/

Haziran 6, 2017

Gemi Ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Tez Yazımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği öğrencilerinin tez yazımı aşamasında, belirli konulara dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu konuların başında tez konusu seçimi ve genel kuralları bulunmaktadır. Ayrıca, tez yazımında kullanılan referanslar, tablo ve şekiller, yazım kuralları ve yardımcı kaynaklar da çok önemlidir. Tez hazırlama sürecinde ise kaynak toplama, tez için hazırlık yapma ve tez yazımı aşamaları önemlidir. Tez yazımından sonra da tez teslim formu ve tez savunması gibi işlemler vardır.

Tez konusu seçiminde öğrencilerin ilgi alanlarına göre bir konu belirlemeleri, yeni ve orijinal bir konu seçmeleri önerilir. Konu belirlerken literatür taraması yapmak da oldukça önemlidir. Bu seçimde öğrencilere örnekler sunulabilir.

Tez yazımının genel kuralları arasında imla kurallarına uygunluk, kaynakların doğru bir şekilde kullanılması ve formatlandırılması, numaralandırma kuralları gibi konular yer almaktadır. Referans kullanımında ise farklı referans sitilleri mevcuttur. Bu sitillerden en yaygın kullanılanlarından biri APA referans stili ve IEEE referans stili’dir.

Tablo ve şekillerin kullanımı tez yazımında oldukça önemlidir. Bu nedenle, tablo ve şekillerin uygun bir şekilde yerleştirilmesi, numaralandırılması ve formatlarının belirlenmesi gerekir. Yazım kuralları da tez yazımında göz önünde bulundurulması gereken bir diğer husustur. Imla kurallarına uyulması, mizanpaj ve paragraf düzenlemelerinin doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bu aşamada yardımcı kaynaklar da oldukça önemlidir.

Tez hazırlama sürecinde ise kaynak toplama, tez için hazırlık yapma ve tez yazımı aşamaları yer almaktadır. Kaynak toplamak ve tez için hazırlık yapmak, tez yazımında doğru ve eksiksiz bir şekilde kullanılabilecek kaynaklar sağlamaktadır. Tez yazımı sırasında ise dikkat edilmesi gereken noktalar, hangi kısımların nasıl yazılacağı ve nasıl yapılandırılacağı konuları önemlidir.

Tez yazımından sonra tez teslim formu ve tez savunması gibi işlemler önemlidir. Tez teslim formu, tezin teslim edilmesinden sonra alınması gereken bir belgedir. Tez savunması da tez yazım sürecinin son adımıdır. Tez savunması için hazırlık yapmak ve sunum yapmak önemlidir.

Tez Konusu Seçimi

Tez yazımında en önemli konulardan biri, doğru konu ve başlığı seçmektedir. Konu seçerken özellikle kendi ilgi alanınıza yönelik olan konuları tercih edebilirsiniz. Ayrıca, konunun sektörel veya bilimsel önemi de göz önünde bulundurulmalıdır. Konu seçimi, tezin başarısı için oldukça kritiktir.

Tez konusu seçerken dikkat edilmesi gereken bir diğer etmen ise, konunun kapsamıdır. Konunuzun çok geniş olması durumunda, tezi tamamlamak oldukça zor hale gelebilir. Bu nedenle, konunuzun dar ve net bir şekilde belirlenmiş olması gerekmektedir.

Bir tez konusu seçerken, literatür araştırması da yapılması gereken bir diğer etmendir. Konunun öncesinde benzer çalışmaların yapılıp yapılmadığına bakılmalı ve farklı bir açı ya da yöntemle bulgulara ulaşılması hedeflenmelidir.

Tez konusu seçerken yapılabilecek hatalardan biri de, konunun yetersiz olarak belirlenmesidir. Konunun tüm ayrıntılarına hakim olmak, yazım sürecinde oldukça kolaylık sağlayacaktır.

Tez konusu seçimi sırasında, danışmanınızın görüşünü almayı da ihmal etmeyin. Danışmanınızın deneyim ve bilgi birikimi, size doğru konu seçimi konusunda yardımcı olacaktır.

