/

Ağustos 11, 2019

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Tez Yazdırma İçin Editöryal Hizmetler

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği tezleri, gemi işletmeciliği alanında çalışanların kariyerlerinde önemli bir yer işgal ediyor. Bu nedenle, gemi makineleri işletme mühendisliği tezlerinin yazımı son derece önemlidir.

Tez yazım aşamasında, editöryal hizmetler gemi makineleri işletme mühendisliği tezlerinin doğru ve etkili bir şekilde yazılmasına yardımcı olabilir. Editöryal hizmetler, yazım hatalarını düzeltmek, stil ve tonu düzenlemek, metnin doğruluğunu kontrol etmek ve akıcılığını artırmak gibi görevleri içerir.

Tez yazma sürecinde, editöryal hizmetlerin faydaları da oldukça önemlidir. Bu hizmetler sayesinde, tezler daha üstün bir kaliteye sahip olacak ve okuyucunun dikkatini daha iyi çekebilecektir.

Yazarın, editöryal hizmetlerden yararlanarak işin kalitesini artırması mümkündür. Editöryal hizmetler, yazarın tez yazmasına yardımcı olabilir. Belirli bir tez konusunda yazarın üzerinde çalıştığı konularda da yazarın daha konforlu hissetmesini sağlar.

Yani, gemi makineleri işletme mühendisliği tezlerinin yazımında editöryal hizmetlere başvurmak oldukça önemlidir. Bu hizmetler sayesinde, tez yazma sürecinin daha düzenli ve başarılı olması sağlanabilir.

Editöryal Hizmetlerin Önemi

Tez yazım sürecinde editöryal hizmetlerin önemi oldukça büyüktür. İyi bir editör, metnin düzgün bir şekilde yazılmasını sağlayarak, teslim edilecek tezdeki dil hatalarını ortadan kaldırır. Ayrıca, gereksiz kelime ve cümleleri elemek suretiyle metnin daha sade, anlaşılır ve akıcı hale gelmesini sağlar.

Bu hizmetlerin bir diğer faydası, tez yazımının belirli bir formata uygunolmasını sağlamaktır. Böylece, okuyucuların metni daha rahat anlamalarını sağlar. Ayrıca, tez yazımında kullanılan kısaltmaların, sembollerin, simgelerin ve referansların da doğru kullanılmasını sağlar.

 • Düzgün bir dil: Editörler, tez yazımında dil hatalarını önlemek için yoğun bir çalışma yaparlar. Yanlış telaffuz edilmiş kelimeleri belirler, dilbilgisi hatalarını düzeltir ve bu şekilde akıcı bir metin ortaya çıkartır.
 • Format: Tezlerin belirli bir formata uyması gerekmektedir. Editörler, tezi bir takım biçimlendirme kurallarına uygun hale getirerek daha anlaşılır bir şekle sokarlar.
 • Güvenilir, Bilimsel Format: Editörler, tez yazımında kullanılan kısaltmaların, sembollerin, simgelerin ve referansların doğru kullanılmasını sağlayarak güvenli ve bilimsel bir format ortaya koymayı hedeflerler.

Her sebepten editörler, yazdığınız tezin gözden geçirilmesi ve daha profesyonel bir hale getirilmesi için önemlidir

Tez Yazımı Öncesi Değerlendirme Aşaması

Tez yazım sürecinde öncelikli olarak, tez konusunun belirlenmesi gerekmektedir. Bu aşamada, konunun özgün, akademik değeri olan bir konu olduğundan emin olunmalıdır. Ayrıca, konunun size ilgi duymanızı sağlaması da önemlidir.

Tez konusunun belirlenmesinin ardından, araştırma yapılacak kaynakların belirlenmesi gerekir. Bu aşamada kullanılabilecek kitaplar, makaleler, tezler ve diğer kaynaklar belirlenerek, bu kaynakların uygun bir şekilde incelenmesi gerekmekte.

Tez danışmanının seçimi de oldukça önemlidir. Tez danışmanı, tezinizin akademik kalitesi için büyük bir öneme sahiptir. Tez danışmanı, konunuzla ilgili bir uzman olmalı ve size rehberlik ederek çalışmanıza katkı sağlamalıdır.

Tez yazımı öncesi son aşama, tez yazım sürecine hazırlık aşamasıdır. Bu aşamada, tez yazımının nasıl yapılacağı, formatlama gereksinimleri ve tez yazımında uyması gereken diğer kurallar incelenerek öğrenilmelidir.

