/

Haziran 6, 2017

Gemi İnşaatı Mühendisliği Tez Yazımıyla İlgili Merak Edilenler

Gemi inşaatı mühendisliği öğrencilerinin karşılaştığı en zorlu engellerden biri tez yazımıdır. Tez yazımı, gerek akademik yaşamınızda, gerekse gelecekteki kariyerinizi etkileyecek bir konudur. Bu nedenle, bu yazıda gemi inşaatı mühendisliği öğrencilerine tez yazımıyla ilgili merak edilen konular hakkında net bir açıklama yapmak istiyoruz.

İlk olarak, bir gemi inşaatı mühendisliği tezi yazmaya karar verdiğinizde, konunuzu yazmak için bir konu seçmelisiniz. Gemi inşaatı mühendisliği tezi yazmanın birçok konusu var, bu yüzden seçeceğiniz konu sizin ilgi alanlarınıza, uzmanlık alanınıza ve gelecekteki kariyer hedeflerinize göre olmalıdır.

Tezinizi yazarken belirli bir format kullanmanız gerekiyor. Bu format, üniversitenizin ve bölümünüzün belirlediği kurallara uygun olarak hazırlamanız gerekiyor. Önsöz ve giriş bölümleri, tezin en önemli bölümleridir. Bu bölümlerde, tezin konusu, amacı, kapsamı ve yöntemleri hakkında bilgi verilir.

Araştırma bölümü, gemi inşaatı mühendisliği tezinizin ana bölümüdür. Bu bölümde, seçtiğiniz konu hakkında geniş çaplı bir araştırma yapmanız ve sonuçlarınızı açıklamanız gerekiyor. Sonuç ve tartışma bölümleri, tezin sonuç kısmını oluşturur. Bu bölümlerde, araştırmanızın sonuçları değerlendirilir ve mevcut literatürle ilişkilendirilir.

Tezinizi yazarken kullandığınız kaynakları belirtmek, akademik dürüstlük açısından son derece önemlidir. Kaynakça ve referanslar bölümünde, kullandığınız tüm kaynakları alfabetik olarak sıralamalısınız. Son olarak, tezinizi tamamladıktan sonra, üniversitenizin belirlediği tarihler arasında tez savunması yapmanız gerekiyor. Savunma sırasında tezin konusu, amacı, yöntemleri ve sonuçları hakkında sorular sorulabilir.

Her aşamada dikkatli olmak, konuyu iyi anlamak ve gerektiği gibi hazırlık yapmak gelecekteki akademik kariyeriniz açısından önemli unsurlardır. Gemi inşaatı mühendisliği tez yazımında başarılı olmak için mutlaka bu adımları takip etmelisiniz.

Tez Konusu Belirleme

Bir gemi inşaatı mühendisliği tezi yazmaya karar verdiyseniz, tez konusunu belirlemek ilk adımdır. Konu seçiminde, ilgi alanlarınız, uzmanlık alanınız ve gelecekteki kariyer hedefleriniz önemlidir. Konunuzun, gemi inşaatı mühendisliği alanında yenilikçi ve ilgi çekici olmasına özen gösterin.

Konu seçiminde, önce literatür taraması yapmanız önerilir. Bu sayede, ilgi alanlarınıza ve uzmanlık alanınıza en uygun konulara daha kolay karar verebilirsiniz. Konunuzun kapsamıyla ilgili de dikkatli olun. Konunuzun hem ilginç hem de uygulanabilir olmasını sağlamak için gerekli araştırmaları yapın ve kaynakları doğru bir şekilde kullanın.

Tez konusu seçerken, ayrıca potansiyel bir kariyer yolunu da göz önünde bulundurun. Seçeceğiniz konunun, gelecekte çalışmak istediğiniz şirketlerde veya sektörde değerli olacağına dair bir fikir edinmeniz de faydalı olacaktır.

Tez konusu belirledikten sonra, tezinizde ele alacağınız soruları belirlemelisiniz. Sorularınızın açık, net ve uygulanabilir olmasına dikkat edin. Aynı zamanda, sorularınızın hipotezlerinizi ve araştırma yaklaşımınızı desteklemesini sağlayabilirsiniz.