Son olarak, tez konusu belirtilirken konunun genel bir ifadeyle açıklığa kavuşturulması önemlidir. Konunuzun ne hakkında olduğunu birkaç kelimeyle ifade edebilmeniz, tezin yapısını ve içeriğini belirlemede size yardımcı olacaktır.

Tez Yazımının Genel Kuralları

Tez yazımının genel kuralları, konu başlıklarında bahsedilen referans kullanımı, tablo-şekil kullanımı, yazım kuralları, yardımcı kaynaklar ve benzeri konuları içermektedir. Tez yazarken, kullanılan verilerin, fikirlerin, araştırma sonuçlarının doğru kaynaklardan alınması gereklidir. Referans kullanımı konusunda, tez içinde kullanılan kaynakların doğru şekilde belirtilmesi önemlidir. Referans verirken, kullanılan referans stiline uygun olarak belirtmek gerekmektedir. Bu nedenle, APA ve IEEE referans stilleri tez yazarken kullanılabilecek en yaygın stildir.

Tablo ve şekiller, tez içinde verilen bilgilerin daha net bir şekilde anlaşılmasını sağlar. Ancak, tablo ve şekillerin uygun bir şekilde yerleştirilmesi, formatlarının belirlenmesi ve nasıl numaralandırılacakları hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Yazım kuralları, tez yazımında imla kurallarına uygun şekilde yazma ve mizanpaj düzenleme hakkında bilgiler içerir. Bu kuralların dikkate alınması, tezin daha okunaklı ve anlaşılır olmasına yardımcı olacaktır.

Yardımcı kaynaklar kısmında tez yazımı sırasında kullanılabilecek faydalı kaynaklar ve bunların nasıl kullanılacağı hakkında bilgi verilmektedir. Tez hazırlama süreci adımlarına uyulduğu takdirde, tez yazma aşamasında yardımcı kaynaklara olan ihtiyaç azalacaktır. Bununla birlikte, farklı veri kaynaklarına ihtiyaç duyulması durumunda, yardımcı kaynaklar kullanılabilecektir.

Genel olarak, tez yazımında bilimsel yazı yazma kurallarına uyulması gerekmektedir. Bu kuralların bilinmesi, tez yazımında doğru şekilde ilerlemeyi sağlar. Tez yazımında başarılı olmak, özenli ve ayrıntılı bir çalışmayı gerektirir.

Referans Kullanımı

Tez yazımında referans kullanımı oldukça önemlidir. Yazılan tezin kaynaklarının doğru bir şekilde belirtilmesi, çalışmanın akademik güvenirliğini artırır. Tez yazarken kullanılabilecek farklı referans sitilleri bulunmaktadır. Bunlar arasında en sık kullanılanlar APA ve IEEE referans stilleridir.

APA referans stili, sosyal bilimlerde sıkça kullanılan bir stil olarak bilinir. Bu stilde kaynaklar, yazar soyadı ve yayın yılı ile belirtilir. Örneğin, bir kitap kaynağı kullanıldığında belirtilen şekil şöyledir:

Kitap Soyad, İ. (Yayın yılı). Kitap adı. Yayınevi.

IEEE referans stili, mühendislik ve teknolojide sıkça kullanılan bir stil olarak bilinir. Bu stilde kaynaklar, numara sırasına göre belirtilir ve numaralar parantez içinde yer alır. Örneğin, bir makale kaynağı kullanıldığında belirtilen şekil şöyledir:

Makale [Numara] Yazarın Soyadı, “Makale başlığı,” Dergi adı, cilt no., sayı, sayfa numaraları, yayın yılı.

Tez yazarken hangi referans stili tercih edileceği, üniversitenin belirlediği yönergeler doğrultusunda belirlenir. Hangi stilin kullanılacağı belirtilmeden önce mutlaka tez danışmanıyla iletişime geçilmelidir.

APA Referans Stili

APA referans stili, tez yazımında sık kullanılan bir referanslama yöntemidir. Bu stilde referanslar metin içinde parantez içinde verilmekte ve ayrıca bir referans listesi de eklenmektedir. Referans listesi, metinde kullanılan kaynakların alfabetik olarak sıralandığı bir liste şeklinde oluşturulmaktadır.

