/

Ağustos 11, 2019

Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisliği Tez Yazımlarında Başarıya Giden Yolar

Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisleri, tez yazma konusunda başarılı olmak istiyorlarsa doğru yollardan gitmeleri gerekmektedir. Tez yazım sürecinde, doğru araştırma konusunun seçilmesi, doğru literatür taraması yapılması, kaynakların eleştirel bir yaklaşımla incelenmesi, doğru stratejinin belirlenmesi ve doğru formatın kullanılması gerekmektedir.

Tez yazarken ilk adım, doğru araştırma konusu seçmektir. Konu, ilgili alanda önceden yapılan çalışmalar ve gelecekteki projeler için önemli olan bir konu olmalıdır. Konuya karar verirken öğrenci, yeteneklerini de dikkate almalıdır. Konu seçilirken öğrencinin yeteneklerini doğru bir şekilde kullanabileceği bir konu seçmesi gerekmektedir.

Tez yazım sürecinde, güncel ve alanda yapılmış önceki çalışmalara dayalı bir literatür taraması yapılması önemlidir. Literatür taraması, doğru kaynakların seçilmesine ve kullanılmasına yardımcı olur. Literatür taraması sonucunda bir tablo oluşturulabilir, bu tablo kaynakların daha kolay takip edilmesini sağlar.

Doğru kaynakların belirlenmesi de diğer bir önemli adımdır. Dergiler ve makaleler ile kitapların doğru bir şekilde seçilmesi gerekmektedir. Bunun için dikkat edilmesi gereken hususlar, tez yazım sürecinde değerlendirilmelidir.

Seçilen kaynaklar, eleştirel bir yaklaşımla incelenmelidir. Kaynakların geçerliliği, doğruluğu ve sınırlılıkları ele alınarak, kaynakların güvenilirliği belirlenir. Bu adım, tez yazım sürecinde kaynakların doğru kullanılmasını ve tezin kalitesinin yükselmesini sağlar.

Doğru stratejinin belirlenmesi, bir tezin başarılı bir şekilde tamamlanması için önemlidir. Strateji belirlemede, verilerin toplanması ve analiz edilmesi gibi faktörler önemlidir. Veri toplama yöntemi, doğru stratejinin belirlenmesinde etkili bir faktördür. Verilerin analizi de doğru bir şekilde yapılmalıdır.

Son adım, doğru formatın kullanılmasıdır. Bölümlerin doğru bir şekilde belirlenmesi ve referansların doğru kullanımı, tezin kalitesini yükseltecektir. Bu adımlar takip edilerek, gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği alanında yazılan tezlerin başarıya ulaşması mümkündür.

Araştırma Konusunu Doğru Seçmek

Tez yazarken başarının anahtarı, doğru araştırma konusunu seçmekle başlar. Konu seçimi yaparken bazı ipuçlarına dikkat etmek gerekmektedir. Öncelikle, ilgi duyulan bir konu seçmek önemlidir. Zorlandığınız veya sıkıldığınız bir konu ile çalışmak, verimli bir çalışmayı engelleyebilir. Ayrıca, seçilecek konu ilgili alana katkı sağlamalı ve alanda önceden yapılmış çalışmaları tamamlayıcı nitelikte olmalıdır.

Konu seçiminde, kısıtlı olmayan bir konu belirlemek de önemlidir. Çalışmanızın çıktısı, başka bir araştırmacının işine yarayabilecek bir konu olursa, çalışmanızın etkisi ve önemi artacaktır.

Bir diğer önemli konu ise araştırılabilirlik. Seçtiğiniz konu, saha çalışması gerektiriyorsa, planlama ve maddi kaynakların yeterliğinin olup olmadığı gibi sebepler de göz önünde bulundurulmalıdır. Geniş bir konu belirlediyseniz, önceki araştırmaların sonuçlarını inceleyerek, konunun araştırılabilir olup olmadığını kontrol etmek önemlidir.

Konu seçiminde, kapsamlı bir literatür taraması yapmak da önemlidir. Bu sayede, seçtiğiniz konu hakkında önceden yapılan çalışmaları takip edebilirsiniz. Böylece, saha çalışması planlarken veya araştırmalarınızı yaparken, önceki çalışmalardan faydalanmanız mümkün olacaktır.

