/

Ağustos 11, 2019

Gemi İnşaatı Mühendisliği Tez Yazdırmak için Uygun Zamanlama

Gemi inşaatı mühendisliği öğrencileri için, tez yazdırma süreci oldukça önemlidir. Tez yazımı, öğrencilerin bilgi, beceri ve yeteneklerini gösteren önemli bir adımdır. Ancak tez yazım süreci oldukça zaman alıcı bir süreçtir. Bu nedenle, öğrencilerin tez yazım sürecinin en uygun zamanlamasını öğrenmeleri önemlidir.

Tez yazım sürecinde en önemli adımlardan biri tez danışmanı seçimidir. Bu adımın doğru bir şekilde atılması, öğrencilere tez yazım sürecinde büyük katkı sağlar. Bu nedenle, öğrencilerin tez danışmanı seçiminde dikkat etmeleri gereken faktörleri iyi bilmeleri önemlidir.

Tez yazım sürecinde bir diğer önemli adım ise araştırma sürecidir. Gerekli kaynakların toplanması ve veri analizi aşamaları oldukça önemli bir süreçtir. Bu nedenle, öğrencilerin tez yazım sürecinde araştırma sürecini en uygun zamanlamayla tamamlamaları önemlidir.

Tez yazım sürecinde son adım ise, tez savunmasıdır. Bu adım öğrencilerin tez konusunu, seçimlerini ve araştırmalarını uzman bir jüri karşısında savunarak, tezlerinin kalitesini göstermeleri için önemli bir fırsattır. Bu nedenle, öğrencilerin tez savunması hazırlığı ve savunma tarihi konularında da zamanlamaya dikkat etmeleri önemlidir.

Tez yazdırmak için uygun zamanlamayla ilgili bilgilere ulaşmak, öğrencilerin tez yazım sürecini daha verimli bir şekilde tamamlamalarına yardımcı olacaktır.

Tez Yazım Süreci

Tez yazım süreci, belirli adımları izleyerek gerçekleştirilir. Bu adımlar, konu seçiminden veri toplama ve analize kadar uzanan işlemleri kapsar. Tez yazım sürecinde her adıma ne kadar zaman ayrılacağı önemlidir. İlk adım olarak, tez konusu belirlenir ve bir tez danışmanı seçilir. Danışman seçimi, öğrencinin tez konusu hakkında bilgisi ve fikirleri doğrultusunda gerçekleşir ve genellikle ilk yarıyılda yapılır.

Tez yazım sürecinde ikinci adım, literatür taramasıdır. Bu aşamada öğrenci, literatürde konusuyla ilgili ne tür çalışmalar yapıldığını ve bu çalışmaların sonuçlarını inceler. Bu aşama, genellikle tez yazım sürecinin ilk yılında gerçekleştirilir.

Üçüncü adım, veri toplamadır. Bu aşamada önceki adımda belirlenen araştırma sorularının yanıtlanması için veri toplanır. Veri toplama işlemi, araştırmanın doğasına göre değişebilir ve genellikle araştırmanın ikinci yılında yapılır.

Dördüncü adım, verilerin analizi olarak belirlenir. Bu aşamada toplanan verilerin analizi yapılır ve araştırmanın ilk sonuçları elde edilir. Bu aşama, tez yazım sürecinin ikinci yarısında gerçekleştirilir.

Son adım ise tezin yazılmasıdır. Bu aşama, tüm önceki adımların tamamlanmasıyla gerçekleştirilir ve genellikle tez yazım sürecinin üçüncü yılında yapılır. Tez yazma sürecinde öğrenci, tezinin yapısını belirler ve tüm araştırma sonuçlarını tez metnine dönüştürür.

Yukarıda belirtilen adımlar, tez yazım sürecinin genel hatlarını oluşturur. Ne kadar zaman ayrılacağı, öğrencinin çalışma şekline ve araştırmanın doğasına göre değişebilir. Örneğin, veri toplama ve analiz süreci daha uzun sürebilirken, literatür taraması süresi daha kısa olabilir. Bu nedenle, öğrencinin tez yazım sürecinde zaman planlaması yapması ve her adıma yeterli süre ayırması önemlidir.