Tez yazımı öncesindeki değerlendirme aşaması, tez yazım sürecindeki en önemli aşamalardan biridir. Bu aşamada dikkatli bir hazırlık yaparak, akademik başarınız için güçlü bir temel atmış olursunuz.

Tez Danışmanının Seçimi

Tez yazım sürecinde en önemli unsurlardan biri, uygun bir tez danışmanının seçimidir. Tez danışmanı, öğrencinin tez yazım aşamasındaki en büyük yardımcısıdır. Doğru bir tez danışmanı seçimi, öğrencinin tez yazım sürecindeki iş yükünü azaltır ve doğru yönlendirmeler yaparak tez yazımının daha verimli ve başarılı bir şekilde ilerlemesini sağlar.

Bir tez danışmanının görevleri arasında, öğrencinin tez konusunu belirlemesi, araştırmalarını yönetmesi, kaynakça hazırlaması gibi bazı işlemler yer almaktadır. Tez danışmanı ayrıca öğrencinin tezi ile ilgili eleştiriler ve geri bildirimler sağlayarak öğrencinin tez yazım sürecinde ilerlemesini sağlar.

Tez danışmanı seçerken, bu kişinin öğrencinin ilgi alanlarına uygun bir alanda uzmanlaşmış olması önemlidir. Ayrıca, öğrenci ve danışman arasındaki iletişim de oldukça önemlidir. Öğrencinin danışmanıyla düzenli ve açık bir iletişim kurması gerekmektedir.

Tez danışmanının özellikleri arasında, alanında uzman ve tecrübeli olması, öğrenciye kolaylıkla ulaşılabiliyor olması, öğrencinin çalışma saatlerine uyum sağlayabilmesi yer almaktadır. Ayrıca, tez danışmanının öğrencinin özgün fikirlerine açık olması ve öğrencinin akademik başarısını desteklemesi de oldukça önemlidir.

Tez Danışmanı İle İlişkilerin Yönetimi

Gemi makine işletme mühendisliği tezi yazımında tez danışmanıyla yapılan işbirliği son derece önemlidir. Tez danışmanının rehberliği ve deneyimleri sayesinde tez yazım süreci daha verimli ve başarılı olur. Ancak tez danışmanıyla sağlıklı ve etkili iletişim kurabilmek de tez yazım sürecinde önemli bir faktördür.

Tez danışmanıyla ilişkilerin yönetilmesi için:

 • Tez danışmanının kişisel ve mesleki görüşlerine saygı göstermek gerekmektedir.
 • Tez danışmanının verdiği eleştirileri ve önerileri olumlu bir şekilde değerlendirmek ve bu doğrultuda hareket etmek gerekmektedir.
 • Tez danışmanıyla belirlenen program çerçevesinde düzenli olarak iletişim kurulması gerekmektedir.
 • Tez danışmanının vereceği bilgilerin dikkatle not edilmesi gerekmektedir.
 • Tez danışmanının verdiği tarihlerde hazırlıkların yapılması, istenilen belgelerin toparlanması gerekmektedir.
 • Tez danışmanının tez yazım sürecindeki desteğine gereksinim duyulduğunda soruların açıkça sorulması gerekmektedir.

Ayrıca, tez danışmanıyla birlikte işbirliği yaparken, doğrudan ve açık bir şekilde konuşmak son derece önemlidir. Tez danışmanının beklentileri ve öngörüleri açıkça belirtilmeli ve bu doğrultuda hareket edilmelidir. İletişimde açıklık ve samimiyet sağlanarak, tez danışmanıyla sürekli bir işbirliği yürütülmesi sağlanabilir.

Tez Danışmanı ile İletişim ve İşbirliği

Bir tez yazım sürecinde en önemli faktörlerden biri, tez danışmanı ile iyi bir iletişim kurmaktır. Tez danışmanınız sizin sunacağınız tezin kalitesi için çok önemlidir ve sıkı bir işbirliği yapmak, sizin akademik başarınız için hayati öneme sahiptir.

Teziniz hakkındaki her konuda danışmanınızla açık ve net bir şekilde iletişim kurun. Kendinize danışmanınıza soracağınız soruların bir listesini hazırlayın ve düzenli olarak toplantılar aracılığıyla onunla tartışın. Tez danışmanınızla belirli tarihler arasında toplantılar düzenleyin ve yapılacak işleri planlayın.

Teziniz üzerinde çalışırken, danışmanınızın önerilerine açık olun. Onun fikirlerini dinleyin ve değerlendirin. Verdiği önerileri yargılama gibi bir hata yapmayın. Bunun aksine, daha da iyi bir tez yazısına yapıcı bir şekilde katkıda bulunmasına izin verin.