 • Doğru ve ilgili bir konu seçmek
 • Kısıtlı olmayan bir konu belirlemek
 • Araştırılabilirliği kontrol etmek
 • Kapsamlı literatür taraması yapmak

Kapsamlı Bir Literatür Taraması Yapın

Tez yazımında en önemli adımlardan biri, yapılan çalışmanın güncel ve alanda yapılmış önceki çalışmalara dayalı olarak ele alınmasıdır. Bunun için, öncelikle kapsamlı bir literatür taraması yapılması gerekmektedir. Bu tarama, doğru araştırma konusunun seçilmesinde ve çalışmanın kalitesinin artırılmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Doğru literatür taraması yapmak için, ilgili alanda daha önce yapılan tüm çalışmaların araştırmasını yapmanız gerekmektedir. Bu sayede, konu hakkında daha önce neler yapıldığını, bu çalışmaların sonuçlarını ve bu çalışmaların kısıtlarını öğrenebilirsiniz.

Bunun yanı sıra, doğru literatür taraması yapmak için, kaynak seçimi de oldukça önemlidir. Bu noktada, dikkat edilmesi gereken en önemli nokta güvenilir kaynaklar kullanmaktır. Bilimsel dergiler ve makaleler, literatür taramasının temel kaynaklarıdır. Bunun yanı sıra, kitaplar da çok önemli birer kaynak olarak kullanılabilir.

Bu kaynakların eleştirel bir yaklaşımla incelenmesi de oldukça önemlidir. Çünkü bir kaynağı kullanmadan önce, onun doğru ve güvenilir bir kaynak olduğundan emin olmanız gerekmektedir. Bu sayede çalışmanızın kalitesi de artacaktır.

Doğru literatür taraması yapmak, çalışmanızın kalitesini artırmak için oldukça önemlidir. Bu nedenle, konu hakkında yapılan çalışmaları kapsamlı bir şekilde araştırmalı ve kaynakları doğru bir şekilde kullanmalısınız.

Kaynakları Doğru Belirleyin

Kaynak seçimi, tez yazım aşamasında oldukça önemlidir. Doğru kaynakları seçmek, tezin kalitesi açısından oldukça belirleyici bir faktördür. Öncelikle, kaynak seçiminde dikkat edilmesi gereken hususları bilmek gerekmektedir. Bilimsel dergiler, konferans bildirileri, kitaplar, tezler ve makaleler en bilinen kaynaklardır. Bu kaynaklar, literatür taraması yaparken doğru kullanıldığında, tez yazımınızın kalitesini yükseltir.

Bir diğer önemli nokta, kaynakların kalitesidir. Kaynakların güncel olması, konu ile alakalı olması ve bilimsel açıdan doğruluğu kontrol edilmiş olması gerekir. Günümüzde internet üzerinden birçok kaynak bulmak mümkün; ancak kaynaklar arasında seçim yaparken, bu kaynakların doğruluğunu test ederek kullanmak gereklidir.

Kaynakları seçerken, kullanacağınız kaynakların sayısı da önemlidir. Çok fazla sayıda kaynak kullanmak, tezinizi karışık hale getirebilir ve okuyucuların anlamasını zorlaştırabilir. Bu nedenle, doğru kaynak kullanımı ile ilgili dikkatli bir seçim süreci izlemeniz gerekmektedir.

Bir diğer önemli husus, kaynaklardan alınan bilgilerin doğru şekilde kullanımıdır. Kaynaklardan alınan bilgilerin doğru şekilde aktarılması ve kaynakların doğru şekilde referans verilerek kullanılması gerekmektedir. Bu, tezinizin güvenilirliği açısından önemlidir ve intihal gibi durumların önlenmesi için gereklidir.

Doğru kaynakları seçmek, tez yazım aşamasında oldukça önemlidir. Bu nedenle, kaynak seçimi ile ilgili dikkatli bir çalışma yaparak, doğru kaynakları kullanmak ve bu kaynakları doğru şekilde kullanarak tezinizi güçlendirmek önemlidir.

Dergiler ve Makaleler

Dergiler ve makaleler, gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği tez yazımının olmazsa olmaz kaynaklarıdır. Ancak doğru dergi ve makaleleri seçmek de ayrı bir önem taşımaktadır. Bunun için literatür taraması yaparken dergilerin kalitesini göz önünde bulundurmalısınız. Dünya genelinde öne çıkan ve saygın bir akademik dergi seçimi, tezinizin kalitesi açısından oldukça önemlidir.