Bir kitap referansında, yazarın soyadı ve adı, kitabın yayın tarihi, adı, basım yeri ve yayınevi bilgileri verilmektedir. Bir makale referansında ise yazarın soyadı ve adı, makalenin yayın tarihi, adı, derginin adı, cilt numarası ve sayfa numaraları verilmektedir.

Referans Türü Örnek
Kitap Soyadı, A. A. (Yayın tarihi). Kitap adı. Basım yeri: Yayınevi.
Makale Soyadı, A. A. (Yayın tarihi). Makale adı. Derginin adı, cilt numarası(sayı), sayfa numaraları.

APA stiline uygun olarak referans yapmak, tezinizin kalitesini artıracaktır. Ayrıca yanlış referans yöntemi kullanımından kaynaklı puan kayıplarını da engelleyecektir.

IEEE Referans Stili

IEEE Referans Stili, mühendislik, teknoloji, bilim ve matematik alanlarında yayınlanan makalelerde kullanılan bir referans stili olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu referans stili, birçok tez yazımında da tercih edilmektedir. IEEE referans stili kısaltmaları kullanmaktadır. Referans listesi, numaralandırılmış sıra ile sunulur ve her numaranın karşısında referansın tüm detayları yer almaktadır. Bu stilde, yazarların soyadları, baş harfleri, makalenin adı, dergi adı, çıktığı yıl ve sayfa numaraları yer almaktadır.

Örnek bir IEEE formatında verilen referans:

Öğe Format
Yazarlar İsim ve Soyisim.
Makale başlığı “Makale Başlığı,”
Dergi adı Dergi Adı,
Yıl Cilt numarası,
Sayfa numaraları Sayfa Numaraları.

Örnek bir IEEE formatında verilen bir makale referansı:

 • B. Smith, “Uzay Araştırmalarında Bilgisayar Kullanımı,” Bilgisayar Dergisi, cilt. 25, no. 10, pp. 45-49, 2017.

IEEE referans stili kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı kurallar bulunmaktadır. Bunlar şunlardır:

 • Tüm yazarların isimlerinin ve soyadlarının ilk harfleri büyük harf olacak şekilde yazılması gerekmektedir.
 • Başlık, dergi adı ve konferans adı gibi kelimelerin ilk harfleri de büyük olacak şekilde yazılması gerekmektedir.
 • Dergi adları italikle yazılmalıdır.
 • Referanslar, numaralandırılmış sıra ile listelenmelidir.

Tablo-Şekil Kullanımı

Tablo ve şekiller, tez içinde sunulan verilerin daha açıklayıcı hale getirilmesinde oldukça önemli bir role sahiptir. Bu nedenle, tablo ve şekillerin uygun bir şekilde yerleştirilmesi ve numaralandırılması gerekmektedir.

Öncelikle, tablo ve şekiller, ilgili konu ile ilgili bölüme yakın bir yere yerleştirilmelidir. Tablo ve şekillerin numaralandırılması da önemlidir. Bu numaralar, tablo ve şekillerin referans verilirken kolaylıkla bulunabilmesini sağlar.

Tablo ve şekillerde kullanılan yazı karakterlerinin boyutu ve biçimi de bütünlük açısından önemlidir. Her tablo ve şekil uygun bir formatta olmalı ve aynı görsel tasarım öğelerini paylaşmalıdır.

Tablo ve şekiller üzerinde yapılan değişikliklerin, tez içinde gösterilen birkaç kopyasının bulunmasının yanı sıra, ana tez dokümanında da yer alması gerekir. Bu kopyaların aynı olması, okuyucuların gerçek verileri daha kolay anlamalarına yardımcı olur.

Tablo ve şekillerin açıklaması, tablo ve şekil başlığının altında yer almalıdır. Bu açıklama, tablo ve şekillerin anlaşılmasına yardımcı olacak şekilde kısa ve öz olmalıdır.

Sonuç olarak, tablo ve şekiller tez içinde sunulan verileri daha açıklayıcı hale getirmekte ve okuyucuların konuya daha fazla hakim olmasını sağlamaktadır. Bu nedenle, tablo ve şekillerin uygun bir şekilde yerleştirilmesi, numaralandırılması ve açıklamasının yapılması oldukça önemlidir.