İşbirliği yaparken, danışmanınıza zamanında bilgi verin. Değişiklikler olursa, okulla ilgili sorunlar yaşarsanız veya ek bilgilere ihtiyaç duyarsanız, derhal danışmanınızla iletişime geçin. Geç bilgi vermek, danışmanınızın işini daha da zorlaştırabilir ve tezinizin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir.

Sonuç olarak, iyi bir tez yazım süreci için tez danışmanınızla işbirliği yapmak, iletişim kurmak ve danışmanınızla iyi bir ilişki kurmak çok önemlidir. Onunla iyi bir işbirliği içinde olarak, tezinizi en iyi hale getirebilirsiniz.

Araştırma Yöntemleri

Gemi makine işletme mühendisliği tezleri için uygun araştırma yöntemleri, tez konusunun doğasına ve araştırmanın yapılacağı kaynaklara bağlı olarak değişebilir. Bununla birlikte, bu tezlerde sıklıkla kullanılan araştırma yöntemleri aşağıdaki gibidir:

 • Derinlemesine mülakatlar: Bu yöntem, tez konusuyla ilgili alanın uzmanlarından görüş almak için kullanılır. Yapılan mülakatlar, daha geniş bir araştırmanın bir parçası olarak kullanılabilir.
 • Anketler: Gemi makine işletme mühendisliği tezlerinde, anketler sıklıkla kullanılan bir araştırma yöntemidir. Anketler, gemi makineleri işletme sorunlarını anlamak ve çözümler için öneriler toplamak için kullanılabilir.
 • Araştırma: Gemi makineleri işletme mühendisliği tezleri genellikle araştırmayı gerektirir. Araştırma, gemi makineleri işletme ve bakımı hakkında bilgi edinmek için yapılabileceği gibi, gemi işletmeciliği, deniz ulaşımı ve diğer ilgili konularda da yapılabilir.
 • Gözlem: Bu yöntem, gemi makineleri işletme ve bakımı sırasında meydana gelen sorunları tanımlamak ve çözümler için öneriler sunmak için kullanılabilir. Gözlem, gemi personeli tarafından veya araştırmacılar tarafından yapılabilecek bir yöntemdir.

Gemi makine işletme mühendisliği tezleri için uygun araştırma yöntemleri konusunda araştırmacıların ihtiyacı olan bilgiler, tezin konusuna bağlıdır. Araştırmacıların tez konusu ve araştırma kaynakları hakkında ayrıntılı bir araştırma yapması, uygun bir araştırma yöntemi veya yöntemleri belirlemelerine yardımcı olacaktır.

Tez Yazımı Süreci

Tez yazım süreci oldukça önemlidir ve başarıya ulaşmak için her ayrıntı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu süreçte, başlık seçimi, kabul edilebilir kaynak kullanımı, formatlama gereksinimleri gibi unsurlar önemlidir.

Başlık seçimiyle ilgili olarak, başlık özlü ve anlaşılır olmalıdır. Anahtar kelimeler içermeli ve tezle doğrudan ilgili olmalıdır. Kaynak kullanımında ise, güvenilir kaynakların seçimi dikkat edilmelidir. Kaynakça düzenlenmesi de doğru bir şekilde yapılmalıdır.

Tez yazım sürecinde ayrıca formatlama gereksinimleri de dikkate alınmalıdır. Bu gereksinimler için, birçok üniversite kılavuzlar hazırlamıştır. Bu kılavuzlar formatlama gereksinimlerini ve kaynakça düzenlenmesi hakkındaki yönergeleri içermektedir.

Bölüm başlıkları ve alt başlıkları da tez yazım sürecinde önemlidir. Başlık özlü ve anlaşılır olmalıdır. Alt başlıklar, bölüm konusu hakkında daha ayrıntılı bilgi veren listelerdir. Bölüm başlıkları ve alt başlıklarının yapımı, formatlama gereksinimlerine uygun olarak tasarlanmalıdır.

Tez yazım süreci oldukça uzun ve zorlu bir süreçtir. Ancak, doğru planlama ve dikkatli yaklaşımla, başarılı bir tez yazabilirsiniz. Bu nedenle, tez yazım sürecinde her ayrıntıyı göz önünde bulundurmak ve gereksinimleri doğru bir şekilde yerine getirmek önemlidir.

