/

Haziran 6, 2017

Gemi İnşaatı Mühendisliği Tez Yazdırma Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular

Gemi inşaatı mühendisliği öğrencileri için tez yazımı oldukça önemlidir. Ancak, tez yazımı sürecinde sık sık karşılaşılan konular hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Bu yazımızda gemi inşaatı mühendisliği tez yazdırma sırasında dikkat edilmesi gereken konuları ele alacağız.

Öncelikle, tez konusunun belirlenmesi aşamasından başlayarak, ana başlık ve alt başlıkların doğru seçiminde titizlikle davranmak gerekir. Tezin konusu, ana başlık ve alt başlıkları doğru seçmek, yazıyı akıcı ve okunaklı hale getirir.

Tezin uygun bir şekilde formatlaması da oldukça önemlidir. Sayfa düzeni, sayfa numaralandırma, yazı tipi ve boyutu, paragraf düzenlemesi ve imla kurallarına uyma konularında özen göstermek gerekir.

Bununla birlikte, tez yazımında kaynakların iyi bir şekilde kullanılması, güvenilir kaynaklar kullanılması ve kaynakçanın doğru bir şekilde oluşturulması, alıntı yaparken dikkat edilmesi gereken hususlardandır.

Tezin görsel kullanımında şablonlardan kaçınılmalı, görseller doğru bir şekilde numaralandırılmalı, başlıklandırılmalı ve açıklamaları doğru bir şekilde eklenmelidir.

Tez yazımında izlenecek adımlar, örneğin araştırma yapma, not alma, taslak hazırlama, yazım sürecinde yapılanların kontrolü ve son düzenlemelerin yapılması konularında özen göstermek gerekmektedir.

Tezin özgünlüğü ve akademik etik açısından da, intihal ve plagiyat gibi konulara dikkat edilmelidir. Tez yazılırken mutlaka özgün olunmalıdır.

Bölüm Başlıklarının Doğru Seçimi

Gemi inşaatı mühendisliği tez yazımı sürecinde, doğru bölüm başlıklarının seçimi oldukça önemlidir. Tez konusunun belirlenmesi ve ana başlık ile alt başlıkların doğru şekilde seçilip uygulanması, tezin okunabilirliği açısından oldukça önemlidir.

Tez konusu: Tez konusu belirlenirken, literatür araştırması yapılmalı ve konunun özgünlüğüne dikkat edilmelidir. Konu belirlenirken, konunun kapsamı da göz önünde bulundurulmalı ve hangi alt başlıkların ele alınacağı doğru şekilde belirlenmelidir.Ana başlık: Ana başlık, tez konusunda ele alınan temel fikri yansıtmalıdır. Başlık, kısa ve öz olmalı ve anahtar kelimeler içermelidir. Ayrıca, ana başlık için uygun bir yazı stili ve yazı tipi seçilmelidir.Alt başlıklar: Alt başlıklar, tez konusunun daha ayrıntılı olarak ele alınmasını sağlar. Alt başlıklar, içerik açısından ana başlıkla tutarlı olmalı ve birbirlerinden net bir şekilde ayrılmalıdır. Ayrıca alt başlıkların okunabilirliği için uygun bir yapıda olmaları gerekmektedir.Tablo ve listeler kullanılarak, alt başlıkların belirlenmesi ve sıralanması daha kolay hale getirilebilir. Alt başlıkların birer paragraf halinde yazılması, okunabilirliği artıracaktır.

Tezin Düzgün Formatlanması

Tez yazarken dikkat edilmesi gereken bir diğer konu, tezin düzgün bir şekilde formatlanmasıdır. Sayfa düzeni, sayfa numaralandırma, yazı tipi, yazı boyutu, paragraf düzenlemesi ve imla kurallarına uyulması, tezin okunabilirliğini arttıracaktır.

İlk olarak, sayfa düzeni konusunda uyulması gereken belirli kurallar vardır. Genellikle, A4 boyutunda ve 1,5 satır aralığında yazılmaktadır. Sayfa kenar boşlukları da genellikle 2,5 cm olarak ayarlanır. Sayfa numaralandırması yaparken, tezin başlığından önce numeraların kullanılması tercih edilir.

Yazı tipi ve boyutu konusunda, özellikle Times New Roman veya Arial tercih edilir. Yazı boyutu genellikle 12 punto olarak belirlenir. Paragraf düzenlemesi konusunda, paragraflar arasında boşluk bırakılması gerekmektedir. Satır sonlarında kelime bölünmesi yapılmaz, kelime tam olarak sığdırılır.

