/

Haziran 6, 2017

Gemi Ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Tez Yazdırma Sürecinde Başarıya Giden Yollar

Gemi ve deniz teknolojisi mühendisliği öğrencileri için tez yazımı süreci oldukça zorlu ve uzun bir yolculuk olabilir. Ancak, doğru adımları takip ederek başarıya ulaşmak mümkündür. Bu makalede, gemi ve deniz teknolojisi mühendisliği öğrencilerinin tez yazımı sürecinde başarılı olmaları için takip edebilecekleri yollar ele alınacaktır.

İlk adım olarak, tez konusunun doğru seçilmesi oldukça önemlidir. Öğrencilerin ilgi alanlarına uygun bir konu seçmeleri ve konu hakkında yeterli miktarda araştırma yapmaları gerekmektedir. Planlama ve takvim oluşturma, tez yazımının bir diğer önemli aşamasıdır. Bu aşamada, öğrencilerin tez yazımı sürecini kolaylaştırmak için planlı bir şekilde ilerlemesi ve takvim oluşturması gerekmektedir.

Tez yazımının en zorlu kısmı olan araştırma ve veri toplama sürecinde, öğrencilerin doğru kaynakları seçmeleri ve verileri doğru bir şekilde toplamaları önemlidir. Doğru kaynakların seçimi, doğru verilerin toplanması için oldukça önemlidir. Verilerin doğru bir şekilde toplanması da tez yazımında oldukça önemlidir. Verilerin yanlış toplanması, öğrencilerin sonuçlarını yanlış yorumlamasına ve yanlış sonuçlara ulaşmasına neden olabilir.

Tezin yazımı ve düzeltme sürecinde, öğrencilerin önce taslak aşamasından başlamaları ve sonra aşamalı olarak düzeltme yapmaları gerekmektedir. Düzeltme yaparken yazım ve dil bilgisi hatalarına dikkat edilmeli, tezdeki ifadelerin açık ve anlaşılır olması sağlanmalıdır.

Tez yazımı sürecinde danışmanla iletişim kurmak oldukça önemlidir. Danışmanla düzenli olarak görüşerek, tezin ilerlemesi hakkında fikir alışverişinde bulunmak öğrencilerin işini kolaylaştırabilir. Danışman ile iyi bir iletişim kurulması, tez yazımı sürecinin daha verimli olmasına yardımcı olabilir.

Tezin başarılı bir şekilde sunumu için öğrencilerin hazırlık süreci ve sunum esnasında nelere dikkat etmeleri gerektiği önemli bir adımdır. Sunum hazırlık sürecinde öğrencilerin hangi adımları takip etmeleri gerektiği, sunum esnasında hangi teknikleri kullanmaları gerektiği gibi konular ele alınacaktır.

1. Konu Seçimi

Tez yazım sürecinde en önemli adımlardan biri olan konu seçimi, öğrencilerin başarıya ulaşmaları için oldukça önemlidir. Konu seçimini yaparken öğrenciler, ilgi alanlarına, kariyer hedeflerine ve gelecekteki çalışma alanlarına uygun bir konu belirlemelidir. Ayrıca, konunun yenilikçi ve özgün olmasına da dikkat edilmelidir.

Öğrencilerin, seçtikleri konu hakkında yeterli bilgi ve kaynaklara sahip olmaları gerektiğinden, konu seçimi sürecinde kapsamlı bir araştırma yapmaları önerilir. Bunun için, farklı kaynaklardan yararlanarak konu hakkında bilgi sahibi olunabilir. Ayrıca, konuyu belirlerken, tezin kapsamını ve hedeflerini de göz önünde bulundurmak önemlidir.

Konu seçimi sürecinde öğrencilerin ayrıca dikkat etmeleri gereken bir diğer nokta ise, seçtikleri konunun çok geniş ya da çok dar olmamasıdır. Konu çok geniş olursa, tez yazımı süreci uzayabilir ve öğrencilerin konuya odaklanması zorlaşabilir. Konu çok dar olursa ise, tezin sınırlı kalarak yeterli bilgi sağlanamamasına yol açabilir.

