/

Haziran 6, 2017

Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisliği Tez Yazdırma Nasıl Yapılır?

Gemi inşaatı ve gemi makine mühendisliği, oldukça geniş bir kapsama sahiptir ve tez yazdırma süreci de oldukça detaylıdır. Bu makalede, öğrencilere gemi inşaatı ve gemi makine mühendisliği alanında tez yazdırma sürecine dair bilgi verilecektir.

Tez konusu belirleme aşaması, öğrencinin kendisiyle ilgili, bilgisine ve yeteneğine uygun bir konu belirlemesiyle başlar. Ardından, kaynak toplama aşaması gelir. Tezin temeli olan bu aşamada, öğrencinin öncelikle literatür taraması yapması gerekmektedir. Kaynakların düzenli bir şekilde toplanması ve seçimi de oldukça önemlidir.

Araştırmalar sonucunda elde edilen veriler, doğru bir şekilde analiz edilmeli ve tezin sonuçlarına doğrudan etki etmelidir. Kaynakların düzenlenmesi de tez yazım sürecinde oldukça önemlidir. Kaynaklar, yapılan tüm çalışmalara uygun bir şekilde kaydedilmelidir.

Tezin yazım sürecinde öğrenci, kaynakları doğru şekilde kullanarak, derli toplu ve anlaşılır bir şekilde yazmaya özen göstermelidir. Tez konusunun belirlenmesi, araştırma yapılması ve tezin yazımı tamamlandıktan sonra, tez düzenlenmeli ve sunulmalıdır.

Tez düzenleme aşamasında, öğrenci tez şablonlarını kullanarak, tez yazım kurallarına uygun bir şekilde tezini düzenlemelidir. Tezin son aşaması olan sunum, öğrencinin konusuna hakim bir şekilde yapması gereken önemli bir aşamadır.

Sunum yapmadan önce, slaytların hazırlanması ve prova yapılması gerekmektedir. Bu süreçler tamamlandıktan sonra, öğrenci, gemi inşaatı ve gemi makine mühendisliği alanında başarılı bir tez yazma süreci geçirmiş olacaktır.

Tez Konusu Belirleme

Tez çalışması, öğrencilerin mezuniyet aşamasında karşılaştığı temel görevlerden biridir. Bu nedenle, tez konusu belirleme aşaması oldukça önemlidir. Öğrenci, kendisini ilgilendiren, bilgisine ve yeteneğine uygun bir konu belirlemelidir. Bunun için öncelikle, öğrenci yeteneğine uygun bir konu belirlemelidir. Ayrıca konunun daha önce çalışılmamış veya az çalışılmış olması, yeni bir bakış açısı getirilmesi de tercih edilir.

Konunun belirlenmesinden sonra, öğrenci konuya ilişkin literatür taraması yaparak konuya hakim olmalıdır. Konuyla ilgili genel bilgilerin yanı sıra, daha önce yapılmış araştırmaların sonuçları da incelenmelidir. Bu sayede öğrenci, konuya hakim olarak tez çalışmasını daha verimli bir şekilde yapabilir.

Tez konusu belirlenirken, ayrıca konunun seçiminin, öğrencinin mezuniyet sonrası hedeflerine uygun olması da önemlidir. Konu seçimi sonrasında, öğrenci tez konusu ile ilgili araştırma yapmalı, konu hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmalıdır.

Tez çalışması süresince, öğrenci bir danışman ile çalışarak, konu ile ilgili fikir alışverişinde bulunabilir. Danışmanın yönlendirmeleri de dikkate alınarak, daha verimli bir çalışma gerçekleştirilebilir.

Sonuç olarak, tez konusu belirleme aşaması, tez çalışmasının temelini oluşturur. Öğrencinin yeteneğine, ilgi alanlarına ve mezuniyet sonrası hedeflerine uygun bir konu belirlemesi, başarılı bir tez çalışması için önemlidir.

Araştırma ve Kaynak Toplama

Tezin temeli olan araştırma ve kaynak toplama aşaması oldukça önemlidir. Bu aşamada öğrencinin öncelikle literatür taraması yapması gerekmektedir. Bu taramayı yaparken, öğrenci, konusuyla ilgili yayınları, kitapları, önceki tezleri inceleyerek araştırmasını genişletmelidir.