İmla kurallarına uymak da oldukça önemlidir. Noktalama işaretleri, büyük harfler, küçük harfler ve benzeri konulara özen gösterilmelidir. Ayrıca, kullanılan kaynaklar doğru bir şekilde referanslandırılmalıdır.

Öneriler:
– Yazı tipi olarak Times New Roman veya Arial kullanılmalıdır
– Yazı boyutu genellikle 12 punto olarak belirlenir
– Paragraf aralarında boşluk bırakılmalıdır
– İmla kurallarına uyulmalıdır

Bu öneriler, tezin düzgün bir şekilde formatlanması için dikkat edilmesi gereken hususlardır. Bu kurallara uyulduğunda, tez daha profesyonel bir görünüme kavuşacak ve okuyucuya daha rahat bir okuma deneyimi sunacaktır.

Kaynakların İyi Bir Şekilde Kullanılması

Tez yazım sürecinde, güvenilir kaynakları kullanmak oldukça önemlidir. Kaynakları iyi bir şekilde kullanmak için, öncelikle kaynakların güvenilir olduğundan emin olunmalıdır. Bilimsel makaleler, kitaplar, tezler, ve akademik kaynaklar, teziniz için en uygun kaynaklar olacaktır. Ayrıca, internet sitelerinde yer alan bilgilerin doğruluğundan emin olmak için, sitenin güvenilirliğini araştırmak gerekir.

Kaynaklardan alıntı yaparken, doğru şekilde alıntı yapmak da önemlidir. Alıntı yaptığınız paragrafın başka bir kaynaktan alıntı olup olmadığına dikkat edin. Alıntı yaparken, onun doğruluğunu kontrol etmek için, kaynaktaki yazıya bağlantı vermeniz gerekir.

Kaynakça oluşturma sürecinde, teziniz için kullandığınız kaynaklar bellekte saklanmalıdır. Kaynakların doğru şekilde kaydedilmesi için, isim, tarih, yayın adı, sayfa numarası, konum vb. bilgileri not alınmalıdır. Bu bilgiler tez yazım sürecinde oldukça yararlıdır.

  • Doğru şekilde kaynağı belirtmek için kullanılması gereken kaynakça stilleri vardır.
  • Dikkat edilmesi gereken hususlar arasında, alıntı yapılan kaynağın doğru şekilde belirtilmesi yer alır.

Kaynakların iyi bir şekilde kullanılması, herhangi bir plağıarizm (esinlenme) ya da intihal (kopya) durumunu da önlemeye yardımcı olacaktır. Kaynakları doğru şekilde kullanarak, akademik etiğe uygun bir tez hazırlamış olursunuz.

Şekil, Tablo, Grafiklerin Kullanımı

Tez yazarken kullanılan görsellerin, resimlerin, tabloların ve grafiklerin doğru bir şekilde kullanımı çok önemlidir. Aksi takdirde, savunma sırasında yaşanacak karmaşa veya okuyucuların konuyu anlamakta zorluk çekmesi gibi sorunları beraberinde getirebilir. Bu yüzden, şekil, tablo ve grafik kullanımında doğru numaralandırma, başlıklandırma ve açıklamaların eklenmesi gerekmektedir.

Görsellerin tez yazımında kullanım şekli, tez içinde anlatılan konuya uygun olmalıdır. Görseller, tez yazımının anlaşılmasını kolaylaştırmak için kullanıldığına göre, incelemelerde yeterli sayıda görsel kullanmak önemlidir. Görseller, uygun bir şekilde hazırlanmalı ve sayfada yerleştirilmelidir. Ayrıca, görsellerin yeterli sayıda olmasıyla birlikte, doğru bir şekilde numaralandırılmalıdır.

Tabloların ve grafiklerin kullanımı, özellikle nicel verilerin ele alındığı takdirde tez yazımında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Burada, okuyuculara verilen bilgilerin açık bir şekilde sunulması için tablo ve grafiklerin anlaşılır bir şekilde hazırlanması gerekir. Ayrıca, tablolar ve grafikler numaralandırılmalı, başlıklandırılmalı ve ihtiyaç duyulması halinde açıklamaları da eklenmelidir.

Şekil, tablo ve grafiklerin doğru bir şekilde numaralandırılması ve sayfada uygun bir şekilde yerleştirilmesi gereklidir. Numaralandırma, sayfa numaralandırmasıyla birlikte uyumlu olmalıdır. Ek olarak, görsellerin konuları hakkında bilgi veren başlık ve açıklamaları da uygun bir şekilde eklenmelidir. Bu, okuyucuların, incelemelerde verilen bilgiler hakkında kolayca anlamalarına yardımcı olacaktır.