Konunuzu belirledikten sonra, tez danışmanınızla konunuzu ve sorularınızı tartışarak, daha spesifik bir tez konusu belirleyebilirsiniz. Bu noktadan sonra, teziniz için gerekli kaynakları derleme ve literatür taraması yaparak, tezinizde ele alacağınız konuyu detaylandırabilirsiniz.

Tez Yazım Formatı

Gemi inşaatı mühendisliği tez yazımı, üniversitenizin ve bölümünüzün belirlediği kurallara uygun bir formata göre yapılmalıdır. Bu format belirli bir yapı içermektedir. Tezin başlığı, yazarın kimliği ve tezin amacının belirtilmesi gerekiyor. Aynı zamanda, tez yazımında kullanılacak font, sayfa boyutu, çift veya tek aralık gibi teknik detaylar da belirli olmalıdır.

Tezinizi yazarken, bölümler arasında belirli bir düzen veya sıra izlemelisiniz. Tezinizi giriş, araştırma bölümü, sonuç ve tartışma ve kaynakça olarak dört bölüme ayırabilirsiniz. Giriş bölümünde, teziniz hakkında bir özet verilir. Araştırma bölümünde, seçtiğiniz konu hakkında geniş kapsamlı bir araştırma yapmanız ve sonuçlarınızı ortaya koymanız gerekiyor. Sonuç ve tartışma bölümünde ise, araştırmanızın sonuçları değerlendirilir.

Tablolar, grafikler ve listeler gibi görsel araçlarınızı kullanarak tezinizi daha anlaşılır hale getirebilirsiniz. Bu araçların numaralandırılması ve açıklamaları da belirli bir formatta hazırlanmalıdır.

Tezinizde kullandığınız kaynakları belirtmek, akademik dürüstlük açısından son derece önemlidir. Kaynakça ve referanslar bölümünde, kullandığınız tüm kaynakları alfabetik olarak sıralamalısınız. Kaynakça bölümünde her kaynağın yazarı, kaynağın adı, yayın tarihi ve yayın yeri gibi bilgiler yer almalıdır. Ayrıca, intihal yapmamak için kaynak gösterirken çok dikkatli olmalısınız.

Tezinizde yer alan her cümle ve düşünce özgün olmalıdır ve intihal yapılmamalıdır. Bu nedenle, tezinizi yazarken intihal kontrolü yapmanız gerekmektedir. Bu kontrolü çeşitli programlar veya online araçlar kullanarak yapabilirsiniz.

Teziniz, en son bir kez kontrol edildikten sonra teslim edilmelidir. Tezinizdeki hataları ve eksiklikleri tespit etmek için arkadaşlarınızdan veya danışmanınızdan yardım alabilirsiniz.

Önsöz ve Giriş

Gemi inşaatı mühendisliği tezi yazmak kararını verdiyseniz, önsöz ve giriş bölümleri teziniz için oldukça önemlidir. Önsöz bölümünde, tezinizi neden yazdığınızı ve hangi konuda araştırma yaptığınızı belirtmelisiniz. Giriş bölümünde ise, tezin konusu, amacı, kapsamı ve yöntemleri hakkında okuyuculara bilgi vermelisiniz.

Bu bölümleri yazarken, hedef kitleniz göz önünde bulundurulmalıdır. Tezinizi kimin okuyacağına karar verin ve onlara hitap eden bir dil kullanın. Okuyucuların konuya anında ilgi duyması için, özgün ve ilgi çekici bir giriş cümlesi kullanabilirsiniz.

Bu bölümlerde, ayrıca tezinizin önemi hakkında da bilgi vermeniz gerekiyor. Tezinizin hangi alana katkı sağladığını, neden önemli olduğunu ve hangi açıkları kapattığını belirtebilirsiniz.

Bu bölümlerde, ayrıca tezinizin kapsamını ve yöntemlerini de açıklamanız gerekiyor. Teziniz ne kadar geniş bir konuyu ele alıyor ve hangi yöntemleri kullanarak araştırma yaptınız? Bu sorulara cevap vermeniz gerekiyor.

Özelleştirilmiş bir tablo veya maddeleme yaparak, okuyucularınızın tezin konusu ve amaçları hakkında hızlı bir şekilde bilgi edinmesini sağlayabilirsiniz. Bu, okuyucularınızın tezin önemini ve kapsamını daha iyi anlamasını sağlayacaktır.