Araştırma yapılırken, kaynak seçimi de oldukça önemlidir. Kaynakların güncel ve doğru olmasına dikkat edilmelidir. Özellikle, alanında uzman kişiler ya da kuruluşlar tarafından yayınlanan kaynaklar tercih edilmelidir. Bu kaynaklar, tezin kalitesini doğrudan etkileyecektir.

Araştırma yapılırken, kullanılabilecek pek çok kaynak vardır. Bu kaynaklar arasında kitaplar, dergiler, gazeteler, makaleler yer alır. Kullanılacak olan kaynakların seçiminde, öğrencinin konusuyla ilgili kaynakları öncelikli olarak tercih etmesi gerekmektedir. Bu, öğrencinin tezinin kalitesini artıracaktır.

Araştırma aşamasında, öğrencinin sadece literatür taraması yapması yeterli değildir. Araştırma, veri toplamayı da içermektedir. Bu nedenle öğrenci, konusuyla ilgili verileri de toplayarak, analiz etmeye başlamalıdır. Bu analizler, tezin sonuçlarına doğrudan etki edecektir.

Araştırma yapma ve kaynak toplama sürecinde, öğrencinin düzenli çalışması, araştırmasını genişletmesi ve kaynaklarını doğru şekilde seçmesi tezinin kalitesini doğrudan etkileyecektir.

Kaynakların Seçimi

Kaynak seçimi, bir tezin kalitesi üzerinde doğrudan etkisi olan önemli bir aşamadır. Tezde kullanılacak kaynakların seçimi yapılırken, öğrenci öncelikle güvenilir, güncel ve konusuyla ilgili olan kaynakları tercih etmelidir. Bu nedenle, araştırma yapılırken, sadece bir kaynaktan değil, birden fazla kaynaktan yararlanmak doğru bir yaklaşım olacaktır.

Bununla birlikte, kaynakların güncel olması da oldukça önemlidir. Çünkü, teknolojinin gelişmesiyle birlikte, bazı bilgiler hızla eskiyebilir veya değişebilir. Dolayısıyla, tezin sonuçlarının ve analizlerinin doğru olması için, kaynakların güncelliğine dikkat edilmelidir.

Ayrıca, doğru kaynakların kullanımı tezin önemli unsurlarından biridir. Tezin kalitesi kaynakların doğru şekilde kullanılmasıyla doğru orantılıdır. Bu nedenle, kaynak seçimi yaparken, sadece ilgili olan kısımların kullanılması ve kaynakların uygun şekilde alıntılanması, tez yazımında oldukça önemlidir.

Sonuç olarak, yapılacak olan tezin kalitesi ve saygınlık kazanması için, doğru, güvenilir, güncel kaynakların seçimi oldukça önemli bir aşamadır. Bu nedenle, öğrencilerin kaynak seçimi yaparken, konuya uygun, başka kaynaklardan yararlanarak, dikkatli bir şekilde kaynak seçimi yapmaları gerekmektedir.

Veri Analizi

Tezin başarısı, elde edilen verilerin doğru şekilde analiz edilmesine bağlıdır. Araştırmalar sonucunda elde edilen verilerin yanlış yorumlanması, yanılmalara sebep olabilir. Bu nedenle, veri analizi aşamasında öğrenci, doğru analiz yöntemlerini kullanarak sonuçları doğru bir şekilde yorumlamalıdır.

Bir veri analizi, öncelikle verilerin toplanması ile başlar. Bu aşamada, verilerin sağlam ve doğru bir şekilde toplanması gereklidir. Daha sonra, verilerin yöntemine uygun bir şekilde analiz edilmesi gerekir. Verilerin analiz edilmesi için, doğru istatistiksel yöntemlerin kullanılması önemlidir.

Veri analizi aşamasında yapılan hatalar, tez sonuçlarına doğrudan etki edebilir. Bu nedenle, öğrencinin verilere hatalı bir şekilde yaklaşmaması ve analizleri doğru bir şekilde yapması gerekmektedir. Veri analizi sonrasında elde edilen sonuçlar, tezin sonuç bölümüne doğrudan etki edecektir.

Kaynakların Düzenlenmesi

Bir tez yazarken, kullanılan kaynakların doğru bir şekilde düzenlenmesi oldukça önemlidir. Tüm kaynaklar, yapılan çalışmalara uygun bir şekilde kaydedilmeli ve düzenlenmelidir. Bu adım, kaynakların daha sonra tezde referans verilmesi ve okuyucuların kaynakları kolayca bulabilmesi için gereklidir.