Tez Danışmanı Seçimi

Tez yazım sürecinde tez danışmanı seçimi oldukça önemlidir. İyi bir tez danışmanı seçmek, tez çalışması sürecinde öğrencinin yolunu aydınlatarak çalışmasının başarıya ulaşmasını sağlayacaktır. Bu nedenle tez danışmanı seçimi dikkat edilmesi gereken bir süreçtir. Tez danışmanı seçiminde uygun zamanlama da oldukça önemlidir. Öğrenciler, tez yazım sürecine ne zaman başlayacakları konusunda karar vermeden önce tez danışmanı seçimine de vakit ayırmalıdır. Uygun zamanlama yapılması, öğrencilerin tez yazım sürecinin daha verimli ve başarılı geçmesine olanak sağlayacaktır.

Tez danışmanı seçiminde dikkat edilmesi gereken faktörler arasında; üniversite kriterleri, konu seçimi ve önceki öğrenci deneyimleri yer almaktadır. Üniversiteler, tez danışmanı seçiminde öğrencilere belirli kriterler sunmaktadır. Öğrenciler, üniversitenin belirlediği kriterlere uygun bir tez danışmanı seçmeli ve bu kriterleri göz önünde bulundurmalıdır.

Tez konusu seçimi de tez danışmanı seçiminde oldukça önemli bir faktördür. Öğrenciler, tez konusunu belirlerken danışmanlarının uzmanlık alanına uygun bir konu seçmelidir. Bu sayede çalışma sürecinde daha verimli olacaklardır.

Önceki öğrenci deneyimleri de tez danışmanı seçiminde dikkate alınması gereken bir faktördür. Öğrenciler, danışmanların daha önceki öğrencilere nasıl rehberlik yaptıklarını öğrenerek kendileri için doğru bir seçim yapabilirler.

Tez danışmanı seçimi yaparken uygun zamanlama da oldukça önemlidir. Öğrenciler, tez yazım sürecine ne zaman başlayacakları konusunda karar vermeden önce tez danışmanı seçimi için de zaman ayırmalıdır. Bu sayede, tez yazım sürecinin daha verimli ve başarılı geçmesine olanak sağlanacaktır.

Tez Danışmanı Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Faktörler

Tez danışmanı seçimi, tez yazım sürecinde en önemli adımlardan biridir. İyi bir tez danışmanı seçmek, tezinizin kalitesini arttırmanın yanı sıra, sürecin daha da keyifli geçmesini sağlayacaktır. Peki, tez danışmanı seçerken nelere dikkat etmelisiniz?

Üniversite kriterleri, tez danışmanı seçiminde dikkat edilmesi gereken ilk faktördür. Üniversiteniz, belirli bir öğretim kadrosuna sahip olabilir veya bazı öğretim üyeleri sadece belli bir konuda uzmanlaşmış olabilirler. Bu nedenle, tez danışmanı için belirli kriterlerin olduğu üniversitelerde, seçiminizi bu kriterlere göre yapmanız gerekebilir.

Konu seçimi, tez danışmanı seçerken dikkat edilmesi gereken bir diğer faktördür. Tez konusu, hem size hem de danışmanınıza uygun ve ilgi çekici olmalıdır. Ayrıca, belirli bir konuda uzmanlaşmış bir danışman ararken, konunuzu belirlediğinizden emin olun.

Önceki öğrenci deneyimleri de tez danışmanı seçiminde dikkat edilmesi gereken önemli bir faktördür. Öğrencilerin danışmanları ile olan deneyimleri, size gelecekte ne bekleyebileceğinize dair bir anlayış sağlayabilir. Aynı zamanda, öğrencilerin danışmanlarından aldığı eğitim kalitesi, seçiminizi yaparken dikkate almanız gereken bir diğer faktördür.

Tüm bu faktörleri göz önünde bulundurarak, uygun tez danışmanını seçmek için zaman ayırmalısınız. Özellikle, tez yazım sürecinin başında seçim yapmanız gerektiği için, zamanlama oldukça önemlidir. Bu nedenle, tez konunuzu belirledikten sonra mümkün olan en kısa sürede danışmanınızı seçmeniz önemlidir.

Üniversite Kriterleri

Tez yazdırmak isteyen öğrenciler için tez danışmanı seçimi oldukça önemlidir. Bu süreç, tez yazımının başarısını belirleyen en önemli aşamalardan biridir. Tez danışmanı seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken faktörlerden biri, öğrencinin üniversite kriterlerine uygunluğudur.