Bunun yanı sıra edebi dergilerden de yararlanabilirsiniz. Dergilerde yer alan edebi yazılar, tez konunuzla ilgili farklı bir perspektif sunabilir ve size önemli veriler sağlayabilir. Özellikle güncel olaylara değinen makaleleri dikkate almanız faydalı olacaktır.

Yalnızca dergilerle sınırlı kalmayın, internet ortamında yer alan makaleleri de araştırın. Bu, hem zamandan tasarruf etmenizi hem de kolay bir şekilde erişebileceğiniz geniş bir veritabanına sahip olmanızı sağlayacaktır. Ancak, internet kaynaklarına olan güvensizlik sebebiyle makaleleri seçerken dikkatli davranmalısınız.

Doğru dergi ve makaleler seçmek için, literatür taraması yaparken dergi ve makalelerin öncelikle sıralamalarına ve etki faktörlerine göre bakmalısınız. Ayrıca, tez konunuzla ilgili yerel ve uluslararası birçok dergi ve makale olması sebebiyle, konunuzla ilgili yazılanları karşılaştırmalı olarak inceleyerek en doğru tercihi yapabilirsiniz.

Kitaplar

Kitaplar, gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisleri için önemli birer kaynaktır. Özellikle, güncel ve alandaki önceki çalışmalara dair bilgilere ihtiyaç duyulduğunda kitaplar başvurulacak ilk kaynaklardandır.

Kitap seçerken dikkat edilmesi gereken ilk husus, kitabın konusu ile araştırma konusu arasındaki uyumudur. Araştırma konusu ile ilgili olan kitaplar seçilmeli ve bunların içerikleri dikkatlice incelenmelidir.

Kitapların yazarları da önemli bir faktördür. Konusunda uzman, deneyimli bir yazarın kitabı tercih edilmelidir. Bunun için, yazarların özgeçmişleri veya kitap eleştirileri dikkate alınabilir.

Kitapların yayın tarihi de dikkate alınmalıdır. Konusu güncel bir araştırma yaparken, eski tarihlerde yayınlanmış kitaplar yerine en son yayınlanmış olanlar tercih edilmelidir.

Kitapların içeriğini incelerken, kitapta yer alan kaynakların da güncel olup olmadığına dikkat edilmelidir. Eğer kitapta belirtilen kaynaklar eski tarihli ise, kitabın güncelliği de etkilenebilir.

Kitaplar, araştırmacılara kapsamlı bir bakış açısı kazandırabilirler. Ancak doğru kitapların seçilmesi ve içeriklerinin doğru bir şekilde analiz edilmesi önemlidir.

Kaynakları Eleştirel Bir Yaklaşımla İnceleyin

Bir tez yazarken, doğru kaynakları seçmek ve bu kaynakları eleştirel bir yaklaşımla incelemek son derece önemlidir. Seçtiğiniz kaynaklar doğrudan tezinizin kalitesini etkileyecektir. Ancak, kaynakları sadece seçmek yeterli değildir, aynı zamanda eleştirel bir bakış açısıyla incelemeniz gerekmektedir.

Öncelikle, bir kaynağı eleştirel bir yaklaşımla incelemek için, hangi bilgilerin doğru ve yanıltıcı olabileceğine dikkat etmeniz gerekmektedir. Kaynakta verilen verilerin ve bilgilerin kaynakça ve referanslarla doğrulandığından emin olun.

Ayrıca, kaynakta yer alan verilerin ve bilgilerin uygunluğunu ve güncelliğini araştırın. Bu, kaynağın olası bir yanlış anlaşılması veya hatalı bilgi içermesi gibi sorunlara karşı korunmanıza yardımcı olacaktır.

Bununla birlikte, kaynakları eleştirel bir yaklaşımla incelemek için, kaynak hakkında bilgi sahibi olan diğer kaynakları da araştırmalısınız. Bu yöntem, doğru bilgilere ve yanlış anlaşılan bilgilere ulaşabilmenize yardımcı olacaktır.

Son olarak, kaynakları eleştirel bir yaklaşımla incelemek için, doğru bir problem süzgecinden geçirdiğinizden emin olmanız gerekir. Bu süzgeç, kaynağın doğruluğunu, bilimsel değerini ve alakalılığını değerlendirecektir.

Bir kaynağı eleştirel bir yaklaşımla incelemek, zaman ve sabır gerektirir. Ancak, doğru kaynakları ve doğru bilgileri doğru bir şekilde seçebilirseniz, teziniz çok daha güçlü ve güvenilir olacaktır.