Bu adımda, öğrencinin kullanmak istediği kaynakların doğru şekilde seçilmesi gerekmektedir. Özellikle güncel ve doğru kaynakların kullanımı, tezin kalitesine direkt etki edecektir. Kaynakların açık ve anlaşılır bir şekilde yazılması, okuyucuların tez içinde yapılan çalışmaları takip etmelerine yardımcı olacaktır.

Bir diğer önemli adım ise, kaynakların düzenli bir şekilde kaydedilmesidir. Bu doğrultuda, öğrenci kaynakları kullanacakları sırayla listelemeli ve her bir kaynak için özel bir referans numarası vermeli. Bu referans numaraları, tezin sonunda kaynakça kısmında kullanılacaktır.

Bir diğer seçenek ise, kaynak düzenleme yazılımlarının kullanılmasıdır. Bu yazılımlar, kaynakların doğru şekilde biçimlendirilmesini sağlayarak, öğrencilerin kaynaklarını daha kolay bir şekilde düzenlemesine ve tez için hazırlık yapmasına yardımcı olmaktadır.

Sonuç olarak, bir tez yazarken, doğru ve güncel kaynakların kullanımı kadar, kaynakların düzenli bir şekilde listelenmesi ve referans verilmesi de oldukça önemlidir. Bu adımları doğru bir şekilde takip ederek, öğrenciler tezlerinin kalitesini artırabilirler.

Tezin Yazımı

Tezin yazım süreci oldukça önemlidir. Öğrenci, yazacağı tez için belirlediği konu üzerinde araştırma yaparak, kaynakları doğru şekilde kullanmalıdır. Yapılacak olan çalışmaların tamamı, doğru bir şekilde düzenlenmelidir.

Tez yazımında kullanılacak olan kaynaklar, öğrencinin doğru ve güncel bilgileri edinmesinde yardımcı olacaktır. Kaynakların doğru şekilde kullanılması, tezin kalitesini artıracaktır. Yazılan tez, özet niteliğinde olmalı ve anlaşılır bir şekilde yazılmalıdır.

Tezin yazım sürecinde, paragrafların akıcılığına özen gösterilmelidir. Tez içerisindeki her bir paragraf, ayrı bir konuda ele alınmalıdır. Paragraflar, kısa ve anlaşılır olmalıdır. Ayrıca paragrafları düzenli olarak numaralandırarak, okuyucunun takibini kolaylaştırmak gerekmektedir.

Tezin yazımında kullanılacak olan tablo ve grafikler, tezin anlaşılırlığını artıracaktır. Tablolar ve grafikler, verilerin doğru şekilde aktarılmasına yardımcı olacaktır. Tablolarda, kolon başlıkları ve gösterim şekilleri, doğru bir şekilde belirtilmelidir.

Yapılan çalışmalar ve yazılan tez, Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun olmalıdır. Yazım kurallarına uygun bir şekilde yazılmayan tezler, yüksek puan alamayacaktır. Ayrıca, tezin yazım aşamasında yapılan alıntılar, tezin sonuna mutlaka kaynaklar bölümünde belirtilmelidir.

Tüm bu süreçler doğru bir şekilde tamamlandıktan sonra, öğrenci tezini teslim edebilir. Teslim edilen tez, doğru şekilde düzenlenmeli ve sunum yapılmalıdır.

Tezin Düzenlenmesi ve Sunumu

Tezin düzenlenmesi ve sunumu, tezin oluşturulmasının en önemli aşamalarından biridir. Tez yazımı tamamlandıktan sonra, tez özelliklerine uygun şekilde düzenlenmelidir. Düzenleme sırasında, tezin başlıkları, alt başlıkları ve sayfa numaraları düzenli bir şekilde yer almalıdır. Ayrıca, tez içinde kullanılan görsellerin ve tabloların uygun bir şekilde numaralandırılması ve açıklanması gerekmektedir.

Tezin sunumu, tezin tamamlanmasının ardından yapılmalıdır. Sunum, öğrencinin tezinin detaylı bir şekilde anlatması ve sorulara cevap vermesi gereken bir süreçtir. Özellikle tez savunması sırasında öğrenci, tezinin içeriğine ve amacına uygun şekilde hazırlanarak sunumunu yapmalıdır. Sunum için hazırlanacak olan slaytların, tezin ana hatlarına uygun bir şekilde düzenlenmesi, sunumun başarısı açısından oldukça önemlidir.