Yazım Kuralları

Tez yazımı sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri, doğru bir şekilde yazım kurallarına uygun bir metin hazırlamaktır. Doğru imla kuralları ve anlaşılır bir metin, tezin kalitesini belirleyen önemli faktörler arasındadır.

Yazım kurallarına uygun bir tez yazmak için metninizde dilbilgisi hatalarından kaçınmanız önemlidir. Kendinize has bir yazım dili kullanırken, kesinlikle yazım hatalarından arındırdığınızdan emin olmalısınız. Bunun yanı sıra, uygun bir mizanpaj ve sayfa düzeni ile okunabilir bir tez hazırlamak da oldukça önemlidir.

Mizanpaj, metnin sayfa içindeki düzenini belirleyen bir kavramdır. Tez yazımında font seçimi, satır aralığı ve sayfa kenarlıkları gibi özelliklere de dikkat edilmelidir. Ayrıca, paragraf düzenlemesi de metnin okunabilirliğini belirler. Paragrafların belirli aralıklarla ayrılması, okuyucunun metnin akışını daha kolay takip edebilmesine olanak sağlar.

Bunun yanı sıra, tezinizde kullanacağınız tüm kaynakların doğru şekilde atıfta bulunularak belirtilmesi gerekmektedir. Atıf yaparken, kullanılacak referans stiline uygun bir şekilde hareket edilmelidir. APA ve IEEE referans stilleri en sık kullanılan referans stilleri arasındadır. Hangi referans stilinin kullanılacağı, tez danışmanı ile belirlenmelidir.

Yazım kurallarına uygun bir şekilde yazılmış olan tezler, bilimsel topluluklar tarafından daha fazla kabul edilmekte ve yüksek puanlar almaktadır. Bu nedenle, tez yazarken doğru imla kurallarına ve anlaşılır bir mizanpaj düzenine dikkat etmek oldukça önemlidir.

Yardımcı Kaynaklar

Tez yazma sürecinde, öğrencilerin kullanabilecekleri birçok yardımcı kaynak vardır. Bu kaynaklar yardımcı bir bilgi kaynağı olarak hizmet edebilirler. Birçok kütüphane, öğrencilerin tez yazımına yardımcı olmak için kitap, dergi ve makale hizmetleri sunar.

Araştırmacılar ayrıca, geniş bir yelpazede yayınlanan akademik dergilerde bilgi sağlayabilirler. Bunlar, özellikle konularına ilişkin güncel bilgi edinmek isteyen öğrenciler için büyük bir yardımcı kaynak sağlarlar. Ayrıca, internet, özellikle sayısız akademik ve profesyonel kaynakların bulunduğu çevrimiçi kütüphaneler, veritabanları ve arama motorları da birçok faydalı kaynak sağlamaktadır.

Bir diğer kullanışlı yardımcı kaynak, başarılı tez yazımı için birçok bilgi ve ipucu içeren rehber kitaplarıdır. Bu kitaplar, tez yazımının tüm süreçleri için hazırlık, yazım ve sunum adımlarını ayrıntılı bir şekilde açıklarlar.

Bununla birlikte, kaynak seçimi önemlidir, çünkü bazı kaynaklar güncel olmayabilir veya belirli konulara yeterince kapsam sağlamayabilirler. Bu nedenle, kaynakların yaşları ve güncellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Tercihen, çevrimiçi kütüphaneler ve veritabanları, öğrencilerin güncel bilgiler edinmesine yardımcı olabilir.

Yardımcı kaynakların kullanımı, öğrencinin tez yazımında doğru şekilde kullanması gereken farklı referans stilleri hakkında bilgi edinmesini de gerektirir. Bu referans stilleri, yazarların tezde kullandıkları kaynakları alıntılamak ve kaynaklarını düzenlemek için belirli kurallar içerir. APA ve IEEE referans stilleri, en yaygın olarak kullanılan referans stilleri arasındadır ve her birinin belirli kuralları mevcuttur.

Genel olarak, yardımcı kaynaklar, öğrencilerin tez yazma sürecinde büyük bir destek ve bilgi kaynağıdır. Ancak, doğru kaynakların seçilmesi ve farklı referans stillerinin kullanımını öğrenmek, öğrencilerin başarılı bir tez yazımı süreci geçirmelerine yardımcı olacaktır.