Görsellerin dosya türü, boyutu ve kalitesi gibi detaylar, doğru bir şekilde kaydedilip kontrolden geçirilmelidir. Resimlerin yayınlanacak kalitede olduğundan emin olunmalı ve sürecin seyrine göre boyutlandırmalar veya düzenlemeler yapılmalıdır.

Sonuç olarak, tez yazarken, görsel öğelerin doğru bir şekilde kullanılması, numaralandırılması, başlıklandırılması, açıklamaların uygun bir şekilde eklenmesi ve uygun bir dosya formatında kaydedilmesi önemlidir. Bu, okuyucuların incelemeleri anlamasını kolaylaştırır ve savunma sırasında olası karmaşaların önüne geçer.

Resimlerin Doğru Bir Şekilde Yayınlanması

Resimler, tezlerin görsel açıdan zenginleştirilmesinde oldukça önemlidir. Ancak resimlerin doğru bir şekilde yayınlanması da oldukça önemlidir. Resim dosyalarının doğru formatta kaydedilmesi gerekmektedir. Bu amaçla en uygun formattaki dosyaların kullanılması önerilir. GIF, BMP, JPEG, PNG ve TIFF formatları sıklıkla kullanılır. Ayrıca resimlerin kalitesi ve boyutu da önemlidir. Bu nedenle, resim dosyalarının kalitesinin ve boyutunun uygunluğu kontrol edilmelidir. Böylece, açık ve anlaşılır resimler kullanılabilir.

Resimlerin dosya boyutunun büyük olması, tezin yavaş çalışmasına neden olabilir ve dosya sıkıştırma işlemi ile kalite kaybı yaşanabilir. Bu nedenle, dosya boyutu küçültülmelidir. Resimlerin boyutu ve kalitesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için resim dosyasının tıklanarak özellikler menüsünden ayrıntılar bölümüne bakılabilir.

Bunun yanı sıra resimlerin konumları, sayfadaki metinlerle uyumlu olmalıdır. Resim, sayfanın üst kısmında veya alt kısmında yer alabilir. Sayfa kenarlıkları, resimleri yan yana koymak veya diğer düzenlemeler yapmak için kullanılabilir.

Resimlerin açıklamaları da önemlidir. Resimlerin altına etiketler veya açıklamalar eklenerek hangi bölümde veya konuda kullanıldığı hakkında bilgi verilebilir. Ayrıca, resimlerin numaralandırılması ve tablo ve grafiklerle uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, tez yazımında kullanılan resimlerin doğru bir şekilde yayınlanması, dosya boyutunun uygunluğunun kontrol edilmesi, açıklamalarının eklenmesi gibi hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu sayede, okuyucuların tezi anlaması ve görsel açıdan zenginleştirilmesi sağlanabilir.

Tablo ve Grafiklerin Doğru Şekilde Düzenlenmesi

Tablo ve grafikler, tezin okunaklılığını artırmak ve verilerin daha anlaşılır bir şekilde sunulmasını sağlamak için önemli araçlardır. Ancak, tablo ve grafikler doğru bir şekilde düzenlenmezse, okuyucunun yanlış anlamalarına neden olabilirler.

Tablo ve grafikler oluşturulduktan sonra, başlıklandırılmalıdır ve numaralandırılmalıdır. Başlıklar, tablonun veya grafiklerin içeriğini açıkça ifade etmelidir. Ayrıca, tablolara ve grafiklere ayrıntılı açıklamalar eklenmelidir.

Tablolar ve grafikler ayrıca tezdeki diğer metinlerle bağlantılı olarak düzenlenmelidir. Diğer paragraflarla birlikte uygun şekilde tasarlanmıştır. Tablolar ve grafikler, sayfanın düzeni için uygun boyutlarda ayarlanmalıdır. Sayfaya sığmıyorsa, kaydırma çubukları olmadan okuyucuya tam bir görünüm sağlanmalıdır.

Son olarak, tablo ve grafiklerin verileri güncel olmalıdır. Eğer veriler güncel değilse, tablolar ve grafikler yanıltıcı olacaktır ve sonuçta okuyucunun anlayışı azalacaktır.

Tablo ve grafiklerin doğru şekilde yapılandırılması, başlıklandırılması ve açıklamalarının eklenmesi son derece önemlidir. Başarılı bir tez için, tüm bilgilerin açıkça sunulması gereklidir. Verileri doğru bir şekilde organize etmek, anlaşılabilir hale getirir, okuyucunun anlayışını artırır ve teze değer katar.

Tez Yazım Süreci Boyunca İzlenmesi Gereken Adımlar

Bir tez yazmadan önce, konu hakkında yeterli araştırma yapmalısınız. İhtiyaç duyulacak kaynakları belirleyin ve kaynakça listesi oluşturun. Bu, tezinizde kullanacağınız kaynakları iyi yönetmenizi sağlar. Ayrıca, notlar almanız ve sonradan kullanmak için kaydetmeniz gereken herhangi bir fikri not etmeniz idealdir.