Üniversitelerin belirlediği kriterlere göre tez danışmanı seçimi yapılır. Bu kriterlere uygun bir danışman seçmek, öğrencinin tez konusuna daha uygun bir şekilde araştırma yapmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca, tez danışmanı seçiminde öğrencilerin akademik hedefleri de göz önünde bulundurulur.

Üniversiteniz, tez danışmanı seçimi için bir liste sunabilir. Bu liste, öğrencilerin seçebileceği birkaç akademisyenin ismini içerir. Öğrencilerin bu isimler arasından en uygun tez danışmanını seçmeleri beklenir. İdeal bir danışman, öğrencinin araştırma konusuna uygun deneyime ve bilgi birikimine sahip olmalıdır.

Bununla birlikte, üniversitelerin kriterlerine uygun bir tez danışmanı yalnızca akademik hedeflerinize uygun değilse, başka bir danışman seçmek daha uygun olabilir. Özellikle tez konunuzla ilgili deneyime sahip bir danışman, verimli bir araştırma yapmanızı sağlayacaktır.

Üniversitelerin kriterlerine uygun bir tez danışmanını seçmek, diğer faktörler kadar önemlidir. Ancak, akademik hedeflerinize uygun bir danışman seçmek, tez yazım sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olacaktır.

Konu Seçimi

Tez yazma sürecinde konu seçimi oldukça önemlidir. Konunun belirlenmesi doğru yapılırsa, yazılan tez daha anlamlı ve sonuca ulaşmanız daha kolay olacaktır. Öncelikle, konu seçerken ilgi alanlarınıza yönelik olmalıdır. Böylece araştırma yaparken, konu daha keyifli hale gelecektir.

Aynı zamanda, konunun literatürde daha önce incelenmemiş olması da önemlidir. Bu, tezinizde yeni bir açılım yapmanızı sağlayacak ve akademik dünyada yeni bir bakış açısına sahip olmanızı sağlayacaktır.

Konu belirlerken dikkat edilecek diğer bir faktör ise, öğretmenlerinizle konuyu konuşmak ve geri bildirim almak olmalıdır. Öğretmenleriniz, konunuzun genişliği ve derinliği konusunda size yardımcı olabilir. Böylece, tez çalışmanız daha eksiksiz ve sağlam hale gelecektir.

Konu seçiminde dikkat edilecek bir diğer önemli faktör ise, araştırmanın maliyeti ve zamanıdır. Araştırma bütçesi ve temas kuracağınız kişiler belirlendikten sonra konunuzu belirlemeniz daha doğru olacaktır.

Sonuç olarak, konu seçimi tez yazım sürecinin en önemli adımlarından biridir. Konunuzun ilgi alanlarınıza, literatürdeki boşluğa, geri bildirimlere ve araştırmanızın zaman ve maliyet faktörlerine uygun olması gerekmektedir.

Önceki Öğrenci Deneyimleri

Tez danışmanı seçimi, önceki öğrencilerin deneyimlerinden çıkarılan derslerle kolaylaştırılabilir. Öğrenciler, tez danışmanının konu hakkındaki bilgisine ve ilgisine bir öncelik vermelidir. Ayrıca öğrencinin çalışma tarzı ile danışmanın çalışma tarzı uygunluğu önemlidir.

Önceki öğrenci deneyimleri, tez danışmanının öğrencilere nasıl yaklaştığı hakkında da önemli ipuçları sağlayabilir. Bazı danışmanlar daha yönlendirici olurken, bazıları ise öğrencileri daha serbest bırakırlar. Bu nedenle, öğrenciler konforlu oldukları bir danışman tipi seçmelidirler.

  • Öğrenciler önceki öğrencilerin tez danışmanı tarafından yönlendirilme hızı ve kalitesi hakkında geri bildirim aramalıdır.
  • Öğrenciler, danışmanlarının tezlerinin kalitesi hakkında geri bildirim isteyebilirler.
  • Tez danışmanının öğrenci hazırlığı ve zaman yönetimi hakkındaki tutumu hakkında bilgi edinmek için önceki öğrencilerle konuşulabilir.

Özetle, önceki öğrenci deneyimleri, tez danışmanı seçimi sürecinde büyük önem taşır. Bu deneyimler, öğrencilerin bir danışmanla çalışacakları sürece karşılaşabilecekleri sorunları önleyebilir ve daha sağlam bir çalışma ilişkisi kurmalarına yardımcı olabilir.