Tez Hazırlama Süreci

Tez yazımı bir süreç gerektirir. Bu süreci doğru takip ederek tez yazımında hedeflenen sonuca daha kolay ulaşmak mümkündür. Tez hazırlama sürecinde dikkat edilmesi gereken adımlar şunlardır:

 • Konu seçimi: Tez konusu seçerken, öğrencilerin ilgi alanlarına göre konu belirlemesi gerekmektedir. Ayrıca, akademik bir tez olduğu için konunun bilimsel ve yenilikçi olması da önemlidir.
 • Kaynak toplama: Tez yazımı için kaynaklar önemlidir. Bu yüzden, doğru ve güncel kaynaklar belirleyip, bu kaynakları kullanmak gerekir.
 • Tez planlama: Tez yazımında yapılacak işlerin planlanması gerekir. Konu hakkında bir özet hazırlanıp, ana başlıklar belirlenerek, ilerleyen dönemlerde doğru bir şekilde yazım sürecine devam edilebilir.
 • Tez yazımı: Yapılan plana uygun olarak tez yazımına başlanmalıdır. Gereksiz ayrıntılardan kaçınılmalı ve tez yazımı bilimsel kriterlere uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
 • Tez düzenleme: Tez yazımı tamamlandıktan sonra düzenleme işlemi yapılmalıdır. Yazım kurallarına uygun olarak, okunabilir ve anlaşılır şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
 • Tez savunması: Tez yazımı tamamlandıktan sonra, öğrenciler tez savunması yapmak zorundadırlar. Bu nedenle, savunma sürecine hazırlık yapmak faydalı olacaktır.

Tez hazırlama sürecindeki bu adımların doğru bir şekilde takip edilmesi, başarılı bir tez yazımına ulaşılmasını sağlayacaktır. Bu aşamaları dikkatle takip ederek, öğrenciler akademik kariyerlerinde başarıya ulaşabilirler.

Kaynak Toplama

Tez yazımında kaynak toplama süreci oldukça önemlidir. Başarılı bir tez için doğru ve yeterli kaynaklara sahip olmak gerekmektedir. Kaynak toplama aşamasında öğrenciler, güvenilir kaynaklardan yararlanmalıdır. Bunun için akademik kaynaklar, dergiler, kitaplar, konferanslar ve araştırma makaleleri gibi farklı kaynaklardan faydalanabilirler.

Ayrıca, kaynakların kullanımı da önemlidir. Her bir kaynak, tezde kullanılacak bölüm için uygunluğu kontrol edilerek kullanılmalıdır. Kaynakların kullanımı sırasında alıntı yapılacak bölümler belirtilmeli ve alıntı yapılan kaynağın bilgileri verilmelidir.

Kaynakların toplanması ve kullanımı için öğrenciler, kaynakların yönetiminde faydalı olabilecek çeşitli araçlar kullanabilirler. Bunlar arasında online kütüphaneler, bibliyografya programları ve diğer kaynak yönetimi araçları yer almaktadır. Bu araçlar, kaynakların düzenli bir şekilde saklanmasına ve kolayca erişilebilmesine yardımcı olabilirler.

Tez yazımında aynı zamanda literatür taraması yapmak da önemlidir. Bu tarama, belirli bir konu hakkında mevcut tüm kaynakların taranarak, en güncel ve bilimsel olarak doğrulanmış bilgilerin elde edilmesini sağlamaktadır. Geniş bir literatür taraması, tez yazımında kaynak kullanımı ve yazım kalitesi açısından büyük bir fark yaratabilir.

Sonuç olarak, tez yazımında uygun kaynaklara sahip olmak ve bunları doğru bir şekilde kullanmak, başarılı bir tez yazma sürecinin önemli bir parçasıdır. Kaynak toplama aşamasında öğrencilerin dikkatli ve titiz davranması, tez yazımında önemli bir avantaj sağlayacaktır.

Tez İçin Hazırlık

Tez yazımı sürecine başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklar oldukça önemlidir. İlk olarak, tez konusu seçilir ve konu ile ilgili olarak okumalar yapılır. Kaynakların belirlenmesi, incelenmesi ve not alınması çok önemlidir. Bu aşamada, konu ile ilgili olarak kaynakların bulunması için kütüphaneler ve online kütüphaneler kullanılabilir.