Doğru Strateji Belirleyin

Araştırma konusunu belirledikten sonra, aşağıdaki adımları izleyerek doğru stratejiyi belirleyebilirsiniz:

 • Araştırma konusunun ne olduğunu tam olarak anlayın.
 • Hangi bilgi veya verileri toplamanız gerektiğini belirleyin.
 • Verileri nasıl toplayacağınızı belirleyin.
 • Verileri nasıl analiz edeceğinizi belirleyin.
 • Hangi sonuçlara ulaşmak istediğinizi netleştirin.

Doğru strateji belirlemenin önemi büyüktür çünkü bu, araştırmanızın doğru bir şekilde planlanmasını ve sonuçlarının yorumlanmasını sağlar. Ayrıca, doğru strateji belirlemek zaman ve kaynak kullanımını optimize etmenize yardımcı olur.

Verileri Toplayın

Verileri toplamak, bir tez yazarken en önemli işlemlerden biridir. Verileri toplarken, doğru stratejiyi belirleyerek işe koyulmalısınız. Veri toplama yöntemleri, araştırma konusuyla yakından ilişkilidir. Çalışmanızın amacına ve araştırmanızın ölçeğine bağlı olarak farklı veri toplama yöntemleri kullanabilirsiniz.

Birincil veri toplama yöntemleri, araştırmacı tarafından doğrudan toplanan verilerdir. Bu yöntem, araştırmacının önceki çalışmalar yerine kendi verilerini toplamasına olanak tanır. Birincil veri toplama yöntemleri, anketler, röportajlar, gözlemler ve deneyler gibi yöntemleri içerir.

İkincil veri toplama yöntemleri, önceki çalışmaların verilerini kullanır. Bu yöntem, literatür taraması yaparken sıklıkla kullanılır. İkincil veri toplama yöntemleri, dergiler, makaleler ve kitaplar gibi kaynaklardan elde edilir. Bu yöntemle araştırmacı, daha önce yapılmış çalışmaların sonuçlarını analiz edebilir.

Hangi yöntemi kullanacağınıza karar vermeden önce, araştırma sorunuzu dikkatli bir şekilde incelemeniz gerekir. Hangi yöntemin uygun olduğuna karar vermek, araştırmanın kalitesi ve doğruluğu açısından önemlidir.

Veri topladıktan sonra, bu verileri doğru şekilde analiz etmeniz gerekir. Veri analizi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmanız, verileri doğru şekilde yorumlamanıza ve sonuçlarınızın doğruluğunu artırmanıza yardımcı olacaktır.

Verileri Analiz Edin

Verileri topladıktan sonra, doğru bir şekilde analiz etmek tez yazımı sürecinde oldukça önemlidir. Veri analiz yöntemleri, doğru sonuçlara ulaşmak için doğru seçilmelidir.

Veri analizinde kullanılabilecek yöntemler arasında, betimsel istatistik, hipotez testleri, faktör analizi, regresyon analizi ve benzeri analiz yöntemleri yer almaktadır. Betimsel istatistik, verileri tanımlamak, özetlemek ve grafiklerle görselleştirmek için kullanılır.

Hipotez testleri ise, veri arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmak için kullanılır. Faktör analizi, birçok veriyi daha az sayıda faktöre indirgemek amacıyla kullanılır. Regresyon analizi ise, bir bağımsız değişkenden bağımlı bir değişkeni tahmin etmek için kullanılır.

Bu analiz yöntemlerinin kullanımı, verilerin niteliğine, özelliklerine ve araştırma sorularına göre belirlenir. Analiz yöntemleri seçilirken, araştırma soruları ve hipotezler göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca veri analizi sırasında doğru bir şekilde yorumlama yapmak da oldukça önemlidir.

Veri analizinde doğru yöntemleri kullanarak, araştırmanızın sonuçlarını daha net bir şekilde görebilirsiniz. Analiz sonuçları, araştırma sorularınızı yanıtlamanıza ve tezinizi daha tutarlı hale getirmenize yardımcı olabilir.

Doğru Formatı Kullanın

Tez yazımı sırasında, doğru formatı kullanmak son derece önemlidir. Tez formatı, çalışmanın kalitesi ve okunabilirliği açısından büyük önem taşır. Doğru format kullanımı, yazdığınız tezin akıcı ve anlaşılır olmasını sağlar.