Uygun Zamanlama

Tez yazdırmak için uygun zamanlamayı belirlemek, tez sürecinde başarılı bir şekilde ilerleyebilmek için oldukça önemlidir. Tez danışmanı seçiminin ardından, en önemli adımlardan biri de uygun zamanlama belirlemektir. Tez danışmanınızla birlikte uygun bir zamanlama planı oluşturarak tez sürecinde zaman yönetimini daha verimli bir şekilde yapabilirsiniz.

Tez danışmanı seçiminden sonra, başvuru yapılması gereken tarihler üniversiteler arasında değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, öğrenciler bu tarihleri dikkatli bir şekilde takip etmelidir. Genellikle başvuru tarihleri, tez yazımının yapıldığı döneme göre değişebilir ve bu tarihler öncesinde başvuru yapılması gerekmektedir. Tez danışmanı seçiminde gecikme yaşanması, tez sürecinde zaman kaybına neden olabilir.

Tez yazım sürecinde belirlenen tarihler, aynı zamanda öğrencilerin tez yazımı için ayırdıkları süreyi de etkiler. Bu nedenle, öğrenciler tez yazım sürecinde kendilerine bir zaman çizelgesi belirleyerek çalışmalarını yönetmelidir. Belirlenen zaman çizelgesinin danışmanlarına da gösterilmesi, sürecin daha başarılı bir şekilde ilerlemesine yardımcı olur.

Bununla birlikte, tez yazım sürecinde önceden belirlenmiş bir zaman çizelgesi, her duruma uygun olmayabilir. Bu nedenle, öğrenciler tez sürecinde esnek bir planlama yaparak bazı aksaklıkları karşılama konusunda hazırlıklı olmalıdır. Tez yazım sürecindeki her adım için belirli bir süre ayrılarak, sürecin daha planlı ve verimli bir şekilde ilerlemesi sağlanmalıdır.

Tez yazdırmak için uygun zamanlama hem öğrenciler hem de tez danışmanları için önemlidir. Uygun zamanlama planı ile birlikte tez sürecinde verimli bir şekilde çalışarak, başarılı bir tez yazım süreci geçirilebilir.

Araştırma Süreci

Araştırma süreci, tez yazımının en önemli ve yoğun alanlarından biridir. Bu süreçte, dikkat edilmesi gereken birçok faktör vardır. Araştırma sürecinde, ilk olarak, tez konusu ile ilgili bilgi sahibi olmak için kaynak araştırması yapmak gerekir. Kaynak araştırması, doğru ve güncel bilgiye erişmek için önemlidir. Yapılmış benzer çalışmalar ve mevcut literatürler, araştırmanın temelini oluşturur.

Bununla birlikte, veri toplama da araştırma sürecinde önemli bir yere sahiptir. Tezin konusu ile ilgili verilerin toplanması ve doğru bir şekilde analiz edilmesi, tezin kalitesini belirler. Veri toplama aşamasında, uygun zamanlama da çok önemlidir. Çünkü, bazı verilerin toplanması belirli dönemlerde daha uygun olabilir.

Ayrıca, doğru kaynaklardan alınacak verilerin analizi de araştırma sürecinde kritik bir rol oynar ve bu aşama, zaman gereksinimleri açısından dikkatli planlanmalıdır. Analiz edilmesi gereken verilerin çokluğu ve derinliği, bu aşamada doğru bir zamanlamayı gerektirir.

Araştırma sürecinde, bir diğer önemli faktör, tez danışmanı ile düzenli iletişim kurmaktır. Danışmanın yönlendirmelerine uyum sağlamak ve düzenli kontrol etmek, araştırma sürecinin daha verimli ve doğru şekilde ilerlemesine yardımcı olur.

Sonuç olarak, araştırma sürecinde dikkat edilmesi gereken birçok faktör vardır ve uygun zamanlama da bu faktörlerden biridir. Kaynak araştırması, veri toplama ve analiz aşamaları, danışman ile iletişim, hepsi doğru bir zamanlamayı gerektirir ve sürecin kalitesini belirleyen faktörlerdir.

Kaynak Araştırması

Kaynak araştırması, tez yazım sürecinde en kritik adımlardan biridir. Gerekli bilgi ve verilerin toplanması, tezin kalitesi ve güvenilirliği açısından son derece önemlidir. Tezin ana konusuna odaklanarak, tam ve doğru kaynakları belirlemek ve işlemek için yeterli zaman ayrılmalıdır.