Tezin sunumu öncesinde, öğrencinin sunumu provasını yapması önerilir. Bu sayede, olası hatalar ve yanlışlıklar önceden tespit edilebilir. Ayrıca, öğrenci sunum sırasında sakin ve akıcı bir şekilde konuşmaya özen göstermeli, sorulara açık ve net cevaplar vermeye çalışmalıdır.

Tez Şablonu Kullanımı

Tez yazma sürecinde, tezin düzenlenmesi aşaması oldukça önemlidir. Öğrenciler, tez şablonlarını kullanarak, tez yazım kurallarına uygun bir şekilde tezlerini düzenlemelidir. Tez şablonları, öğrencilere tez yazımı esnasında hem zaman hem de efor tasarrufu sağlamaktadır. Tez şablonları, yapısal olarak tezdeki her bir bölümün nasıl düzenleneceğini, ne tür yazı tipleri ve boyutlarının kullanılacağını, ana başlıkların ve alt başlıkların nasıl ayrıştırılacağını, sayfa kenar boşluklarının hangi ölçülerde olacağını öğrencilere öngörmekte ve bu şekilde tez yazım sürecini kolaylaştırmaktadır.

Tez şablonlarının kullanımı, tezin düzenlenmesi sürecinde önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle öğrenciler, öncelikle tez yazım kurallarını öğrenmeli, ardından uygun tez şablonunu seçerek tez yazım sürecine başlamalıdırlar. Tez şablonları, öğrencilerin tezlerindeki her bölümün kurallara uygun şekilde düzenlenmesini ve sunumunu sağlamaktadır.

Tez şablonları, tez yazım sürecinde önemli bir araçtır. Her üniversitenin farklı bir tez şablonu olabilir ve öğrenciler, kendi üniversitesindeki tez yazım kuralları doğrultusunda uygun tez şablonunu seçmelidirler. Tez şablonlarının kullanımı, yazım sürecini daha kolay ve düzenli hale getirerek tez kalitesini artırmaktadır.

Tez Sunumu Hazırlık

Tezin sunumu, tez yazım sürecindeki en önemli aşamalardan biridir. Öğrenci, tez konusu üzerine yoğunlaşarak, konuyu tüm detaylarıyla öğrenmeli, sunum yapmadan önce konuya tamamen hakim olmalıdır. Öğrencinin sunumu hazırlamadan önce, slaytları oluşturması ve prova yapması gerekmektedir.

Sunum hazırlığı aşamasında, öğrenci öncelikle tema seçimi yapmalıdır. Slaytların tasarımı, tez konusuna uygun olmalı ve okuyucuların ilgi çekmesine yardımcı olmalıdır. Ayrıca, sunum sırasında slaytların akıcı bir şekilde geçiş yapması ve öğrencinin konuya hakimiyetinin açıkça gösterilmesi gerekmektedir.

Sunum yapacak öğrenci, konuşmaya başlamadan önce, sunumu birkaç kez prova etmelidir. Hataların önceden fark edilerek düzenlenmesi, sunumun akıcılığı açısından son derece önemlidir. Konuşma sırasında, öğrenci güvenli bir şekilde konuşarak, ana fikirlerin öne çıktığı bir sunum gerçekleştirmelidir.

Tezin sunumunda, araştırmanın ana hatlarına değinilerek, elde edilen sonuçlar açıklanmalıdır. Sunumda, öğrenci, çalışmanın güçlü ve zayıf yönlerine de değinmelidir. Sunumda yer alan kaynaklar, doğru ve etik bir şekilde okuyuculara sunulmalıdır.

Bununla birlikte, öğrenci sunum sırasında olası soruları da yanıtlayabilmelidir. Okuyucuların sorularını cevaplandırmak, tezin kalitesini arttıracak ve öğrencinin bilgisine olan güveni arttıracaktır.

Tezin sunumunda, okuyucularda ana fikirleri vurgulayan ve çalışmanın önemini açıklayan bir sonuç bölümü olmalıdır. Sonuç bölümünde öğrenci, çalışmanın sonuçlarını özetlemeli, konunun önemi ve gelecekteki araştırmalar açısından önerilerde bulunmalıdır.