Bir tez, giriş, literatür taraması, yöntem, bulgular ve sonuç bölümlerinden oluşur. Bu bölümlerin her biri, belirli bir format takip ederek yazılmalıdır. Bu şekilde, okuyucular çalışmanızı daha kolay anlayabilir ve takip edebilirler.

Ayrıca, doğru format kullanımı, çalışmanızın bilimsel standartlara uygunluğunu da gösterir. Bu, tezinizin diğer araştırmacılar tarafından daha ciddiye alınmasına ve alıntılanmasına yardımcı olacaktır.

Tezinizde kaynak gösterirken, doğru format kullanımı son derece önemlidir. Kaynakların nasıl belirtileceği, hangi durumlarda parantez kullanılması gerektiği ve doğru kaynak formatının nasıl olması gerektiği konusunda bilgi sahibi olmanız gerekir.

Doğru format kullanımı, tezinizin kabul edilmesi için de gereklidir. Çoğu üniversite, tezlerde belirli bir format kullanmanızı gerektirir. Bu nedenle, tez yazarken doğru formatı kullanmaya özen göstermelisiniz.

Bölümler

Bir tezde yer alması gereken bölümler araştırmanın önemine ve kapsamına göre değişebilir. Ancak, genellikle aşağıdaki bölümler tezde yer alır:

 • Giriş: Bu bölümde, konu hakkında genel bir bilgilendirme ve araştırmanın amacı ve önemi hakkında açıklamalar yer alır.
 • Kapsam ve Literatür Taraması: Bu bölümde, araştırmanın kapsamı ve zamanlaması ile önceden yapılmış çalışmalar hakkında bilgi verilir. Bu bölüm ayrıca tezde kullanılan kaynakların kısa bir özeti ve değerlendirmesi de olabilir.
 • Yöntem: Bu bölümde, araştırma yöntemleri ayrıntılı olarak açıklanır. Veri toplama ve analiz yöntemleri ayrıntılı olarak açıklanabilir.
 • Bulgular: Bu bölümde, araştırmanızın sonuçları sunulur. Bu bölüm tablolar, grafikler ve diğer görsel öğeleri de içerebilir.
 • Tartışma: Bu bölümde, araştırma sonuçlarının yorumlanması ve değerlendirilmesi yapılır. Ayrıca bulguların önceki çalışmalarla karşılaştırılması da yapılabilir.
 • Sonuç: Bu bölümde, araştırmanın kısa bir özeti verilir ve sonuçlarının önemi vurgulanır. Ayrıca, gelecekteki araştırmalar için öneriler de sunulabilir.

Bu bölümler tezinizin yapısını oluştururken, konunuzun gerektirdiği diğer açıklamaları yapmak da önemlidir. Ayrıca, bölümler arasındaki geçişlerin akıcı olması ve tezinizi bir bütün olarak ele almanız gerekmektedir.

Referanslar

Referanslar, bir tezin kalitesi açısından büyük önem taşır. Doğru şekilde kullanılmayan referanslar, ipotetik olarak yapılmış bir araştırmanın gerçekçi bir sonuç ortaya koymasına engel olabilir. Referanslar, tezin kaynaklarını belirlemede ve okuyucuların tezinizi incelemesinde oldukça yardımcıdır.

Referans seçiminde yapılacak en önemli şey, güncel ve güvenilir bir kaynak kullanmaktır. Referans olarak seçilen kaynakların, tezin araştırma konusuna uygun olması gerekmektedir.

Referansların doğru şekilde yerleştirilmesi de çok önemlidir. Referanslar, tezin sonunda bir referans listesi halinde sunulabilir veya ilgili metnin altında dipnot olarak kullanılabilir. Her iki durumda da, referansların kullanımına dikkat edilmelidir.

Ayrıca, kullanılan referansların taranılabilir olması da önemlidir. Referanslar, DOI (Digital Object Identifier) numarasıyla veya web adresiyle sunulabilir.

Referans listesi hazırlarken, ilgili kaynakların referans biçimine uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. APA ve MLA, en sık kullanılan referans biçimlerinden ikisidir.

Referansların doğru şekilde kullanılması, bilimsel bir çalışmanın niteliği açısından önemlidir. Gerekli dikkat ve özen gösterildiğinde, referanslar, tezin kalitesini artırmada büyük bir rol oynar.