 • Tez konusu seçiminde öğrencilerin yapması gerekenler:
 • – İlgi alanlarına uygun bir konu seçmek
 • – Kariyer hedeflerine ve çalışma alanlarına uygun bir konu seçmek
 • – Konunun yenilikçi ve özgün olmasına dikkat etmek
 • – Konu hakkında yeterli bilgi ve kaynaklara sahip olmak için araştırma yapmak
 • – Konuyu belirlerken, tezin kapsamını ve hedeflerini göz önünde bulundurmak
 • – Konunun çok geniş ya da çok dar olmamasına dikkat etmek

2. Planlama ve Takvim Oluşturma

Tez yazım sürecinde planlama ve takvim oluşturmak oldukça önemlidir. Öğrenciler bu süreçte neler yapacağını ve ne zaman yapacağını planlamalıdır. Bu sayede, tez yazım süreci daha sistemli ve kolay bir hale gelecektir.

Öncelikle, öğrencilerin sürece ne kadar zaman ayıracaklarını belirlemeleri gereklidir. Bu süreçte, tez yazımının yanı sıra günlük hayatta yapılacak aktiviteler de hesaba katılmalıdır. Bu sayede, öğrenciler boş zamanlarında tez yazımı için ayrılabilecekleri zamanları belirleyebilirler.

Takvim oluşturmak da bu süreçte oldukça önemlidir. Öğrenciler tez yazımını hangi tarihler arasında tamamlamak istediklerini ve bu süreçte hangi adımları takip edeceklerini not almalıdırlar. Ayrıca, her adımın ne kadar zaman alacağı da göz önünde bulundurulmalıdır.

Tabii ki, bu süreçte esnek olmak da önemlidir. Öğrencilerin beklenmedik durumlarda süreleri değiştirebileceği bir takvim oluşturması gerekir. Bu sayede, süreçte oluşacak herhangi bir gecikme, onların planlarını bozmaz.

Tez yazımı sürecinde, sadece zamana değil aynı zamanda kaynaklara da dikkat etmek gereklidir. Öğrencilerin kullanacakları kaynaklar hakkında araştırma yapmaları ve en güncel bilgileri kullanmaları gerekir. Her kaynağın değerlendirilmesi ve uygun olanların seçilmesi süreci de takvime dahil edilmelidir.

Sonuç olarak, planlı bir şekilde ilerlemek ve takvim oluşturmak, tez yazımı sürecinde başarılı olmak için gereklidir. Öğrencilerin yeterli zaman ayırması, takvim oluşturması ve esnek olması, onların zamanlarını daha verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olacaktır.

2.1. Araştırma ve Veri Toplama Süreci

Tez yazım sürecinin en çetrefilli kısmı, araştırma ve veri toplama sürecidir. Bu süreçte öğrenciler, doğru yöntemleri kullanarak verimli bir şekilde ilerlemeye çalışmalıdır. İlk adım, konu seçimi sürecinde belirlenen sorulara ve hedeflere uygun, somut ve özgün bir araştırma sorusu oluşturmaktır. Bu sorunun oluşturulması, diğer çalışmaların temeli haline gelir.

Araştırma sürecinde, doğru kaynakların seçimi oldukça önemlidir. Bu seçimde, öğrencilere amacına uygun araştırma yapabilecekleri, bilgi eksikliklerini gidermek için yardımcı nitelikte olan akademik kaynaklar seçmeleri önerilir.

Veri toplama süreci, tez yazımının ayrılmaz bir parçasıdır. Veriler, öğrencilerin araştırma sorularına ulaşmak için kullanacakları temel araçlar olduklarından, doğru bir şekilde toplanmaları ve yönetilmeleri önemlidir. Verilerin doğru bir şekilde toplanmasında, öğrencilerin açık ve anlaşılır bir veri toplama planı oluşturmaları gerekmektedir.

 • Veri toplama sürecinde, öğrencilerin insanların öznelliği ya da yanıt verirken yalan söyleme olasılığı nedeniyle kaynakların güvenilirliği konusunda endişeleri olabilir. Güvenilir olmayan kaynaklar, öğrencilerin araştırma hipotezine uygun veriler toplamasına izin vermeyebilir, böylece yanlış sonuçlar ortaya çıkabilir.
 • Öğrenciler, veri toplama sürecinde, kaynakların niteliklerini kontrol etmek ve yanlış olanları ayırt etmek için bilgi toplama konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
 • Verilerin geçerli olması, doğru bir şekilde toplanmasına bağlıdır. Bir veri seti, zaman zaman bir saygınlığa sahip olabilmesine rağmen, yanlış bir şekilde toplandıysa, öğrencilerin hipotezine uygun bir şekilde elde etmek istedikleri bilgileri sağlamayabilir.