Taslak hazırlama aşamasında, tezinizin genel formatını ve olay örgüsünü belirleyin. Ana başlıklarınızı ve alt başlıklarınızı oluşturun. Ayrıca, yazmaya başlamadan önce, başlıkların doğru olduğundan ve birbiriyle alakalı olup olmadığından emin olun.

Yazım süreci boyunca, iyi bir zaman planlaması yapın ve yazınızı mümkün olan en verimli şekilde yazın. Ayrıca, yazdığınız her şeyi kontrol etmeyi ve hataları düzeltmeyi ihmal etmeyin.

  • Belirli bir zaman aralığında yazın ve verimli olun.
  • Herhangi bir hata yapmamaya özen gösterin
  • Yazım sürecinde görüş alışverişinde bulunmak için danışmanınızla sık sık iletişim kurun.

Son adımda, son bir kere tezinizi kontrol edin. Yazım hatalarını ve dilbilgisi hatalarını gözden geçirin. Ayrıca, tezinizin özgünlüğünü kontrol edin ve akademik etik kurallarına uyduğunuzdan emin olun.

Adım Açıklama
Araştırma Yapma Yazacağınız tezle ilgili yeterli kaynağa sahip olduğunuzdan emin olun ve kaynakları yönetmek için liste oluşturun.
Not Alma Fikirlerinizi ve kaynaklardan aldığınız önemli bilgileri not edin ve kaydedin.
Taslak Hazırlama Ana başlıklarınızı ve alt başlıklarınızı oluşturun, tezinizin genel formatını ve olay örgüsünü belirleyin.
Yazı Yazma Belirli bir zaman aralığında gözünüzü bile kırpmadan yazın ve düzenli bir şekilde ilerleyin.
Son Kontrol Tezinizi yazım ve dilbilgisi hatalarından arındırmak için kontrol edin ve akademik etik kurallarına uygunluğundan emin olun.

Tezin Özgünlüğü ve Akademik Etik

Tez yazım sürecinde en önemli hususlardan biri tezin özgünlüğünü sağlamaktır. Plagiarizm (esinlenme) ve intihal (kopya) gibi akademik etiğe aykırı davranışlar, tezinizin değerini azaltacaktır. Tez yazımı sırasında, tüm kullanılan kaynaklar açıkça belirtilmelidir. Alıntı yapılan cümleler, paragraflar veya sayfaların kaynakları belirtilerek tırnak içerisinde kullanılmalıdır. Ayrıca, “kopyala-yapıştır” yönteminin kullanılması da, tezinizin orijinalliğini zedeleyecektir.

Tezin özgünlüğünü sağlamak için, araştırma yaparak kendinizin ürettiğiniz verileri tezde kullanmanız gerekmektedir. Tezinizin özgünlük oranını artırmak için, benzer konularda yapılmış olan tezleri inceleyerek yeni bir yaklaşım geliştirebilirsiniz. Ayrıca, tezinizin özgünlüğünü artırmak için tez danışmanınızla ve diğer öğretim üyeleriyle tezinizin özgünlüğü ve ayrıntıları hakkında sürekli iletişim halinde olmanız gerekmektedir.

Akademik etik kurallarına uymak, sadece tez yazımı sırasında değil, kariyeriniz boyunca da önemlidir. Tez yazımı sırasında, kaynakça bölümünüzde kullandığınız tüm kaynakları doğru ve eksiksiz bir şekilde belirttiğinizden emin olun. Ayrıca, tezinizi okumadan önce tez danışmanınızdan, öğretim üyelerinizden veya profesyonel bir editörden yardım alarak, tezinizin akademik etik kurallarına uygunluğunu kontrol edebilirsiniz.

Sonuç olarak, tez yazımı sürecinde dikkat edilmesi gereken konulardan biri tezin özgünlüğüdür. Akademik etik kurallarına uyum sağlamak, tezinizin kalitesini ve değerini artıracaktır. İlk adımdan son düzenlemelere kadar tez yazım sürecinde doğru adımları atarak, akademik yaşamınızda başarıya ulaşabilirsiniz.

tez yazdırma, tez yazdırma hizmeti, tez yazdırma fiyatları, akademik tez yazdırma, profesyonel tez yazdırma, tez danışmanlık, lisans tezi yazdırma, yüksek lisans tezi yazdırma, doktora tezi yazdırma, tez yazdırma İstanbul, tez yazdırma Ankara, tez yazdırma İzmir, ucuz tez yazdırma, hızlı tez yazdırma