Başlık Seçimi

Tez yazımındaki başlığın seçimi oldukça önemlidir. Başlığın uygunluğu, tezin daha fazla ilgi çekmesini sağlar ve tez çalışmasında belirli bir konunun öne çıkmasına yardımcı olur. Başlık, tezin amaç ve hedeflerini yansıtabilir. Başlık seçiminde, tez konusuna uygun bir başlık belirlenmelidir.

Başlık, tezin içeriğine uygun olarak kısa ve öz olmalıdır ve zengin anahtar kelimeye yer verilmelidir. Bu nedenle, özellikle tezin online olarak yayınlanacağı ve arama motorları tarafından taranacağı düşünülürse, anahtar kelime öne çıkmalıdır.

Başlık, okuyucunun ilgisini çekmek için yaratıcı ve çekici olmalıdır. Bu nedenle, başlık, okuyucunun hayal gücünü harekete geçirebilir ve merak uyandırabilir. Ancak, başlık ilginç ve çekici olmakla birlikte, konuyu mümkün olduğunca tam olarak yansıtmalıdır.

Başlık seçiminde, farklı dilbilgisi kullanımlarıyla oynanmaktan kaçınılmalı, tersine, başlık net olmalıdır. Örneğin, cümle düzeni, iki anlam taşımak yerine konunun tam olarak yansıtılmasına odaklanmalıdır.

Başlık, yalın bir şekilde, açık bir dille yazılmalıdır. Bu nedenle, tez konusunu yansıtmak için kullanılan anahtar kelimeler, başlıklarda net bir şekilde öne çıkarılmalıdır. Başlık, tezin önemli bir öğesidir ve uygun başlık seçimleri ile tez yazımının kalitesi artar.

Kaynak Kullanımı

Tez yazımı için kaynak kullanımı oldukça önemlidir. Kullanılan kaynakların doğru, güvenilir ve kabul edilebilir olması gerekmektedir. Bu nedenle, kaynakların seçimi ve kullanımı konusunda dikkatli olunması gerekmektedir. Kabul edilebilir kaynaklar, akademik makaleler, raporlar, kitaplar, tezler ve diğer benzeri yazılı materyallerdir. İnternet kaynakları da kullanılabilir ancak bunların güvenilirliği mutlaka kontrol edilmelidir.

Kaynakça düzenleme konusunda ise, doğru bir şekilde yapılmadığı takdirde tezin tamamı hatalı sayılabilir. Kaynakça düzenleme konusunda belirlenen kurallara uygun davranılmalıdır. Kaynakça sayfası, tez yazımının son sayfasında yer almalıdır. Kaynakça sayfasında kaynakların alfabetik sıraya göre düzenlemesi yapılmalıdır. Kaynaklar, yazar soyadı, yazar adı, yayın yılı, yayın adı ve yayın yeri gibi özellikleri içerecek şekilde yazılmalıdır.

Ayrıca, kaynak kullanımı konusunda atıf yapılması da oldukça önemlidir. Atıf yapılması ile, kaynakların doğru bir şekilde kullanıldığı gösterilmiş olur. Atıf yaparken ise, kullanılan kaynağın yazarı, yayın yılı ve sayfa numarası belirtilmelidir.

Sonuç olarak, tez yazımında kullanılan kaynakların doğru seçilmesi ve kaynakça düzenlemesinin doğru bir şekilde yapılması, tezin akademik olarak kabul edilebilir olması için oldukça önemlidir.

Tez Yazım Gereksinimleri

Tez yazımında gereksinimler oldukça önemlidir. Bu gereksinimler, tezin kabul edilebilirliği için son derece önemli bir rol oynar. Gereksinimler, tezin formatı, sayfa düzeni ve içerik gerekliliklerini içerir. Tez yazarken, kaynaklara atıfta bulunmak ve tezde yer alan bilgilerin doğru olduğunu doğrulamak için belirli gereksinimler vardır.

Tez yazarken, ilk adım gereksinimleri anlamaktır. Tezin gereksinimleri, format, yazım kuralları, veri tabanları ve referanslar gibi birçok farklı yönü kapsar. Bu gereksinimler genellikle okul tarafından belirlenir.

Gereksinimleri karşılamak için, öğrenciler belirli kaynaklardan yararlanabilir. Öğrenciler okulların web sitelerindeki yönergeleri, ders materyallerini veya önceki araştırmaları kullanarak, gereksinimlerin nasıl karşılanacağına dair daha fazla bilgi edinebilir.

Tez yazımında kullanılacak format, bir tezi kabul edilebilir hale getirmek için son derece önemlidir. Format, sayfa düzeni, metin yazı tipi ve boyut, bölüm başlıkları, alt başlıklar ve kaynakça dahil olmak üzere birçok farklı öğeyi içerir.