Veri toplama sürecinde, öğrencilerin verileri analiz edebilecek bilgi ve becerileri öğrenmeleri gerekmektedir. Bu süreçte, verilerin analiz edilmesi, öğrencinin araştırma sorusuna cevap vermek için kullanacakları veri setindeki yanıtların incelenmesini içerir. Verilerin analizi, öğrencilerin bulgularını organize etmelerine ve tezlerinin destekleyici bir kanıt temeli oluşturmasına yardımcı olduğu kadar, kritik düşünme becerilerinin geliştirilmesine de katkıda bulunur.

2.1.1. Doğru Kaynak Seçimi

Tez yazımı sürecinde doğru kaynak seçimi oldukça önemlidir. Öğrencilerin, güvenilir ve akademik kaynaklar seçmeleri gerekmektedir. İnternet üzerinde bulunan kaynakların çoğu güvenilir olmayabilir.

İlk olarak, öğrencilerin kurumsal kaynaklara başvurması tavsiye edilir. Üniversitelerin kütüphaneleri, bilimsel araştırmalar yapmak için idealdir. Bunun yanı sıra, güvenilir dergiler, kitaplar, makaleler ve akademik yazılar, doğru kaynaklar arasındadır.

Ayrıca, referendum veren saygın makalelere başvurmak da önemlidir. Öğrencilerin, araştırdıkları konuyla alakalı güncel ve güvenilir haberleri takip etmeleri de önerilir.

Kaynak seçimi yaparken, öğrencilerin özellikle kaynağın geçerliliğine, kaynak yazarının bilimsel ya da akademik görevine, yayın tarihine ve yayınlanan yerin saygınlığına dikkat etmeleri gerekir. Bu kriterleri değerlendirdikten sonra, öğrenciler doğru kaynaklara ulaşabilirler.

Tüm bu nedenlerden dolayı, öğrencilerin kaynak seçiminde dikkatli olmaları ve güvenilir ve saygın kaynaklar kullanmaları, tez yazımını başarıya götüren yollardan biridir.

2.1.2. Verilerin Doğru Bir Şekilde Toplanması

Tez yazımında veri toplama süreci oldukça önemlidir. Doğru veriler toplanmadığı takdirde tez yazımı eksik kalabilir. Verilerin doğru bir şekilde toplanması için öncelikle verilerin ne amaçla kullanılacağı belirlenmelidir. Verilerin doğru bir şekilde toplanması için öncelikle verilerin kaynağına dikkat edilmelidir. Kaynakların güvenirliği, kapsamı ve niteliği doğru bir şekilde değerlendirilmelidir. Verilerin doğru bir şekilde toplanabilmesi için eksiksiz ve tam olmaları gerekmektedir.

Doğru bir veri toplama süreci için öğrenciler, hangi verilerin toplanacağına dair bir plan yapmalıdır. Hangi verilerin toplanması gerektiği konusunda danışmanla da iletişim kurulabilir. Daha sonra öğrenciler toplanacak verilere yönelik bir veri toplama formu veya liste hazırlamalıdır. Bu liste, verilerin kolaylıkla toplanmasını ve işlenmesini sağlayacaktır.

Verilerin doğru bir şekilde toplanabilmesi için verilerin tutarlı bir şekilde kaydedilmesi gerekmektedir. Her kaynakta tutulan veriler aynı formatta tutulmalıdır. Verilerin doğru bir şekilde toplanabilmesi için öğrencilere, veri toplama sürecindeki her adımı dikkatli bir şekilde planlamaları önerilir.

2.2. Yazım ve Düzeltme Süreci

Tezin yazım aşamasında öğrencilerin belirli adımları takip etmeleri gerekmektedir. Bu adımlar şu şekildedir:

 • Tez önergesi yazmak: Tez önergesi sizin tez konunuzu ve nasıl çalışılacağını açıklar. Bu nedenle önerge yazmak, tezinizin daha sağlam bir temelle hazırlanmasına yardımcı olacaktır.
 • Tez başlığı oluşturmak: Başlık, konunuzu özetleyen ve dikkat çeken bir ifade olmalıdır. Doğru bir başlık sayesinde, okuyucuların tezinizin içeriğine dair ön bilgi edinmesi mümkün olacaktır.
 • Giriş bölümünü yazmak: Giriş bölümü, tezinizin ana konusunu ve neden önemli olduğunu belirttiğiniz bölümdür. Bu nedenle doğru bir giriş sayesinde, okuyucuları tezinizi okumaya teşvik edebilirsiniz.
 • Analiz ve araştırma: Tezinizin ana bölümünü oluşturuş analiz ve araştırmalardır. Bu bölümde, araştırmalarınızı detaylı bir şekilde ele alın ve hangi sonuçlara ulaştığınızı açık bir biçimde ifade edin.
 • Sonuç ve öneriler: Tezinizde yaptığınız araştırmalar sonucunda hangi sonuçlara ulaştığınızı ve bu sonuçların hangi önerileri beraberinde getirdiğini ifade etmelisiniz.