Önemli bir not olarak, bu bölümleri mümkün olduğunca açık ve net bir şekilde yazın. Okuyucularınızın tezinizin amacını, kapsamını ve yöntemlerini hızlı ve kolay bir şekilde anlamasını sağlayacak şekilde yazın.

Araştırma Bölümü

Araştırma bölümü, gemi inşaatı mühendisliği tezinin en önemli bölümüdür. Bu bölümde seçtiğiniz konuda geniş çaplı bir araştırma yapmanız ve elde ettiğiniz sonuçları açıklamanız gerekiyor.

Araştırma bölümünde, çalışmanın amacını, araştırmanın kapsamını, veri toplama yöntemlerini ve analiz tekniklerini detaylı bir şekilde açıklamalısınız. Ayrıca, kullanılan verilerin kaynaklarını, verilerin ne şekilde analiz edildiğini, sonuçları etkileyebilecek faktörleri ve mevcut araştırma literatürüne nasıl uyduğunu belirtmelisiniz.

Birçok gemi inşaatı mühendisliği tezinde, gemilerin performansı, tasarımı ve inşası hakkında çalışmalar yapılır. Bu nedenle, araştırma bölümünde öncelikle gemi inşaatı alanındaki en son gelişmeleri ve mevcut teknolojileri araştırarak, tezinizdeki konu hakkında temel bir anlayış oluşturmalısınız.

Aynı zamanda, gemi inşaatı mühendisliği tezinizde kullanacağınız verileri toplamak ve analiz etmek için uygun yöntemleri seçmelisiniz. Bu, hangi veri toplama teknikleri ve analiz yöntemlerinin kullanılabileceğini belirlemek için ayrı bir araştırmayı gerektirir.

Tezinizin araştırma bölümü, incelediğiniz sorunlarda bir açıklama yaparak tartışmaya açık bir alana sahip olmalıdır. Burada, bulgularınızı diğer araştırmacıların sonuçlarıyla karşılaştırarak, bu sonuçlarla ilişkilendirerek ve sınırlamalarınızı açıklayarak çalışmanızın önemini vurgulamalısınız.

Yukarıdakilerin yanı sıra, tablolar, grafikler ve çizelgeler gibi verileri görselleştirmek için uygun araçları kullanmanız gerekiyor. Bu, karmaşık verilerin daha kolay anlaşılmasına ve tezinizdeki konuların daha iyi açıklanmasına yardımcı olur.

Sonuç ve Tartışma

Sonuç ve tartışma bölümü, tezin en önemli bölümlerinden biridir. Bu bölümde, yapılan araştırmada elde edilen sonuçlar, önceki literatürle karşılaştırılarak tartışılır.

Sonuçlar, araştırmanın yapıldığı amaca, varsayımlara ve hipotezlere bağlı olarak değerlendirilir. Elde edilen sonuçların, varsayımları doğrulayıp doğrulamadığı ve hedeflere ulaşıldığı kontrol edilir.

Ayrıca, sonuçlar incelenirken mevcut literatür de değerlendirilir. Literatürdeki benzer araştırmaların sonuçlarıyla karşılaştırma yaparak, tezin orijinal olup olmadığı kontrol edilir.

Bu bölümde ayrıca, araştırmanın katkıları ve sınırlamaları da belirtilir. Yapılan araştırmanın hangi alanlara katkı sağladığı, hangi alanlarda sınırlı kaldığı açıklanarak, gelecekte yapılacak araştırmalara yönelik önerilerde bulunulabilir.

Sonuç ve tartışma bölümü, tezin kapsamına ve amacına bağlı olarak birkaç alt başlık altında da hazırlanabilir. Bu alt başlıklar, konunun önemine veya araştırmanın farklı yönlerine göre belirlenebilir.

Genellikle, sonuç ve tartışma bölümünde kullanılan kaynaklara, alıntı yapılan veya referans verilen tüm kaynaklara ve araştırmanın yapıldığı veri kaynaklarına yer verilir. Kaynakça bölümü, sonuç ve tartışma bölümünün hemen ardından, tezin son sayfasında yer alır.

Kaynakça ve Referanslar

Tezinizi yazarken kullandığınız her türlü kaynağı belirtmek, akademik dürüstlüğün en önemli kuralıdır. Bu nedenle kaynakça ve referanslar bölümünde, kullandığınız tüm kaynakları alfabetik bir şekilde sıralamalısınız.