Tezin yazılacağı formatın belirlenmesi de ayrıca önemlidir. Tezin yazılacağı format tez danışmanı tarafından belirlenir ve tez yazım aşamasında mutlaka takip edilmesi gereken bir kurallar bütünüdür. Bu nedenle, format belirlenirken danışman ile iletişim halinde kalmak oldukça önemlidir.

Tezin yazılacağı dilin belirlenmesi ve yazım kurallarına uygun bir şekilde düzenlenmesi de oldukça önemlidir. Dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi de tez yazımındaki telif hakkı kurallarıdır. Bu nedenle, kaynaklardan yapılacak alıntılar ve kullanılacak materyallerin telif hakkı gibi konularda dikkatli olmak önemlidir.

Tez yazımı sürecinde yapılacak diğer bir hazırlık da tez yazımı için gerekli olan malzemelerin hazırlanmasıdır. Bu malzemeler arasında tez yazımı için kullanılacak yazılımlar, kağıt, kalem, renkli kalemler ve benzeri diğer malzemeler yer alır.

Tüm bu hazırlık aşamalarının tamamlanmasının ardından tez yazımına başlanabilir. Tezin yapısına uygun bir şekilde yazılmak üzere gerekli olan bölümler belirlenir ve bu bölümler için ayrı ayrı çalışmalar yapılır. Tez özeti, giriş, literatür taraması, yöntem, sonuçlar, tartışma ve öneriler gibi bölümler özenle hazırlanmalıdır.

Sonuç olarak, tez yazımı süreci oldukça uzun ve zahmetli bir süreç olmasına rağmen, doğru hazırlıklar ve iyi bir planlama ile başarılabilir. Tez yazımında yapılacak hazırlıklar ve bu hazırlıkların nasıl yapılacağı ile ilgili olarak bu makalede detaylı bir şekilde bilgilendirme yapılmıştır.

Tez Yazımı

Tez yazımında dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi, tezin hangi bölümlerden oluşması gerektiğini bilmektir. Tez genellikle dört ana bölümden oluşur: Giriş, Literatür Taraması, Yöntem ve Bulguları İnceleme ve Sonuç.

Giriş bölümü, tezin ana temasını ve araştırmanın neden yapıldığını okuyuculara açıklar. Bu bölümde, araştırmanın amacı ve hedefleri de belirtilir.

Literatür Taraması, diğer çalışmaların ne hakkında olduğunu ve araştırmacının hangi konuda çalışacağını gösterir. Bu bölümün amacı, araştırmanın mevcut bilginin ötesinde neler eklediğini açıklamaktır. Literatür taraması, kaynakların derecelendirilmesini, kaynakların yeni ve mevcut fikirlerle nasıl entegre edildiğini ve bu kaynakların nasıl yönetilmesi gerektiğini de içerir.

Yöntem ve Bulguları İnceleme bölümü, araştırmanın tasarımını, örnekleme tekniklerini, veri toplama ve analiz yöntemlerini açıklar. Bu bölüm, araştırmacının çalışmasını nasıl yaptığını anlatarak, okuyuculara araştırmanın güvenilirliği ve geçerliliği hakkında bir fikir verir.

Sonuç bölümü, araştırmacının elde ettiği sonuçları sunar. Bu bölümde, amaca ulaşmak için yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve gelecekte yapılacak çalışmalara dair öneriler de bulunabilir.

Tüm bu bölümler, belirli bir format dahilinde kaleme alınmalıdır ve tez yazım sürecinde dikkatlice takip edilmelidir. Doğru kaynak kullanımı, tutarlı bir yazım ve imla kurallarına uygunluğun yanı sıra, belirli bir biçim ve yapıya uygun bir tez yazımı, akademik başarı açısından önemlidir.

Tez Sonrası İşlemler

Bir öğrencinin tez yazım sürecinin en önemli son aşaması tezini teslim etmektir. Ancak, tezin teslim edilmesinden sonra yapılması gereken birkaç önemli işlem vardır. Bunların başında, tezin teslim edildiğine dair bir tez teslim formu alınması gelir. Bu form, tezin bölüm başkanlığına teslim edildiğine ve incelemeye alındığına dair kanıt niteliği taşır.

