, tez danışmanlık, lisans tezi yazdırma, yüksek lisans tezi yazdırma, doktora tezi yazdırma, tez yazdırma İstanbul, tez yazdırma Ankara, tez yazdırma İzmir, ucuz tez yazdırma, hızlı tez yazdırma