Kaynakça bölümünde sadece tezinizin yazımında kullandığınız belgelere yer vermelisiniz. Bu belgeler arasında, kitaplar, dergi makaleleri, tezler, internet siteleri ve diğer bilimsel kaynaklar yer alabilir.

Kaynakların alfabetik sıralanması için, soyadına göre yazarlar veya yayımcılar kullanılabilir. Ayrıca, kaynakların formatına göre sıralama yapmak da mümkündür. Örneğin, kitaplar, dergi makaleleri, tezler gibi farklı kaynak türleri ayrı ayrı bölümler halinde sıralanabilir.

Kaynakça bölümünde hangi bilgilerin yer alması gerektiğine dikkat etmek de önemlidir. Kaynakların adı, yazarının adı ve soyadı, yayın yeri, yayın yılı ve sayfa sayısı gibi bilgiler, kaynakça bölümünde mutlaka yer almalıdır.

Kaynakça bölümünde kullanılan format, üniversitenizin belirlediği kurallara uygun olarak hazırlanmalıdır. Bu kurallar, öğrenci el kitabında veya tez yazım kılavuzunda mevcut olabilir. Kurallara uygun hazırlanmamış bir kaynakça, tezinizi kabul ettirememenize veya akademik itibarınızı zedelemesine neden olabilir.

Kaynakça bölümü konusunda emin olamayan öğrenciler, konuyla ilgili daha fazla bilgi için danışman hocalarından yardım alabilirler.

Tez Savunması

Gemi inşaatı mühendisliği öğrencilerinin en heyecan verici bölümlerinden biri, tez savunmasıdır. Tezinizi tamamladıktan sonra, üniversitenizin belirlediği tarihler arasında tez savunmanız gerekiyor. Savunma sırasında, konuşmanızı hazırlamanız, heyecanınızı kontrol etmek ve konunuz hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak önemlidir.

Savunma sırasında, jüriniz tezinizin konusu, amacı, yöntemleri ve sonuçları hakkında sorular sorabilir. Bu nedenle, tezinizi hazırlamadan önce konu hakkında derinlemesine araştırma yapmak ve kendi düşüncelerinizi oluşturmak önemlidir. Savunmanızda teziniz için sunduğunuz argümanları düzenli şekilde sunmanız gerekiyor.

Tez savunması, akademik kariyeriniz için önemli bir adımdır. Bu nedenle, bireysel olarak iyi hazırlanmanız gerekiyor. Konuşmanızın sunumunda açık ve özlü bir şekilde ifade etmek son derece önemlidir. Ayrıca jüri üyelerinin sorularına hazırlıklı olmak için pratik yapmanızda fayda var. Savunmanızda profesyonel ve özgüvenli bir görüntü sergilemeniz gerekiyor.

Tez savunması sırasında, sunumunuzun yanı sıra kişisel etkinliğiniz de önemlidir. Tutarlılığı sağlamak için el hareketlerinizi ve jestlerinizi kullanabilmeniz, yüksek sesle konuşmanız, göz teması kurmanız ve jüri üzerinde etkili bir şekilde konuşmanız gerekiyor.

Tez savunması, genellikle üniversitenizin belirlediği tarihte yapılır ve diğer öğrenciler, öğretim üyeleri ve profesyonellerin katılımıyla gerçekleşir. Jüri, tezinizi ve savunmanızı değerlendirmeden önce size sorular sorabilir. Sorulara cevap verirken dürüst olun ve cevapların somut kanıtlarla desteklenmesini sağlayın.

Tez savunması, öğrenciler için akademik bir kilometre taşıdır. Hazırlık, araştırma ve kendine güvenle bir tez savunması yapmak, öğrencilerin gelecekteki kariyerlerinde önde gelen kaynakları olmalarına yardımcı olacaktır.

tez yazdırma, tez yazdırma hizmeti, tez yazdırma fiyatları, akademik tez yazdırma, profesyonel tez yazdırma, tez danışmanlık, lisans tezi yazdırma, yüksek lisans tezi yazdırma, doktora tezi yazdırma, tez yazdırma İstanbul, tez yazdırma Ankara, tez yazdırma İzmir, ucuz tez yazdırma, hızlı tez yazdırma