Tez teslim formu alındıktan sonra, tez savunması için bir tarih belirlenir. Öğrencinin bu tarihe kadar tezini tamamlayıp, sunumunu hazırlaması gerekir. Tez savunması, öğrencinin tez hakkındaki bilgisini ve araştırmasını savunması için yapılan bir sunumdur. Bu sunumda, öğrenci tezinin konusu, yöntemi, sonuçları ve önerilerini detaylı bir şekilde anlatmalıdır.

Tez savunması için hazırlık yaparken, sunumda kullanılacak materyalleri hazırlamak ve slaytlar hazırlamak önemlidir. Ayrıca, tezin özetini ve savunma öncesi raporunu hazırlamak da önemlidir. Rapor, öğrencinin tezinin son halini incelediği ve son durumda yaptığı değişikliklerin bir özetidir.

Bunların yanı sıra, tez jüri üyeleriyle görüşmeler yapmak da faydalı olabilir. Jüri üyelerinden, tez konusu ve önerileri hakkında geri bildirim alarak, savunmaya daha iyi hazırlanabilirsiniz.

Son olarak, tezinizi iyi bir şekilde bağlamak için, mezuniyet töreninde tezinizi sergilemek de faydalı olabilir. Bu, diğer öğrenciler ve profesyoneller ile tezinizi paylaşmanız için bir fırsat sunar.

Tez Teslim Formu

Tez teslim edildikten sonra, öğrencilerin alması gereken bir tez teslim formu vardır. Bu formun amacı, tezi teslim eden öğrenciye ait bilgileri, tez konusunu, danışman ismini, jüri üyelerinin isimlerini ve tarihlerini içermektedir.

Ayrıca, tez teslim formu aynı zamanda öğrencinin not ortalamasını, tez için verilen kredi sayısını ve öğrencinin diğer derslerden aldığı kredileri içermektedir. Formun imzalanması, öğrencinin tez danışmanı tarafından yapılmaktadır. İmzalandıktan sonra tez savunma tarihi belirlenebilir.

Tez teslim formunu, öğrenciler okulun öğrenci işleri ofisinde veya bölüm sekreterliğinde bulabilirler. Öğrencilerin, tez teslim formunu ve diğer gerekli evrakları eksiksiz bir şekilde doldurup teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde tez teslimi tamamlanmamış sayılacaktır.

Böylece, tez yazım sürecinde tez teslim formunun önemi, gerekliliği ve dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi sahibi oldunuz.

Tez Savunması

Tez savunması, öğrencinin tez çalışmasını jüri tarafından sunarak değerlendirildiği bir süreçtir. Bu süreçte, öğrencinin tezinin amacı, çalışma yöntemi, bulguları ve sonuçları hakkında bilgi vermesi gerekmektedir. Bu nedenle, tez savunması sırasında öğrencinin bazı dikkat edilmesi gereken noktalar vardır.

 • Öğrenci, sunum sırasında hızlı konuşmamalı ve anlaşılması zor bir şekilde konuşmaktan kaçınmalıdır.
 • Sunum sırasında, öğrenci, tezin amacı, projenin önemi, kullanılan yöntemler ve elde edilen sonuçları ana hatlarıyla anlatmalıdır.
 • Öğrenci, tezinin eksikleri, varsayımları ve kısıtlamaları hakkında açıklama yapmalıdır.
 • Öğrenci, sunum sırasında jüri tarafından sorulan sorulara açık ve net cevaplar vermelidir.
 • Sunum sırasında, öğrencinin jüri tarafından yapılan eleştirilere ve önerilere açık ve yapıcı bir şekilde yanıt vermesi gerekmektedir.
 • Olası teknik sorunlara karşı hazırlıklı olunmalıdır. Sunum sırasında kullanılan materyallerin, yazılım ve donanımın düzgün çalıştığından emin olunmalıdır.

Tez savunması sırasında öğrencinin, projesi hakkında olan bilgisini, sunum yeteneğini ve tartışma becerilerini göstermesi gerekmektedir. Öğrenci, tezinin başarılı bir şekilde savunulması için hazırlıklı olmalı ve sunum sırasında sakin, kendinden emin ve açık bir tutum sergilemelidir.