Bu gereksinimleri karşılamak için, öğrenciler genellikle belirli bir format kullanırlar. Bu format, okullar tarafından önerilen bir yapı olabilir veya tez için kabul edilebilir bir başka format olabilir. Öğrenciler, format gereksinimlerini karşılamak için gereksinimleri anlamalı ve tezlerini uygun şekilde düzenlemelidir.

Bir tez yazarken, bölüm başlıklarının adlandırılması ve alt başlıkların kullanılması oldukça önemlidir. Bu, bir tezin okunabilirliğini arttırır ve anlaşılması kolay olmasını sağlar. Bölümler ve alt bölümler, tezdeki farklı fikirleri bir araya getirir ve tezdeki ana fikirleri vurgular.

Bölüm başlıkları ve alt başlıkları, kaynakları ve önceki araştırmaları anlatmak için kullanılabilir. Bu alt başlıklar, bir tezin mantıksal yapısını sağlamak için kullanılabilir. Öğrenciler, bölüm başlıkları ve alt başlıkları uygun şekilde adlandırmalı ve tezi uygun şekilde sunmalıdır.

Formatlama Gereksinimleri

Tez yazımında formatlama gereksinimleri oldukça önemlidir. Tezin okunabilirliğini artırmak için uygun bir format kullanılması gereklidir.

Tez yazımında kullanılacak formatın belirlenmesinde üniversite kuralları ve bölüm yönergeleri dikkate alınmalıdır. Bu kurallara uyulması, tezin kabul edilebilirliğini artırır.

Bununla birlikte, tez yazımında kullanılacak formatın kâğıt, yazı tipi, kenar boşlukları, başlık boyutları ve sayfa numaralandırma gibi unsurları belirli kurallara tabidir.

Formatlama sırasında, sayfa numaraları sol üst köşede yer almalıdır. Sayfa numaraları iki farklı formatla belirtilebilir. Bunlar; sayfa numarası ve sayfa altbilgisi formatıdır.

Bunun yanı sıra, tez yazım formatında bölüm başlıkları ve gövde yazıları için farklı yazı tipleri kullanılabilir.

Tez yazımında kullanılacak format, tezin sunumu için önemlidir. Bu nedenle, formatlama kurallarına dikkat edilmeli ve uygun şekilde uygulanmalıdır.

Bölüm Başlıkları ve Alt Başlıklar

Bölüm Başlıkları ve Alt Başlıklar

Bir tez yazarken, başlık ve alt başlıkların doğru bir şekilde verilmesi, okuyucunun tezi daha iyi anlamasını sağlar. Bölümlerin açık bir şekilde ayrılması, okuyucunun aradığı bilgiyi daha kolay bulmasına yardımcı olur.

Başlık seçimleri yapılırken, konunun ana hatlarına uygun olması önemlidir. Başlık ne kadar açık ve özlü olursa, tezin okuyucular tarafından daha çabuk anlaşılır. Başlık, tezin nihai sonucunu özetleyebilir ya da ana sorunu açık bir şekilde ifade edebilir.

Bölümler genellikle numaralandırılır ve ana bölümlerin bir altında alt bölümler yer alır. Bu alt bölümler, alt başlık olarak adlandırılır. Alt başlıklar, konunun daha ayrıntılı incelenmesine izin verir. Alt başlıklar, ana başlıktan itibaren numaralandırılır. Örneğin, 3.1 ve 3.2 gibi.

Bölümler ve alt başlıklar, okuyucuya bilginin düzenli bir şekilde sunulmasına yardımcı olur. Bu, okuyucunun bilgiyi daha kolay anlamasına yardımcı olur. Başlık ve alt başlıkların verilmesi, tezin daha kolay takip edilmesini sağlar.

Bölümler arasında geçiş yapmak, aynı zamanda ana fikri korumak da önemlidir. Bu, genel bakış açısına olanak tanır ve bölümler arasında bağlantı kurulmasını sağlar. Bu nedenle, bölümler arasında uygun bir geçiş yapmak büyük önem taşır.

Sonuç olarak, tezinizde verilen başlıklar ve alt başlıklar, tezinizde bilgilerin uygun şekilde sunulmasını sağlar. Başlıkların doğru bir şekilde seçilmesi ve numaralandırılması, okuyucunun tezinizi daha iyi anlamasını sağlar. Alt başlıkların verilmesi, konunun daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesine izin verir. Başlık ve alt başlıkların verilmesi, okuyucunun tezinizi daha kolay takip etmesine ve anlamasına yardımcı olur.