Yazım sürecinde bir diğer önemli unsur ise düzeltmedir. Tezinizde dilbilgisel ve yazım hatalarının olmaması, tezinizin kalitesini arttıracaktır. Bu yüzden tezinizi bitirdikten sonra birkaç kez daha okuyarak, hataları düzeltmeli ve gereksiz ifadeleri çıkarmalısınız.

3. Danışmanla İletişim

Tez yazım sürecinde danışmanla iletişim oldukça önemlidir. Danışmanla iyi bir iletişim kurmak, öğrencilerin zamandan tasarruf etmesine ve gereksiz hatalardan kaçınmasına yardımcı olur. İlk olarak, öğrencilerin danışmanıyla düzenli olarak görüşmeleri gerekmektedir. Görüşmeler, tezin ilerlemesi hakkında fikir alışverişi yapmak ve danışmanın tavsiyelerine uygun bir şekilde hareket etmek için fırsat sunar. Görüşmelerin sıklığı her iki taraf için uygun olacak şekilde belirlenmelidir.

İletişim sadece yüz yüze yapılan görüşmelerle sınırlı değildir. Öğrenciler, danışmanlarına düzenli olarak e-posta yoluyla da ulaşabilirler. Ancak, e-postaların mümkün olduğunca net ve anlaşılır olması ve tez ile ilgili önemli ayrıntıları içermesi gerekmektedir. Ayrıca, öğrencilerin e-postalarına danışmanların mümkün olan en kısa sürede yanıt vermesi beklenir.

Tez yazım sürecinde danışmanla iyi bir ilişki kurmak için, öğrencilerin danışmanlarının önerilerini dikkatle dinlemeleri ve uygulamaları gerekmektedir. Danışmanlar, öğrencilerin tezinin kalitesini etkileyebilecek önemli bilgiler ve tavsiyeler sağlayabilirler. Öğrenciler, danışmanlarının deneyimlerinden yararlanarak tezleri hakkında fikirlerini geliştirebilirler.

Son olarak, öğrencilerin danışmanlarıyla iyi bir iletişim kurmak için dürüst olmaları gerekmektedir. Danışmanlar, öğrencilerin tezlerinin doğru bir şekilde ilerlemesi ve sonunda başarılı olması için tüm bilgileri tam ve doğru olarak vermeleri beklenir.

Sonuç olarak, tez yazım sürecinde danışmanla iyi bir ilişki kurmanın ve iyi bir iletişim kurmanın önemi büyüktür. Danışmanlar, öğrencilerin tezleri hakkında önemli bilgiler ve tavsiyeler sağlayabilirler. Öğrenciler, danışmanlarıyla sık sık görüşerek tezin ilerlemesi hakkında fikir alışverişi yapabilirler. İyi bir iletişim, öğrencilerin tez sürecinde başarılı olmalarına yardımcı olacaktır.

4. Sunum Hazırlığı

Tezin sunumu, öğrencilerin çalışmalarını başarılı bir şekilde tamamlamaları için oldukça önemlidir. Sunum, öğrencilerin tezlerini jüri üyelerine ve diğer izleyicilere anlatabilmeleri için bir fırsattır. Bu nedenle, sunum hazırlığı ayrıntılı bir şekilde planlanmalıdır.

Öncelikle, tezin sunumu öncesinde öğrencilerin değişiklikleri yapmaları gerekebilir. Bu, sunum için zaman ayrılması gereğini ortaya çıkarır. Sunum süresi, jüri tarafından belirlenir ve öğrenciler bu süreyi tamamlamak için bir plan yapmalıdır.

Sunum yapılacak ortamın hazırlanması da oldukça önemlidir. Sunum öncesinde, öğrencilerin gerekli tüm ekipmanları, projeksiyon cihazları ve diğer araçları kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu, sunum sırasında teknik sorunların yaşanmasını önler.