Kaynak araştırmasında uygun zamanlama, tez yazım sürecinin çok başında yapılması gerektiğini gerektirir. Konu belirlendikten sonra öncelikle veritabanları, dergiler, kitaplar, araştırma makaleleri, gazete makaleleri gibi potansiyel kaynakların listesi oluşturulmalıdır. Ayrıca, araştırma yaparken bir not defteri ve kategorili bir dosya sistemi oluşturulması da faydalı olacaktır.

Kaynak araştırmasında dikkat edilmesi gereken diğer bir faktör, kaynakların ne kadar doğru ve güvenilir olduğudur. Araştırma yapılan kaynakların özgünlüğü ve güvenilirliği tez yazımının kalitesini doğrudan etkiler. Bu nedenle, güvenilir referanslar belirlemek kritik önem taşımaktadır.

Kaynak araştırması sırasında bir strateji oluşturmak kaynakların doğru ve zamanında kullanımı için yardımcı olabilir. Bu strateji, potansiyel kaynakların takvim tablosu ile sınıflandırılmasını ve uygulanmasını içerebilir. Bu sınıflandırma, kaynakların önem derecesi, kaynakların ne kadar güvenilir olduğu ve hangi kaynaklardan yararlanılacağı gibi faktörlere bağlı olarak yapılabilir.

Kaynak araştırması sürecinde, tez danışmanı ile birlikte çalışmak önemlidir. Tez danışmanı, öğrenciye doğru kaynakları belirleme ve verimli bir çalışma sırası oluşturma konusunda rehberlik edebilir. Bu nedenle, kaynak araştırması sürecinde uygun zamanlama Planı oluşturmak ve tez danışmanı ile düzenli olarak iletişim halinde olmak, tez yazım sürecinin verimli ve başarılı olmasına yardımcı olacaktır.

Veri Toplama

Tez yazım sürecinde veri toplama adımları oldukça önemlidir. Bu aşama, tez konusu ile ilgili doğru verilerin toplanmasını ve analiz edilmesini sağlar. Veri toplama aşaması, tez yazım sürecinin orta kısmında gerçekleştirilir. İşte, veri toplama sürecinde dikkat edilmesi gereken adımlar:

  • Tezin konusu ile ilgili doğru verilerin toplanması,
  • Veri toplama işleminin yapılacağı yeri belirleme,
  • Verilerin toplanacağı araçlar ve yöntemlerin belirlenmesi,
  • Verilerin toplanacağı tarih ve saatlerin planlanması,
  • Verilerin toplanması sırasında dikkat edilmesi gereken önemli noktaların belirlenmesi,
  • Verilerin toplanması sırasında oluşabilecek hataların önlenmesi.

Bu adımların uygulanması, doğru ve güvenilir verilere ulaşılmasını sağlar. Ayrıca, veri toplama süreci için uygun bir zamanlama yapılması önemlidir. Bu sürecin, tez yazım sürecinin orta kısmında gerçekleştirilmesi önerilir. Böylece, tez yazım sürecinin ilerleyen aşamalarında elde edilecek sonuçlar daha doğru ve güvenilir olur.

Tez Yazım Süreci Sonrası

Tez yazım süreci tamamlandıktan sonra, birçok farklı adımı takip etmek gerekiyor. İlk olarak, tez imajınızı oluşturma aşamasına giriyorsunuz. Bu aşamada, tezinizin baskısı ve ciltlenmesi için verilen süreye göre plan yapmanız gerekiyor. Çoğu üniversite, tez baskı ve ciltleme işlemlerini en az 2 haftada tamamlamanızı istiyor.

Ayrıca, tez yazım süreci sonrası “tez savunması” adı verilen bir süreç daha var. Bu aşamada, bir jüri önünde tezinizi sunuyorsunuz. Bu nedenle, tezinizle ilgili bir sunum hazırlamanız gerekiyor. Çoğu üniversitede, tez savunması için 1-2 ay gibi bir hazırlık süresi veriliyor. Bu süre zarfında, hazırlık yapmak ve tezinizi savunmak için gereken tüm bilgileri öğrenmek için zamanınız olacak.