Tezin sunumu öncesinde, öğrencilerin konuşmalarını iyi organize etmeleri gerekmektedir. Sunumda okunacak metinlerin hazırlanması ve slaytların tasarlanması da bu aşamada ortaya çıkan konular arasındadır. Slaytlarda kullanılacak görsellerin kalitesi, sunumun başarısında önemli bir etkiye sahiptir.

Öğrenciler ayrıca, sunum sırasında doğru bir şekilde konuşabilecekleri ve santim santim not alabilecekleri bir dizi not hazırlamalıdır. Bu, öğrencilerin tezin konusunda yeterince bilgi sahibi olmalarına yardımcı olacaktır.

Öğrencilerin beyanlarını doğru bir şekilde ifade etmeleri ve tezin olası sorularına hazırlıklı olmaları gerekir. Bu, öğrencilerin sorulan soruları doğru bir şekilde yanıtlayarak jürinin güvenini kazanmalarına yardımcı olabilir.

4.1. Hazırlık Süreci

Sunum hazırlığı, tez yazımının son aşamasıdır ve öğrencilerin tezlerini jüri önünde savunmalarını sağlar. Bu nedenle, sunumun hazırlık sürecinde öğrencilerin nelere dikkat etmesi gerektiği oldukça önemlidir.

İlk adım olarak, tez yazımı sürecinde tüm notlar ve kaynakları saklamak, sunum hazırlığı sürecinde oldukça faydalı olacaktır. Ayrıca öğrencilerin, sunumda tanıtmak istedikleri fikirleri belirlemeleri ve bu fikirleri somutlaştırmaları gerekmektedir. Sonrasında, sunumun ana hatlarını belirlemek ve PowerPoint veya benzeri bir yazılım kullanarak sunumu hazırlamak gerekmektedir.

Bunun yanı sıra, sunumda kullanılacak materyalleri hazırlamak için öğrencilerin örnek sunumları incelemesi ve fikirler alması da faydalıdır. Hazırlık sürecinde, açık, net, ve anlaşılır bir sunum yapmak amaçlanmalıdır.

Bu süreçte, sunumda kullanılacak materyallerin doğru bir şekilde konumlandırılması ve grafiksel olarak düzenlenmesi de oldukça önemlidir. Öğrenciler ayrıca sunumlarını test etmeli ve süreci en büyük vurguları olacak şekilde hazırlık yapmalıdırlar.

En son olarak, jüri önünde yapılacak sunumunuzu günler öncesinden hazırlanması gerekmekte ve gereksiz strese son vermektedir. Bu süreçte, öğrencilerin hazırladığı sunumu arkadaşlarına ve aile üyelerine denemeleri ve geri bildirim almaları da faydalı olacaktır.

4.2. Sunum Teknikleri

Tez sunumu sırasında öğrencilerin sunum tekniklerine de dikkat etmesi gerekmektedir. Sunum, tezinizi en iyi şekilde anlatmanız için bir fırsat sunar ve bu nedenle, sunum tekniklerinizi kullanarak katılımcıların ilgisini çekebilirsiniz.

İlk olarak, slaytlarınızın etkili olması için onları basit ve kullanıcı dostu tutmalısınız. Arka planınız sade ve yazılarınız okunaklı olmalıdır. Slayt sayınızı minimumda tutmanız, sunumunuzu daha anlaşılır hale getirecektir.

Ayrıca sunumunuza anekdotlar ve resimler ekleyebilirsiniz. Bu, dinleyicilerin dikkatini çekmek ve ilgisini uyandırmak için harika bir yol olabilir. Görseller, tezinizi desteklemek için de kullanılabilir. Ancak, aşırı kullanımdan kaçınılmalıdır, aksi halde sunumunuzun amacını kaybedebilirsiniz.

Konuşurken, ses tonunun önemi büyüktür. Ses tonunuz ne kadar etkiliyse, o kadar çok ilgi çekebilirsiniz. Konuşmanızı yavaş, anlaşılır ve net yapmalısınız. Ayrıca, tezinizi açıklayan bir anlatım kullanmak, dinleyicilerinizi daha iyi odaklamasına yardımcı olacaktır.

Son olarak, sunumunuzun sonunda soruları yanıtlamayı unutmayınız. Katılımcıların soruları olabilir ve bu soruların yanıtlanması, sunumunuzu daha da etkili hale getirecektir.

Tezsiz bir sunum, vermek istediğiniz mesajı özetleyen ve katılımcıları ilgilendiren bir iletişim aracıdır. Doğru teknikleri kullanarak, tezinizin etkisini ve anlayışını artırabilirsiniz.