Son olarak, tez yazım süreci sonrası, tezinizi uluslararası platformlarda yayınlamanız için gereken adımları takip etmelisiniz. Bu nedenle, tezinizle ilgili uygun konferansları ve dergileri araştırmalısınız. Bu adımda da planlama yapmanız gereken bir süreç olduğunu unutmayın. Tezinizin kabul edilmesi ve yayınlanması için gereken süreyi en iyi şekilde planlamalı ve uygun zamanlamaya dikkat etmelisiniz.

Tez Savunması Hazırlığı

Tez yazım süreci boyunca yapılan araştırma adımlarının ardından, öğrenciler genellikle tez savunmasına hazırlanır. Tez savunması, öğrencilerin tezlerini açıklamaları ve savunmaları için bir fırsat sunar. Ancak öğrencilerin tez savunması hazırlıkları yaparken dikkat etmeleri gereken bazı faktörler vardır.

İlk olarak, tez savunmasına hazırlanmak için yeterli zaman ayırmak önemlidir. Tez danışmanı öğrencilere uygun bir zaman önerisi sunabilir, ancak öğrenciler kendileri de zamanlama konusunda karar vermelidirler. Tez savunması hazırlığı genellikle birkaç hafta veya birkaç ay öncesinden başlatılabilir.

İkinci olarak, öğrenciler tezlerinin konusuna göre hazırlık yapmalıdır. Bu, tez savunması sunumlarının içeriğinin değişiklik göstermesine neden olabilir. Bu nedenle, öğrenciler tezlerinin içeriğine uygun bir sunum hazırlamalı ve bu sunuma kendilerini hazırlamalıdır.

Ayrıca, öğrenciler tez savunması sunumlarında kullanacakları materyalleri de hazırlamalıdırlar. Bu materyaller, slaytlar, örnekler, grafikler ve diğer görsel materyaller olabilir. Bu materyallerin sunuma uygun şekilde hazırlanması, sunumun daha etkili ve kolay anlaşılır hale gelmesini sağlayacaktır.

Son olarak, öğrencilerden bazıları tez savunması sunumlarında sorularla karşılaşabilirler. Bu soruların içeriği, öğrencilerin konusuna bağlı olarak değişebilir. Ne olursa olsun, öğrencilerin bu sorulara hazırlıklı olması ve doğru şekilde cevaplandırması gereklidir.

Bu nedenlerden dolayı, tez savunması hazırlığı için zaman ayırmak ve konunun içeriğine uygun hazırlıklar yapmak çok önemlidir. Bu hazırlıklar sayesinde öğrenciler, tez savunması sunumlarını daha etkili ve başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirler.

Tez Savunması

Tez savunması, öğrencilerin en çok heyecanlandığı ve en çok hazırlık yaptığı anlardan biridir. Savunma öncesinde yapılması gerekenler, öğrencilerin kendine olan güvenini arttırır ve daha başarılı bir savunma yapmalarına yardımcı olur.

Savunma gününe kadar tez çalışmalarını tamamlamış ve tez yazımını bitirmiş olmalısınız. Öncelikle, tez konunuzu ve amacınızı tekrar gözden geçirin. Savunmada, konunuzu ne kadar iyi anlatırsanız, o kadar başarılı bir savunma yaparsınız. Bu nedenle, konu hakkında derinlemesine bir araştırma yapın ve sunacağınız materyalde kendinize güvenin.

Savunma öncesinde sunumunuzu planlayın ve zamanlama konusunda hassas olun. Sunumunuzda kullanacağınız materyalleri hazırlayın ve gereksiz detaylardan kaçının. Sunum süresi genellikle 20-30 dakikadır, bu nedenle bunu göz önünde bulundurarak hazırlıklarınızı yapın.

Savunma gününe gelince, heyecanlanmanız normaldir ancak bu heyecanı kontrol altında tutmalısınız. Endişeleriniz ne olursa olsun, hazırlık yaparak kendinize olan güveninizi artırabilirsiniz. Savunma sırasında kendinizi ifade etmek için sakin ve net bir şekilde konuşmaya çalışın.

Savunma sonrasında, tez danışmanınızın verdiği geri bildirimlere dikkat edin ve tez konunuzla ilgili herhangi bir eksikliği gidermek için çalışın. Son olarak, tezinizi tamamlamak ve yüklemek için belirlenmiş tarihlere dikkat edin ve tüm son teslim tarihlerine uygun olarak hareket edin.